ZTRACENI V PŘEKLADU 2

Datum konání: 15. 2. 2018

Dne 15. 2. 2018 se od 19:00 v Knihovně Václava Havla
v Ostrovní ulici v Praze bude konat
kulatý stůl překladatelů a nakladatelů.
Debatovat se bude o tématech, která nás výsostně zajímají,
jste proto srdečně zváni.
O způsobu výběrů titulů k překladu v nakladatelství, o výběru překladatele pro zvolené tituly či o spolupráci překladatele a redaktora přijdou besedovat zástupci OP, překladatelé z němčiny Tereza Semotamová a Radovan Charvát, za nakladatele přislíbili účast Jindřich Jůzl z Odeonu, Barbora Klimtová z Paseky a Petr Januš z Rubata.
Besedu bude moderovat hispanistka Blanka Stárková.
Pro podrobnosti sledujte web OP (aktuality)
www.obecprekladatelu.cz/aktualni-informace.htm
nebo Facebookové stránky
www.facebook.com/obecprekladatelu/
Těšíme se na vás.

 
 

Začátek akce: 15.2 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám