(86) Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. III. S

(86)	Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. III. Skladatelé 20. století.
18.6 2015
Nakladatelství Masarykovy univerzity, Brno, 2013. 292 stran. 3. díl Hudebně-literárního slovníku koncepčně navazuje na první dva díly věnované světovým a českým skladatelům, a uzavírá tak slovníkovou trilogii. Zabývá se hudební tvorbou skladatelů 20. století, přičemž eviduje pouze ty jejich hudební skladby, které prokazují nějakou spojitost se slovesným (výjimečně i výtvarným) uměním. Takto koncipovaný slovník vnáší do české a světové hudební a literární lexikografie nový a originální pohled na artificiální a nonartificiální hudební tvorbu 20. století, a to v kontextu celosvětovém. Zaznamenává 4205 hudebních děl 533 českých a světových skladatelů žijících v období od r. 1930 až po současnost, ale též 1995 autorů literárních děl, která jejich vznik inspirovala. Pozornost je také věnována lidové slovesnosti a jejímu odrazu v hudební tvorbě, ale i skladbám, kterými jejich autoři vzdávali hold významným umělcům doby minulé. Dílo obsahuje i bohatý soupis literatury, seznamy hudebních skladatelů a literárních umělců, jmenný rejstřík i úvodní teoretické pojednání. ISBN 978-80-210-5959-7. 570,00 Kč.

Tento třetí díl uzavírá komplet tří slovníků.
Předchazející 1. a 2. díl najdete zde:

Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. I. Světoví skladatelé

a


Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM. II. Čeští skladatelé.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).