POEZIE NA KOLEČKÁCH

POEZIE NA KOLEČKÁCH
Datum konání: 20. 2. 2020

20.2.2020 | čtvrtek | 19:30
Božská lahvice , Italská 211/13, Vinohrady

Večer poezie

Poezie nezná hranic, poezie spojuje lidi napříč státy, poezie je univerzálně sdělná a rozumí jí lidé na celém světě. Všechny kultury mají svou poezii. I my máme svou poezii, ale můžeme se seznámit také s poezií jiných kultur. Díky překladu získává poezie „kola“ a může se vydat do světa. Podobně se do světa vydává i naše putovní výstava evropské poezie nazvaná „Poezie na kolečkách“ neboli „Poetry on Wheels“, použijeme-li moderní lingua franca.

Zahraniční kulturní instituce působící v České republice a organizované ve sdružení EUNIC přišly s nápadem sebrat poezii svých zemí přeloženou do českého jazyka a poslat ji do čtyř světových stran. Čtyři vozíčky obsahující přibližně 50 básnických titulů přeložených do naší mateřštiny z řady evropských jazyků vyrazí do čtyř regionů naší země.

Zahajovací večer celého projektu proběhne 20. února 2020 od 19:00 hod v Božské lahvici. Ondřej Buddeus bude s pozvanými hosty z řad překladatelů, autorů a organizátorů literárního života diskutovat o překladové poezii, její recepci v českých zemích, úskalích spojených s překladem veršů, evropské identitě a o řadě dalších témat, která s tímto disciplínou uměleckého překladu souvisejí.

Pořádá EUNIC a Zastoupení Evropské komise v ČR


Začátek akce: 20.2 2020
poezie_prag3101.pdf -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).