JTP :: Bruce Lawrence: O KORÁNU. Nakl. Pavel Dobrovský - BETA, Praha 2007. Přeložila Gabriela Weberová Babulíková.
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 5. Články a zajímavosti > Publikace členů JTP

Bruce Lawrence: O KORÁNU. Nakl. Pavel Dobrovský - BETA, Praha 2007. Přeložila Gabriela Weberová Babulíková.

čtvrtek 15. května 2008.
V této knížce renomovaný americký autor ukazuje proč, lze Korán ztotožnit s islámem. Zabývá se kořeny islámu v Arábii sedmého století a vysvětluje, proč se věřící učí a recitují Korán zpaměti. Lawrence se rovněž věnuje početné řadě pochybovačů i komentátorů. Pozornost věnuje také vlivu Koránu na soudobou politiku a společenské dění. Především však zdůrazňuje, že Korán je posvátná kniha znamení a neobsahuje pouze jediné poselství. Proto je třeba se věnovat jejímu výkladu a chápat ji v rámci historického kontextu.
V naší nelehké době je kniha O Koránu působivě sepsaným příběhem o jedné z nejznámějších a zároveň nejvíce nepochopených knih.
Z anglického originálu The Quar’an. A Biography, vydaného nakladatelstvím Atlantic Books v Londýně, přeložila Gabriela Weberová Babulíková.