České a slovenské kontaktové lexikálne javy v ich metajazykovej reflexii (na báze textových korpusov

České a slovenské kontaktové lexikálne javy v ich metajazykovej reflexii (na báze textových korpusov)
Datum konání: 14. 3. 2018
Přednáší Katarína Gajdošová (Slovenský národný korpus a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava)
Pořádá KRUH PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA pro své příznivce i nové zájemce v jarním běhu roku 2018.
Kdy: ve středu 14. března 2018 od 18 hodin
Kde: v místnosti č. 300 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Celý program ZDE.
 

Začátek akce: 14.3 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám