Doporučení AIIC pro konferenční tlumočníky v době pandemie Covid-19

Doporučení AIIC pro konferenční tlumočníky v době pandemie Covid-19
23.3 2020
Pokud vás objednavatel požádá o tlumočení v jeho vlastních prostorách v oblasti postižené koronavirovou nákazou:
 • Doporučený odstup od druhých lidí se týká i tlumočení v kabině a týmů tlumočníků znakového jazyka. Počet tlumočníků v kabině by měl být maximálně omezit, takže když právě netlumočíte, je lépe kabinu pokud možno opustit.
 • Pokud je tlumočení zajištěno pomocí mobilních kabin, jsou preferovány kabiny větších rozměrů, aby mohli tlumočníci sedět dál od sebe. Tlumočníci znakového jazyka by měli stát nejméně dva metry od sebe.
 • Všechny plochy (stůl, tlumočnická zařízení, klávesnice, počítač, myš…) otřete před a po použití desinfekčními ubrousky doporučenými výrobcem.
 • Tlumočnické zařízení ovládejte v jednorázových rukavicích, které po použití zlikvidujete vhodným způsobem.
 • Noste si vlastní návleky na sluchátka (lihové čističe je mohou poškodit).
 • Jakkoli je lepší používat vlastní sluchátka, mějte na paměti, že různé typy zařízení mají různou impedanci a ne všechna tlumočnická zařízení jsou vybavena programem na ochranu sluchu (což může vést k akustickému šoku).
 • Nedotýkejte se krytu mikrofonu, případně jej pokud možno vyměňte.
 • Pokud musíte kýchnout nebo zakašlat, opusťte prosím kabinu a ujistěte se, že se nepřibližujete k jiným lidem na méně než 1,8 m metru.
 • Trvejte na kvalitním větrání kabiny, ale pozor na přesušení.
 • Pokud vás zákazník požádá o tlumočení prostřednictvím platformy pro tlumočení na dálku, platí Pokyny AIIC pro tlumočení na dálku.
 
Tipy pro vzdálené řečníky, kteří používají platformy pro tlumočení na dálku:
 
 • Vypněte všechna zvuková oznámení (u skype, whatsapp, e-mailu…) pokud se účastníte virtuální schůzky.
 • Odstraňte všechny zvuky a ruchy v pozadí (mluvte uvnitř budovy, v místnosti se zavřenými okny a dveřmi, aby nebyl slyšet hluk zvenku).
 • Mluvte na kameru, tím nahradíte oční kontakt.
 • Užívejte směrový mikrofon, aby nebyly zabírány vnější zvuky.
 • Pokud možno používejte vlastní sluchátka s kvalitním mikrofonem a omezovačem echa.
 • Používejte takové mikrofony, které dokážou přenášet vysoké a hluboké tóny typické pro přirozenou řeč a vhodné pro simultánní tlumočení – tedy mikrofony vhodné pro rozpoznání řeči (viz technické požadavky Pokynů pro tlumočení na dálku).
 • Během videokonference pokud možno s mikrofonem nehýbejte.
 • Mluvte přímo na mikrofon ze vzdálenosti 30 až 50 cm a neotáčejte hlavu.
 • Vypněte mikrofon, když nemluvíte.
Více zde https://aiic.net/page/8956/ 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Remote interpreting platforms - Platformy pro tlumočení na dálku KURZ SE BUDE KONAT ON-LINE

Datum konání: 18.4 2020
Ve světě zuří koronavirus, tlumočníkům odpadají zakázky jedna za druhou, pojďme si vyzkoušet různé možnosti tlumočení na dálku. Školení proběhne v...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).