Dvě přednášky věnované tématu spletitých osudů literárních děl na cestě k zahraničním čtenářům

Dvě přednášky věnované tématu spletitých osudů literárních děl na cestě k zahraničním čtenářům
Datum konání: 14. 1. 2020
Ústav translatologie FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost 206, od 14.00 hod.

Kruh moderních filologů zve na dvě přednášky na téma
LA AVENTURA EDITORIAL SOBRE LOS
ESTUDIOS CULTURALES DE LA
TRADUCCIÓN
(PŘÍBĚH KULTURNÍHO PŘEKLADU – JAK TO VIDÍ
NAKLADATELSTVÍ?)

a
LAS AVENTURAS DE LA LITERATURA
CHECA EN ESPAÑA. TRADUCCIONES
INDIRECTAS Y EL PAPEL MEDIADOR DEL
ALEMÁN, CENSURA Y MATERIAL
PARATEXTUAL
(OSUDY DOBRÉ ČESKÉ KNIHY VE ŠPANĚLSKU – NEPŘÍMÉ
PŘEKLÁDÁNÍ A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ ROLE NĚMČINY, CENZURA,
PARATEXTY)

prosloví
Dr. Pilar Martino Alba
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Ústav translatologie FF UK
Obě přednášky a diskuze budou tlumočeny do češtiny.
Hosté a diskuzní příspěvky jsou vítáni.

Začátek akce: 14.1 2020
KMF_ALBA_MRACKOVA.pdf -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).