Dvoudenní terminologický workshop pro překladatele polského jazyka

Dvoudenní terminologický workshop pro překladatele polského jazyka
Datum konání: 18. 5. 2019

Dvoudenní terminologický workshop pro překladatele polského jazyka

sobota 18.
a neděle 19. května 2019

 
Část 1. Rodinné právo,
Část 2. Dědické právo – terminologie, písemnosti, překlad

 
Stručný popis školení:
 
Předmět rodinného práva: NOZ, Zákon o registrovaném partnerství, Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o mezinárodním právu soukromém i Zákon o matrikách v ČR;
Dědické právo: NOZ, Zákon o zvláštních řízeních soudních – Řízení o pozůstalosti;

Podrobná část:
1. Manželství – vznik a zánik, registrované partnerství, příbuzenství, švagrovství, manželské majetkové právo, rodičovství, děti, osvojení, poručenství, opatrovnictví, pěstounství, rozvod, vyživovací povinnost 
2. Pozůstalost, zůstavitel, dědic, odkaz, odkazovník, dědění se zákona, závět, povinný díl, neopominutelný dědic, řízení o pozůstalosti
 
Praktická část: práce na dokumentech: 1. Rodný list, oddací list, majetkové smlouvy manželů, žádost o rozvod, rozsudek o rozvodu, vymáhání výživného. 2. Úmrtní list, závět, usnesení o dědictví
 
Cílová skupina:
 Tlumočníci a překladatelé českého a polského jazyka, soudní tlumočníci jazyka polského, uchazeči o jmenování soudním tlumočníkem jazyka polského
 
Forma:
 interaktivní prezentace a praktická překladová cvičení
 
Vyučující:
 Urszula Dzierżawska, soudní tlumočnice a překladatelka (od roku 1975), konferenční tlumočnice českého, slovenského, bosenského, srbského a chorvatského jazyka. Pracovnice Ministerstva zahraničních věcí PR (1973-2000), v letech 2005 – 2011 předsedkyně Asociace polských tlumočníků (STP).
 
Termín:
 18. května 2019 (sobota) a 19. května 2019 (neděle),
 Časový rozvrh:
 Sobota (6 vyučovacích hodin):
 10:00 až 11:30 – workshop
 11:30 až 13:00 - přestávka na oběd (poznámka: oběd není v ceně školení)
 13:00 až 17:00 – workshop 
 
Neděle (4 vyučovací hodiny):
09:00 až 10:30 – workshop
 10:30 až 11:00 - přestávka na občerstvení
 11:00 až 12:30 – workshop
 
Celkem 10 vyučovacích hodin.
 Kratší přestávky budou vyhlašovány dle potřeby.
 
 
Místo:
K-centrum, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, místnost č. 16
 
Počet míst: 20
 
Cena:
 -  členové JTP a ASKOT: 2.100,- Kč
 -  členové KST ČR: 2.400,- Kč
 -  ostatní: 2.700,- Kč
 Čaj, káva, voda a drobné občerstvení jsou zahrnuty v ceně školení.
 
 
Hlásit se stále můžete e-mailem na JTP@JTPunion.org,
nebo poštou na adresu JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1,
 
 
Za kurzy můžete zaplatit v hotovosti na sekretariátu JTP v návštěvní době (informace o návštěvní době najdete na www.jtpunion.org) nebo převodem:

  • platby z České republiky: č. ú. 2800245144/2010 FIO Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,

  • platby ze zahraničí: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144

Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše „příjmení“ a následující text „2019 PL“.
 Společně s přihláškou pošlete i doklad o provedené platbě - stačí skan či xerokopie). O zařazení do pořadníku rozhoduje datum platby v hotovosti nebo připsání na náš bankovní účet. Z organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu, o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou. Zahraničním subjektům však fakturu vystavit nemůžeme. Vystavujeme pouze potvrzení o provedení platby.
 
Případné dotazy ohledně kurzů směřujte na Katarzynu Filgasovou: filgas(zavináč)veltron.cz
 


Začátek akce: 18.5 2019
Konec akce: 19.5 2019
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).