[Jednota tlumočníků a překladatelů]
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek

Nedávné články

Vítejte na stránkách Jednoty tlumočníků a překladatelů

Databáze tlumočníků a překladatelů

Database of interpreters and translators

JTP je nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů.
JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech.
JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení.
JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.
Bližší informace se dozvíte v jednotlivých sekcích našich stránek.

Můžete nás též kontaktovat e-mailem, telefonicky či osobně navštívit náš sekretariát:

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 142 312, 224 142 517
e-mail: JTP@JTPunion.org

=============================

NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.

LETNÍ PROVOZ SEKRETARIÁTU JTP:
Od 6. července do 31. srpna
pouze ve středu od 13 do 17 hod.

=============================


Nadcházející akce

Nejbližší akce s tematikou tlumočení a překladu.
Podrobnosti a kompletní seznam naleznete v rubrice Akce.

Články v této rubrice

- Jazyk a právo - mezinárodní konference v Číně

Datum konání: 6. července 2015

- Francouzština v Kroměříži: Francouzské právo a překladatelské oříšky

Datum konání: 10. srpna 2015

- Ruština v Kroměříži: vybrané kapitoly NOZ, ZOK, Zákon o mezinárodním právu soukromém, trestní právo

Datum konání: 10. srpna 2015

- Němčina v Kroměříži: Občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních

Datum konání: 10. srpna 2015

- Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2015-2016 - poslední termín pro zaslání přihlášky!

Datum konání: 31. srpna 2015