Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny-češtiny): z ruštiny

Datum konání: 20. 5. 2017
Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost
(Ústav translatologie FF UK v Praze: duben-červen 2017)
Podrobnější informace: http://linguaczv-public.ff.cuni.cz
 
Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k příslušnému datu (nejpozději 14 dní před daným modulem) závazně přihlásí minimálně 6 účastníků a maximálně 12 účastníků. V případě vyššího zájmu než je počet míst v daném kurzu či modulu rozhodne pořadí podle data doručení přihlášky. U popisu jednotlivých modulů a kurzů (viz seznam modulů a kurzů v nabídce v levé liště webové stránky: http://linguaczv-public.ff.cuni.cz) jsou stanoveny konkrétní kvalifikační podmínky zájemců pro zapsání do příslušného kurzu a také maximální počet účastníků.
Zájemci se přihlašují e-mailem na Sekretariát ÚTRL, paní Lindě Hurníkové (hurnikov@ff.cuni.cz), jež jim zašle aktuální přihlášku a informace o tlumočnickém modulu.
Garant a vedoucí tlumočnických kurzů a modulů: Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Ústav translatologie FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1. Sekretariát: +420-221619512.
Aktuálně nabízené moduly:
1) Technika mluveného projevu pro tlumočníky (Mgr.Kateřina Sitařová):
    pro všechny jazyky: 21. dubna 2017
    (6 vyučovacích hodin: 14:30-19:30). Cena 2.100,- Kč + 21% DPH
                                            
2) Úvod do konsekutivního tlumočení bez zápisu: 
    Angličtina (PhDr.David Mraček, PhD): 7. dubna 2017
    (6 vyučovacích hodin: 15:00-20:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH
    Němčina (PhDr.Petra Vavroušová, PhD): 7. dubna 2017
    (6 vyučovacích hodin: 15:00-20:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH
  
3) Úvod do tlumočnického zápisu/notace (Mgr. Jana Šteffl):
    (pro všechny jazyky, tj. česko-česky): 8. dubna 2017
    (6 vyučovacích hodin: 9:00-14:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH
 
4) Konsekutivní tlumočení se zápisem I.:
    Angličtina (PhDr. David Mraček, PhD): 29. dubna 2017
    (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč +21% DPH
    Francouzština (Mgr. Jana Štefl): 28.dubna 2017
    (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč + 21% DPH
    Němčina (Mgr. Silke Klein): 5. května 2017
    (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč + 21% DPH
    Ruština (Mgr. Maria Molchan, PhD): 13. května 2017
    (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč + 21% DPH
    Španělština (PhDr. Petra Vavroušová, PhD.): 13.května 2017
    (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč + 21% DPH
 
 
 
5) Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny-češtiny):
     Angličtina (PhDr. Jana Rejšková): 13. května 2017  
     (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH
 
     Ruština (Prof. PhDr.Ivana Čeňková, CSc.): 20. května 2017
    (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH
 
    Francouzština (Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.): 26. května 2017
    (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:5-17:00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH
 
     Němčina (Mgr. Kateřina Sitařová): 27. května 2017
     (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00) Cena: 3:100,-Kč + 21% DPH
 
     Španělština (PhDr. Petra Vavroušová, PhD): 17. června 2017
     (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH
 

Začátek akce: 20.5 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
Po, St 13.00 - 17.00 hod.
Út, Čt, Pá 10.00 - 12.00 hod.

Napište nám