Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 1. O Jednotě tlumočníků a překladatelů > F. A. Q. > O profesi tlumočníka a překladatele

Co potřebuji k získání „tlumočnického razítka“ aneb jak se stát soudním tlumočníkem

pondělí 14. ledna 2013.

Písemná žádost o jmenování tlumočníkem se podává u krajského soudu příslušného podle místa trvalého bydliště tlumočníka - uchazeče o jmenování - a tlumočníkem uchazeče jmenuje předseda tohoto krajského soudu, nebo jeho místopředseda, pokud na něj předseda jmenování deleguje.

Pokud se týká požadovaných dokumentů, především je třeba doložit vzdělání uchazeče o jmenování.

Za jmenování soudním tlumočníkem včetně zapsání do seznamu tlumočníků se podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se platí poplatek ve výši 1000,- Kč.

Soudy tlumočníky jmenují dvakrát do roka, v jarním a v podzimním termínu. Na jmenování tlumočníkem není ani po získání uvedené kvalifikace právní nárok, ale žádat lze i opakovaně. Soudy přihlížejí i k tomu, do jaké míry jsou seznamy tlumočníků pro daný jazyk plné.

Konkrétní informace a požadavky k žádosti o jmenování pak sdělují pracovníci oddělení znalců a tlumočníků krajských soudů, na které doporučuji se obrátit.

Podrobné informace o podmínkách a postupu pro jmenování soudním tlumočníkem najdete ZDE.

Komora soudních tlumočníků ČR pořádá v jarním a v podzimním termínu speciální kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, jehož absolvování pojímá vetšina krajských soudů jako jednu z podmínek pro jmenování soudním tlumočníkem. Obsahem kurzu jsou přednášky věnované právní úpravě tlumočnické činnosti, odměňování tlumočníků, praktickým poznatkům týkajícím se tlumočnické činnosti. Kurz je celodenní a je zakončen závěrečným testem, jehož obsahem je odpřednášená látka.

Bližší informace o těchto jarních a podzimních kurzech najdete s předstihem na webových stránkách Komory soudních tlumočníků ČR: www.kstcr.cz.

==========================
Komora soudních tlumočníků ČR, o. s.
Hybernská 18, 110 00 Praha 1
tel. +420 222 220 846,
e-mail: kstcr@kstcr.cz,
web: http://www.kstcr.cz
úřední hodiny: úterý 9.00 - 12.00 hod.
==========================

*************************************

Chcete-li se stát soudním tlumočníkem nebo překladatelem ve Slovenské republice, obraťte se na předsedu Sekcie súdnych tlmočníkov JTP, PhDr. Andreje Rádyho, který vás taktéž nasměruje dle aktuální legislativy SR.
Kontakt: andrej.rady@volny.cz