Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 7. Časopis TOP > ToP ročník 2008 (č. 87-90)

ToP 90/2008

neděle 26. října 2008.

Přílohou čísla je nová příručka PŘEKLAD NENÍ BĚŽNÉ ZBOŽÍ, JAK HO TEDY NAKUPOVAT? (Standardy pro nákup a prodej překladů)

Marco Benedetti , generální ředitel DG Interpretation (Generální ředitelství pro tlumočení Evropské komise) – z tiskové konference

Předávání „filipovské“ceny v Přelouči

Z translatologické bibliografie I. Čeňková

Translatologica Ostraviensia III. Sborník z konference „Den s překladem“. FF OU, Ostrava 2008

FIT a jeho kongres v Šanghaji A. Diabová

Cena Josefa Jungmanna za překladatelské dílo – 2007

Semináře České komory tlumočníků znakového jazyka Naďa Dingová

Cena Františka Filipovského – 14. ročník soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu: VÝSLEDKY

Právní překlady v Itálii H. Giordanová

Seznam publikací přihlášených do 16. ročníku soutěže Slovník roku

R. Šišková, N. Savický: Ukrajinsko-český/česko-ukrajinský slovník, Leda, 2008. R. Kindlerová

Příručka pro začínající tlumočníky aneb Jak se vyznat v džungli předpisů a byrokratických požadavků - I. část M. Drábová

Doporučené minimální tarify za tlumočení a překlad v Kč a v EUR na rok 2009

Doporučené podmínky pro tlumočení

Tridsať rokov Letnej školy prekladu A. Rády

TERMINOLOGIE:

* Regionální a staročeský gastronomický slovníček aneb Zapomenutá slova našich hospodyněk - IV J. Vašák

* Terminologie kamenoprůmyslu (německo-český glosář) II J. Vedral

* Technologie drcení (německo-český glosář) II. J. Vedral

* Mlékárenská terminologie (francouzsko-český glosář) II J. Vedral

Dále vyšlo (či vyjde) A. Šourková

Blahopřejeme Ewaldovi Osersovi

DO TOHOTO ČÍSLA PŘISPĚLI:
PhDr. Zdeněk Beran – odborný asistent, Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK v Praze a předseda letošní poroty Ceny Josefa Jungmanna / Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – konferenční tlumočnice, garant oboru překladu a tlumočení (ruština) a vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení ÚTRL FF UK v Praze / Amalaine Diabová – tlumočnice a překladatelka, předsedkyně JTP / Mgr. Naďa Dingová – tlumočnice, předsedkyně České komory tlumočníků znakového jazyka / Michaela Drábová – tlumočnice a překladatelka, absolventka kurzu Euromasters 2008 / Helena Giordanová – tlumočnice a překladatelka / Eva Marie Hrdinová, Ph.D. – Katedra germanistiky FF Ostravské univerzity / Petr Kautský – tlumočník a překladatel, šéfredaktor ToP / Mgr. Rita Kindlerová – tlumočnice a překladatelka / Čestmír Prchlík – grafik a ToPu lamač / Mgr. Alena Šourková – tlumočnice a překladatelka / Jaroslav Vašák – Mistr kuchař, publicista, sběratel gastronomických kuriozit a terminologie / Jiří Vedral – středoškolský učitel, glosátorolog a webmaster JTP