Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek

Nedávné články

JEDNOTA TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ

Databáze tlumočníků a překladatelů

Database of interpreters and translators

=============================

JTP je nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů.
JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů,
napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech.
JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení.
JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.
Bližší informace se dozvíte v jednotlivých sekcích našich stránek.

Můžete nás též kontaktovat e-mailem, telefonicky či osobně navštívit náš sekretariát:

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 142 312, 224 142 517
e-mail: JTP@JTPunion.org

=============================

NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.

=============================


Nadcházející akce

Nejbližší akce s tematikou tlumočení a překladu.
Podrobnosti a kompletní seznam naleznete v rubrice Akce.

Články v této rubrice

- Jazzový kabaret "Dobře vím, že jsi šedivá" - 9. REPRÍZA

Datum konání: 18. ledna 2017

- Renesanční Praha (Praha v raném novověku)

Datum konání: 18. ledna 2017

- František Novotný hostem Jany Rychterové

Datum konání: 19. ledna 2017

-  Právní čeština pro překladatele

Datum konání: 21. ledna 2017

- Jak nám dupou králíci, Jan Vodňanský, J. Weinberger

Datum konání: 23. ledna 2017