JTP :: Co účtujeme, počet stran originálu nebo překladu?
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 1. O Jednotě tlumočníků a překladatelů > F. A. Q. > Pro zákazníky

Co účtujeme, počet stran originálu nebo překladu?

neděle 4. května 2008.

Není-li domluveno něco jiného, je zvykem účtovat počet stran překladu, tedy účtovaného produktu.

V poslední době se však často setkáváme s požadavkem na stanovení ceny podle délky originálu. To není problém, překladatel však musí mít na paměti, jak se liší délka textu v jednotlivých jazycích a podle toho si upravit sazbu (např. francouzský nebo španělský překlad je vždy zhruba o 15 % delší než český originál). Pokud je však originál pouze na papíře a nikoli v textovém editoru, nelze jej použít pro výpočet ceny překladu.

V případě překladu do/ze znakového písma (japonštiny, čínštiny...) ale v podstatě i arabštiny nebo hebrejštiny se pro zjednodušení doporučuje použít pro výpočet ceny překladu ten jazyk, který se píše latinkou.