Zamenhof: Od esperanta přes hilelismus k homaranismu.

Datum konání: 14. 9. 2017

Milí přátelé,

byl jsem požádán Židovským muzeem v Praze o přednášku o L. L. Zamenhofovi v rámci oslav 100. výročí od jeho úmrtí a zařazení na seznam význačných výročí Uneska.

Přednáška, kterou jsem nazval "Zamenhof: Od esperanta přes hilelismus k homaranismu"  se bude konat 14. 9. v Maiselově synagoze, od 19. hodiny. Je určena pro veřejnost a vstup je volný. Představím tam i novinku svého nakladatelství, knihu Jaroslava Karhana Cesta k harmonii (je v tiskárně a měla by vyjít 7. 9.) a několik dalších publikací souvisejících s tématem, které bude možno na místě zakoupit s příležitostní slevou.

Pošlete dál a pozvěte vaše přátele, jimž může být téma blízké.

Srdečně vás zve

Petr Chrdle, KAVA-PECH, 736 645 455

Začátek akce: 14.9 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám