Kruh přátel českého jazyka – podzimní běh 2019

Kruh přátel českého jazyka – podzimní běh 2019
Datum konání: 4. 12. 2019
Michaela Lišková (Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR) 
Neologismy po roce 1989 jako svědkové vzniku i zániku
V současnosti dochází k mnoha změnám, na které navazují změny jazykové, zejména lexikální; ve velké míře vznikají pojmenování nová (mileniál, vybrzdit), z nichž některá zase zanikají (e-mailoman, impulsník), proměňuje se sémantika již existujících výrazů (odklonit, patetický), jejich frekvence (zážitkový), mění se i konotace s nimi spojené (kampaň). Přednáška se pokusí odpovědět na otázku, jaké svědectví o našem světě podávají neologismy posledních 30 let. Materiálově vychází ze sbírek nových slov po roce 1989: ze slovníků neologismů O. Martincové a kol., akademické databáze Neomat, otevřeného slovníku Čeština 2.0 i vlastního neologického protoslovníku.
Kruh přátel českého jazyka upřímně zve všechny své příznivce i nové zájemce o problémy a taje českého jazyka na přednášky podzimního běhu roku 2019.
Kdy: 4. prosince 2019 od 18:00
Kde: posluchárna č. 18, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Pro bližší informace o KPČJ můžete kontaktovat předsedu kolegia doc. Roberta Adama (e-mail).
 

Začátek akce: 04.12 2019
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).