Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 7. Časopis TOP > ToP ročník 2008 (č. 87-90)

ToP 89/2008

září 2008
neděle 27. července 2008.

Mezinárodní den překladu FIT 2008 - Terminologie: NA SLOVECH ZÁLEŽÍ

Program Jeronýmových dnů 2008

Z translatologické bibliografie

Ivana Čeňková profesorkou translatologie

Úspěšní absolventi Evropského kurzu konferenčního tlumočení 2007/2008 a držitelé mezinárodního certifikátu The European Masters in Conference Interpreting

KKP - 15 let Klubu kultury překladu ve faktech a číslech

Hádání múz Erató a Uranie se starcem (Zádušní trialog za Klub kultury překladu) Oxid Ul2O5

Seznam publikací přihlášených do 16. ročníku soutěže Slovník roku

Translatológia a jej súvislosti 2 (Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica 2007) J. Vilikovský

Navštivte webové stránky Jednoty tlumočníků a překladatelů

Když autor překládá sám sebe (poznámky k češtině Kunderových románů) Z. Kufnerová

TERMINOLOGIE:
* Regionální a staročeský gastronomický slovníček aneb Zapomenutá slova našich hospodyněk - III J. Vašák
* Terminologie kamenoprůmyslu (německo-český glosář) J. Vedral
* Technologie drcení (německo-český glosář) I. J. Vedral
* Mlékárenská terminologie (francouzsko-český glosář) J. Vedral

Den s překladem potřetí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity I. Jelínek

Role konferenčního tlumočníka ve společnosti (resumé bakalářské práce) A. Kovaříková

VII. Medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, B. Bystrica, 2.-3. 10. 2008

Seznam tlumočníků a překladatelů 2008

Individuální tlumočnický trénink (závěrečná práce, Evropský kurz konferenčního tlumočení – European Masters in Conference Interpreting – Ústav translatologie FF UK) V. Jurek

Cena Františka Filipovského – 14. ročník soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu: NOMINACE

Dále vyšlo (či vyjde) A. Šourková

Recenze: FRAUS velký ekonomický slovník anglicko-český česko-anglický na CD M. Herold

DO TOHOTO ČÍSLA PŘISPĚLI:
Prof. Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. / Ing. Miroslav Herold, CSc. / Mgr. Igor Jelínek / Bc. Viktor Jurek / Petr Kautský / Bc. Alžběta Kovaříková / PhDr. Zlata Kufnerová, CSc. / Ing. Martin Nenáhlo / Oxid Ul2O5 / Čestmír Prchlík / Mgr. Alena Šourková / Doc. PhDr. Miloslav Uličný / Jaroslav Vašák / Doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc. / Jiří Vedral.