ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA JTP v TÁBOŘE

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA JTP v TÁBOŘE
Datum konání: 25. 5. 2019
Řádná valná hromadá JTP se bude konat tentokrát v sobotu 25. 5. 2019 v Táboře
HOTELU PALCÁT TÁBOR, 9.května, 390 02 Tábor

Jako každým rokem, chceme si udělat zábavný víkend, využít příležitosti setkat se s kolegy členy JTP a navštívit nějaká zajímavá místa. Rodinní příslušníci jsou vítáni. 

Samotné zasedání proběhne
v sobotu 25. 5. 2019 dopoledne
od 9:30 do 12:30 v salonku
Kotnov.


Kompletní víkendový program si představujeme takto:
Pátek 
příjezd postupně během odpoledne a večera do hotelu Palcát
volné posezení, večeře
Sobota
snídaně, 
zasedání
společný oběd
prohlídka města s průvodcem
večeře na nějakém pěkném místě, ještě uvidíme.
Neděle 
snídaně
program se ještě připravuje, dáme včas vědět.

UPOZORNĚNÍ
Nezapomeňte si vyřídit VOLIČSKÉ PRŮKAZY, kdo budete odjíždět z domova už v pátek.
Tento víkend se konají volby do Evropského Parlamentu.


Program zasedání
  1. Zahájení 
  2. Zpráva o činnosti
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2018 + návrh rozpočtu na r. 2019 
  4. Zpráva revizní komise
  5. Diskuse k bodům 2 a 3
  6. Schválení zprávy o hospodaření 2018 a rozpočtu 2019, vzetí na vědomí zprávy rev. komise
  7. Práce na nové terminologické databázi 
  8. Příprava Jeronýmových dnů 2019 
  9. Různé

Začátek akce: 25.5 2019
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).