EMOCE a jak je chápat?

EMOCE a jak je chápat?
Datum konání: 9. 9. 2019
Když Platon filosofickou sekerou rozpoltil člověka (je to stále patrné zezadu na sedací části) na tělo a duši, nazval tělo hrobem duše a duši přirovnal k dvojspřeží, které řídí vozataj rozum (hehe!), který má na uzdě dva koně: dobrého = hezké emoce a vzpurného = ošklivé emoce. A protože tuto pitomost převzaly i vědy o člověku, nebyly, s ohledem na to, že jim to nepřísluší, emoce nikdy pořádně zkoumány v biopsychosociálním kontextu. Pozor! My dnes víme, že emoce jsou TĚLESNÉ děje a jejich překladem do vědomí jsou pocity a tyhle poznatky přinášejí nové pohledy na emoční život a nové možnosti řešení některých psychosomatických poruch. Přednáší: MUDr. Radkin Honzák
Vstupné 150 Kč


Na tuto akci nejsou volná místa, můžete se zaregistrovat na čekací listinu jako náhradníci.


Začátek akce: 09.9 2019
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).