Slovník roku 2010 udělen

18.6 2015
Do 17. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 87 titulů (viz: http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=64). Odborná porota, složená ze zástupců všech profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, zasedala 8. února 2010.

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2010 získal :
Heřman, Karel – Blažejová, Markéta – Goldhahn, Helge a kol.: NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK FRAZEOLOGISMŮ A USTÁLENÝCH SPOJENÍ / DEUTSCH-TSCHECHISCHES WÖRTERBUCH DER PHRASEOLOGISMEN UND FESTGEPRÄGTEN WENDUNGEN. C.H.Beck, Praha 2010.
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000,- Kč, kterou věnuje JTP).

Na dalších místech se umístily:
2. Majtán, Milan a kol: HISTORICKÝ SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA, I-VII. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1991-2008.
3. Čermák, František a kol.: SLOVNÍK ČESKÉ FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKY. 1. PŘIROVNÁNÍ. 2. VÝRAZY NESLOVESNÉ. 3. VÝRAZY SLOVESNÉ. 4. VÝRAZY VĚTNÉ, LEDA, Voznice 2009.
a
Zuzana Holá: ČESKO-ŠPANĚLSKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK. Computer Press, Brno 2009.

Cena poroty za překladový slovník:
Zuzana Holá: ČESKO-ŠPANĚLSKÝ ODBORNÝ SLOVNÍK. Computer Press, Brno 2009.
(Cena je spojena s finanční prémií 10 000,- Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT).

Na dalších místech:
2. Kwon, Jaeil – Kim, Kyuchin – Kim, Inchon: ČESKO-KOREJSKÝ SLOVNÍK. Minjungseorim, Seul 2007.
3. Myronova, Halyna – Gazdošová, Oxana: ČESKO-UKRAJINSKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK. Masarykova univerzita, Brno 2009.

Cena poroty za výkladový slovník:
Hendrych, Dušan a kol.: PRÁVNICKÝ SLOVNÍK. C.H. BECK. Praha 2009.

2. Veselý, František Xaver – Spáčil, Jiří (ed.): VŠEOBECNÝ SLOVNÍK PRÁVNÍ. I.-V. díl. Wolters Kluwer ČR, Praha 2009.
3. Kol. autorů: SLOVNÍK NESPISOVNÉ ČEŠTINY. Maxdorf, Praha 2009.

Cena poroty za encyklopedické dílo:
Zádrapa, Lukáš – Pejčochová, Michaela: ČÍNSKÉ PÍSMO. Academia, Praha 2009.
2. Štoll, Martin a kol.: ČESKÝ FILM – REŽISÉŘI-DOKUMENTARISTÉ. LIBRI, Praha 2009.
3. Hieke, Karel: ENCYKLOPEDIE JEHLIČNATÝCH STROMŮ A KEŘŮ. Computer Press, Brno 2008.
a
Płażewski, Jerzy: DĚJINY FILMU. Academia, Praha 2009.

Cena poroty za frazeologický slovník:
Heřman, Karel – Blažejová, Markéta – Goldhahn, Helge a kol.: NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK FRAZEOLOGISMŮ A USTÁLENÝCH SPOJENÍ / DEUTSCH-TSCHECHISCHES WÖRTERBUCH DER PHRASEOLOGISMEN UND FESTGEPRÄGTEN WENDUNGEN. C.H.Beck, Praha 2010.

2. Čermák, František a kol.: SLOVNÍK ČESKÉ FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKY. 1. PŘIROVNÁNÍ. 2. VÝRAZY NESLOVESNÉ. 3. VÝRAZY SLOVESNÉ. 4. VÝRAZY VĚTNÉ. LEDA, Voznice 2009.
3. Mrhačová, Eva – Balowski, Mieczysłav: ČESKO-POLSKÝ FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK. Ostravská univerzita v Ostravě – Filozofická fakulta, Ostrava 2009.

Cena poroty za slovník vydaný ve Slovenské republice:
Majtán, Milan a kol: HISTORICKÝ SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA. I (A-J), II (K-N), III (O-Pochytka), IV (Poihrať sa-Pytlovať). V (R-Š), VI (T-V), VII (Z-Ž, Dodatky). Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1991-2008.

2. Gründlerová, Viera – Čížová, Želmíra: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY SLOVNÍK. Aktuell, Bratislava 2008.
3. Mikuláš, Roman: ŠKOLSKÝ SLOVNÍK SPISOVNEJ SLOVENČINY. Príroda, Bratislava 2009.

Čestná uznání:

{{Veselý, František Xaver – Spáčil, Jiří (ed.): VŠEOBECNÝ SLOVNÍK PRÁVNÍ. I.-V. díl. Wolters Kluwer ČR, Praha 2009.
Průcha, Jan (ed.): PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPEDIE. Portál, Praha 2009.}}
a
Baštecká, Bohumila (ed.): PSYCHOLOGICKÁ ENCYKLOPEDIE. APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE. Portál, Praha 2009.

Porota zasedala ve složení:
PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting (z pořádající Jednoty tlumočníků a překladatelů, předseda poroty), PhDr. Petr Kitzler (Obec překladatelů), Mgr. et Bc. Lenka Okrouhlíková (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), Ing. Ivana Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Marie Pospíšilová (Knihkupectví Kanzelsberger), PhDr. Dely Serrano (ASKOT), Doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc. (Ústav translatologie FF UK v Praze), Olga Vašková (měsíčník Čtenář), Mgr. Silvia Semaková, Doc. Eva Ondrčková, CSc. a PhDr. Jaroslav Šoltys (všichni tři - Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry SSPOL).

Všechny tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 16. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2010 od 13. do 16. května 2010 ve foyer levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti Praha. Ceny budou během programu JTP slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům tamtéž v pátek 14. května ve 13.00 hod v Literárním sále.

V současné době probíhá již sedmnáctý ročník soutěže. Podrobnosti o soutěži a její historii najdete na našich webových stránkách www.JTPunion.org nebo přímo na adrese: http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=6.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Kdo jsou boží bojovníci?

Datum konání: 26.2 2020
Nad druhým svazkem kritické edice Jistebnického kancionálu - Petr Nejedlý (Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR)
  ...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).