(25) Kol. autorů: ČESKÝ SLOVNÍK POJMŮ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

(25)	Kol. autorů: ČESKÝ SLOVNÍK POJMŮ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
18.6 2015
AFCEA - Kybernetická bezpečnost, Praha 2012. První oficiální český slovník pojmů kybernetické bezpečnosti. Nultá verze byla prezentována na mezinárodní odborné konferenci Kybernetická bezpečnost a obrana - ITTE 2011. První oficiální verze českého výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti, nad kterou převzal záštitu Národní bezpečnostní úřad ČR a nově vznikající Národní centrum kybernetické bezpečnosti, byla vydána při příležitosti mezinárodní konference TechNet Europe & ITTE 2012 v květnu 2012 v Praze. Druhé vydání navazuje na výsledky dlouhodobého zkoumání a zpracování této problematiky, rozšiřuje a aktualizuje materiál předchozího Výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti. Slovník se brzy po svém uvedení na knižní trh i v elektronické verzi stal vyhledávanou příručkou. Tento slovník vznikl překladem české terminologie a pojmosloví z kybernetické bezpečnosti do anglického jazyka. Je tedy odlišného pojetí, než byla předcházející verze. Autoři pojali tuto filozofii proto, aby i čtenáři, kteří rozumí anglicky, pochopili český význam pojmu, termínu. Tento proces je v podstatě nekonečný a je tomu tak proto, že terminologie kybernetické bezpečnosti a dále rozšiřuje a vyvíjí. Slovník bude pravidelně aktualizován a rozšiřován. Zájemci, kteří se chtějí zapojit se do odborné diskuse, mohou kontaktovat autory na afcea@cybersecurity.cz.
Druhé vydání slovníku je možno si stáhnout z webových stránek AFCEA:
http://www.cybersecurity.cz/data/slovnik_v230.pdf
ISBN 978-80-7251-377-2.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).