(91) Radojković Kubešová, Branka: ČESKO-SRBSKÝ SLOVNÍK

(91)	Radojković Kubešová, Branka: ČESKO-SRBSKÝ SLOVNÍK
18.6 2015
Srbské sdružení sv. Sáva, sdružení srbské menšiny v ČR, a Srbské kulturní centrum, Praha 2013. 1. vyd. 1028 s. 55 000 hesel včetně téměř 5000 pořekadel, přísloví a syntagmatických spojení a příkladů z klasické a současné české literatury. Slovník je plodem víceleté práce a překladatelské zkušenosti autorky. Vychází ze současného lexikálního fondu českého jazyka, je založen na specifikách moderního jazyka a nabízí četné příklady z hovorového a profesního funkčního stylu. Zvláštní pozornost byla věnována zpracování názvů flory a fauny, odborných termínů, zvláště z technických oborů a informačních technologií. Pozornost byla věnována i stylistickému hodnocení hesel, především proto, že v českém jazyce existují velké stylistické odlišnosti mezi hovorovou a spisovnou variantou jazyka. Lexikální jednotky jsou doprovázeny údaji o jejich původu, o typu a stylistické hodnotě. Výběr hesel je doplněn i slovy, která se v české komunikační praxi vyskytují teprve krátce a nejsou součástí fondu stávajících slovníků. Pro potvrzení významu jsou u některých hesel uváděny příklady z děl českých spisovatelů a publicistů. Slovník je určen nejen pro praktické užití a základní překladatelské potřeby, nýbrž má také odbornou a kulturně-historickou hodnotu. Je určen především srbskému uživateli a srbské menšině v ČR, ale nepochybně může sloužit i široké veřejnosti, odborníkům, studentům slavistiky apod. ISBN 978-800-260-4844-2.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).