Daňový seminář nejen pro tlumočníky a překladatele

Datum konání: 10. 3. 2018

Každoroční seznámení s daňovými novinkami a změnami se bude konat v sobotu 10. března 2018 od 10.00 hod. v Praze na Senovážném nám. 23 od 10.00 hod., tentokrát v zasedací místnosti č. 201

DAŇOVÝ SEMINÁŘ pro tlumočníky a překladatele

Shrnutí daňových povinností za rok 2017 a novinky v daních v roce 2018

Přednáší Ing. Alena Foukalová, daňová poradkyně a zkušená dlouholetá odbornice v poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí

Účastnický poplatek je 600 Kč. Členové KST ČR a JTP, kteří řádně uhradili členské příspěvky na rok 2017, platí pouze 300 Kč.

Zaregistrujte se on-line pomocí tlačítka vpravo nahoře.

Více informací zde:
http://www.kstcr.cz/cz/akce/danovy-seminar-nejen-pro-tlumocniky-a-prekladatele-0


Začátek akce: 10.3 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám