Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 4. Pro členy JTP > Sekce JTP > Sekce odborného překladu a terminologie > POMŮCKY PRO PŘEKLADATELE

SEZNAM ČESKO-NĚMECKÝCH A NĚMECKO-ČESKÝCH ODBORNÝCH SLOVNÍKŮ

sobota 1. listopadu 2008.

 

SEZNAM ČESKO - NĚMECKÝCH A NĚMECKO-ČESKÝCH ODBORNÝCH Slovníků

Seznam česko - německých odborných slovníků byl zpracován jako pracovní pomůcka pro překladatele a tlumočníky němčináře. V slovníku jsou zahrnuty i některé slovensko-německé odborné slovníky. Je k dispozici pouze v elektronické podobě, což umožňuje aby každý uživatel si seznam sám doplňoval a udržoval v aktuálním stavu. V seznamu nejsou zahrnuty obecné slovníky česko - německé.

U každého slovníku jsou uvedeny v dostupném rozsahu: název slovníku, směr použití, rok vydání, charakter a rozsah slovníku, autor, vydavatel, ISBN nebo jiné označení a případně vysvětlující poznámka. U slovníku vydávaných ve verzích, uvádíme pouze poslední v době zpracování známou verzi. Některé slovníky překrývají několik oborů, jsou zařazeny jen jednou u převládajícího oboru.U jmen autorů jednotlivých slovníků jsou vynechány tituly a akademické hodnosti.

Rozhodně se nepodařilo podchytit všechny aktuální česko-německé slovníky.Pokud zašlete své doplňky, budeme je automaticky doplňovat do seznamu a tak seznam udržovat v aktuálním stavu. Starší odborné slovníky (vydané před rokem 1995), pokud nejsou ještě teď nějakým způsobem jedinečné, nejsou v seznamu uvedeny.

Autor se omlouvá za případné neúplnosti a překlepy a snad i nějaké nesprávnosti. Poslední záznam v seznamu: 20. září 2008.

V seznamu použitá označenÍ:

PC = slovník v elektronické podobě • PC-ROM = slovník dodávaný na CD-ROM

kniha = slovník vydaný tiskem • glosář = slovník zpracovaný jako pracovní pomůcka •

Û = obousměrný slovník • Þ = jednosměrný slovník • A = angličtina, Č = čeština, N = němčina, Sl = slovenština, F = francouzština, R = ruština, Š = španělština, M = maďarština. B = bulharština

USPOŘÁDÁNÍ SEZNAMU:

VŠEOBECNÉ ODBORNÉ SLOVNÍKY:

PoČÍTAČOVÉ PŘEKLADOVÉ SYSTéMY

VŠEOBECNÉ ODBORNÉ SLOVNÍKY (viz též TECHNIKA (OBECNĚ) a EKONOMIKA

NOVÁ A CIZÍ SLOVA

Zkratky

SLOVNÍKY Z OBORů:


ARCHITEKTURA

AUTOMATIZACE

AUTOMOBILY

BARVY, LAKY, KOROZE

BEZPEČNOST PRÁCE

BIOTECHNOLOGIE, BIOMETRIKA

BOTANIKA

CESTOVNÍ RUCH

CÍRKEVNÍ ZÁLEŽITOSTI

DOPRAVA

DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRůmysl

EKOLOGIE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EKONOMIKA - Obchod - marketing

ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA A ENERGETika - vč. JADERNÉ

ETYMOLOGIE

EVROPSKÁ UNIE

FILATELIE

FILOLOGIE

GUMÁRENSTVÍ

HORNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ S ODPADY

HYDRAULIKA

CHEMIE

KULTURA a UMĚNÍ

LODĚ - PLAV BA -RYBÁŘSTVÍ

MANAGEMENT

MANIPULACE a obalová teCHnika

MATEMATIKA

Měření, regulace a adjustace

METALURGIE

METEROLOGIE

MYSLIVECTVÍ ODĚVNICTVÍ A MÓDA

PATENTOVÉ PRÁVO

PEDAGOGIKA - PSYCHOLOGIE

PIVOVARNICTVÍ

PLYNÁRENSTVÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ

POLYGRAFIE

Požární ochrana

PRÁVA

PSYCHOLOGIE

ROPA

RUČNÍ PRÁCE

SPORT:

STAVEBNICTVÍ

STROJÍRENSTVÍ

SVÁŘENÍ

ŠKOLSTVÍ

TECHNIKA (obecně)

TECHNICKÉ VĚDY

TEXTILNICTVÍ A ODĚVY

ÚČETNICTVÍ

VEŘEJNÁ ZPRÁVA

VETERINÁŘSTVÍ

VOJENSKÁ TERMINOLOGIE + ZBRANĚ

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

ZDRAVOTNICTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ

ZEMĚPIS

Zoologie

ŽELEZNICE

ŽURNALISTIKA

 

 

PoČÍTAČOVÉ PŘEKLADOVÉ SYSTéMY

¨ TRANSITNXTpočítačový překladový systém se slovníkem a překladovou pamětí • 2008 • Star-group, Praha

¨    PC Translator 2007 • N Û Č + A Û Č • 2008 • PC překladač a slovník, verze 2007 • pro rok 2009 se připravuje nová verze PC TRANSLATORNXT Langsoft s.r.o., Korytná

¨    Informatika pro překladatele • příručka o uplatnění počítačů a počítačových programů v překladatelské činnosti mimo překladové programy • J. Vedral • JTP, Praha

¨    TRADOS překladatelský systém, pracující s překladovou pamětí

VŠEOBECNÉ ODBORNÉ SLOVNÍKY (viz též TECHNIKA (OBECNĚ) a EKONOMKA

¨ LEXICON 5 - Německý velký slovník • N Û ČÛ Č • 2008 •115 000 hesel s přehledem gramatiky • kniha 1450 str. + PC • Lingea s.r.o. Brno

¨    Německo-český slovník a česko-německý slovník • Č Û N • 2008 nové opravené vydání • na 200 000 pojmů • na CD ROM či 2 knihy • H Siebenschein a kol. • Leda s.r.o., Voznice

¨ Milenium odborný překladový slovník • N Û Č a A Û Č • 2007 • PC-slovník. verze 7 • všestranný slovník odborných pojmů, Commercial service s.r.o., Brno

¨    Ilustrovaný tematický slovník n Þ Č 2007 • kniha 456 stran • 13000 tem. řazených hesel s překlady do Č • 7000 příkladů slovních spojení, 600 vyobrazení • Fraus, Plzeň • ISBN 80-7238-434-1

¨    ČTYŘJAZYČNÝ OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK Č - A - N - F • 2000 • kniha • 34 tematických okruhů • Z. Matysová, L. Martinková, M. Štolová • Aventinum Praha • ISBN 80-7151-121-8

¨ VELKÝ OBRAZOVÝ TEMATICKÝ SLOVNÍK • N Û Č ÛÛ Sl  1999 • kniha 957 stran • oborově uspořádaný slovník s obrázky a rejstříky • Corbell, Archambauliová • Columbus • ISBN 80 88799-74-0

NOVÁ A CIZÍ SLOVA

¨ DEUTSCHes FREMDWÖRTER • N • 2007 •kniha 608 stran • 150 000 pojmů s výslovností, významem, použitím a původem pojmů • M. Keprtová • Compact Verlag München 2007 • ISBN 978-3-8174-7727-2

¨ VELKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV • Sl • 2006 • kniha 1364 stran • 72 000 pojmů europeismů, internacionalismů • M. Šaling, Ivanová-Šalingová, Z. Maniková • SAMO • ISBN 80-89123-05-8

¨ Das moderne Fremdwörter Lexikon • N • 2005 • kniha 600 stran • vč. výrazů z geologie, biologie, výpočetní techniky, matematiky atd. • Neumann u. Gbel Verlag. GmbH • ISBN 3625-10431

¨ SLOVNÍK FLOSKULÍ • Č •  2005 • kniha 222 stran • klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smog •  V. Just • Academia • ISBN 80-200-1155-6

¨ Nová slova v češtině - slovník neologizmů • Č • 2004 • kniha 568 stran • neologizmy v češtině • O. Martincová a kol. • Academia Praha • ISBN 80-200-1168-4

¨ AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A - Ž • Č • 1998 • kniha 834 stran • výklad k používaným cizím slovům v češtině •  V. Petráčková, J. Kraus a kol. • Academia Praha • OSBN 80-200-0607-9

¨    Das neue Trendwörter-Lexikon • N • 1998 • kniha 192 stran • nová slova používaná v němčině • S. Loskant • Bertelsmann Lexikon Verlag • ISBN 3-577-10464-3

¨ TEMATICKÝ SLOVNÍK • Č Û N • 1996 • kniha • 542 slov pro konverzaci, tlumočení a překlad M. Keprtová • nakladatelství Olomouc • ISBN 80-7162-040-7

¨ TEMATICKÝ SLOVNÍK • Č Û N • 1996 • kniha • 542 slov pro konverzaci, tlumočení a překlad M. Keprtová • nakladatelství Olomouc • ISBN 80-7162-040-7

¨ Das Fremdwörterbuch • N • 1990 • kniha 832 stran • přehled cizích slov používaných v němčině M. Dose a kolektiv • Dudenverlag Mannheim • ISBN 3-411-20915-1

¨ vELKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV • č • 2005 • 106 000 výrazů elektronická verze PC • V. Petráčková, J. Kraus • Leda Praha

ZKRATKY

¨ Velký slovník zkratek Evropské unie • Č • 2000 • 60 000 odborných a ostatních zkratek • kniha 977 stran • J. Elman a kol. • East West Publishing Company • ISBN 80-7219-007-5

¨ Německé zkratky v chemické, fyzikální a matematické terminologii •1999 • německé zkratky s významem v němčině a češtině • kniha 60 stran • Z. Čiperová ׇ Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická

¨ ABKÜRZUNGEN • N • německé a anglické zkratky • program vyhledává buď zkratku nebo význam zkratky • Internet: WWW.abkuerzungen.de

¨ Wörterbuch der Abkürzungen • N • 1994 • 38 000 německých zkratek a jejich význam • kniha • J. Werlin • Dudenverlag Mannheim • ISBN 3-411-02741-X

¨ SLOVNÍK ZKRATEK • Č • 1994 • odborné jazykové zkratky • kniha 300 stran • kolektiv encyklopedického ústavu • Encyklopedický dům s.r.o. • ISBN 80-901647-1-4

¨ Slovník odborných a všeobecně používaných zkratek • N Þ Č •1993 • německé a anglické všerob. zkratky s českým výkladem • kniha 336 stran • Č. Filipiak. P. Petřík • Noveco Brno

¨       Zkratky, značky, akronymy • Č • 2500 zkratek z 15 jazyků včetně němčiny • Horizont Praha

ARCHITEKTURA

¨ ZÁKLADNí NĚMECKÁ TERMINOLOGIE V OBLASTI ARCHITEKTURY • 2008 • kniha •  Z. Vyplel • nakladatelství ČVUT • ISBN 978-80-81-03933-5

¨ Architektonický slovník • N Þ Č • 500 termínů • 2008 • glosář NEM026 • PC • J. Vedral • JTP, Praha

AUTOMATIZACE

¨ AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA • A-N-F-R-Š-P-M-Sl • 1975 • kniha 1023 stran • 13 000 pojmů • J. Sýkora a kol. • Alfa, Bratislava

¨ ROBOTIKA • A Þ N - F - R Sl 1988 • kniha 347 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • E. Berger E. a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik. Berlin,

AUTOMOBILY , traktory

¨ Automobily, silniční vozidala • N Þ Č • 15 000 výrazů a slovních vazeb z výroby, provozu, servisu a opravárenství automobilů • Systemconsult Pardubice

¨ Slovník na cesty a doprávní rádce pro řídiče a motoristy • Č Û N • 15 000 slov a vazeb pro řidiče, pravidla silničního provozu a dopravní značky v NSR, Rakousku a Švýcarsku. • kniha • Systemconsult Pardubice

¨ AutoMobilová doprava, silniční vozidla • Č Þ N 15 000 slov a slovních vazeb • kniha Systemconsult Pardubice

¨ překladatelský slovník MOTORISMU • Č Û N • 1976 • kniha 380 stran • výrazy používané v německy hovořících státech • F. Seebauer • Interpress Praha •

¨    SLOVNÍk AutOMOBILOVÉ TECHNIKY A SILNIČNÍHO PROVOZU • Č Û N • 1979 • 2 knihy • přes 200 stran • F. Seebauer • Klub moderní němčiny, a GŘ ČSAZ Praha •

¨ Slovník automobily, silniční vozidla • Č Û N 2003 • I.Machačka • Systemconsult, Pardubice

¨ Ilustrovaný slovník autoMobily Sl - R - A - F - N - I •  1979 • kniha 503 stran • s vyobrazeními • C. Blok C. + W. Ježewski • Alfa Bratislava • ISBN 83-206-0049-9  

¨ Odborný slovníK motorových vozidel • Č Û N • 2005 • kniha • F. Vlk • ISBN 80-239-4028-7

¨    Slovní veličinY traktorů N Þ Č • 300 hesel • 2003 • glosář NEM023 • PC + tisk 4 strany • JTP Praha • ISBN 80-86711-06-4

BARVY, LAKY, KOROZE

¨ slovník barvy, koroze • N Þ Č • 1 400 výrazů 2003 • glosář NEM025 dle slovníku SNTL • PC + tisk 28 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-08-0

¨ Pětijazyčný slovník barvy, laky, povrchová úprava, koroze • Č - N - A - F - R • 1959 • kniha 419 stran • 2 082 pojmů • R. Sabtholzer, J. Kolínský • SNTL, Praha •

BEZPEČNOST PRÁCE

¨ SLOVNÍK BEZPEČNOSTI PRÁCE • N Þ Č • 2002 • glosář NEM004 • PC + tisk 28 stran • 2 700 termínů • J. Vedral • JTP Praha ve spolupráci s VÚBP • ISBN 80-86261-89-1

BIOTECHNOLOGIE + BIOMETRIKA

¨ Biometrický slovník • 9 jazyčný • N Þ Č • 1987 • 2 knihy 965 stran • s výkladem pojmů v německém jazyce a registrem dle jazyků• Rasch a kol. • Landwirtschaftsverlag Berlin • ISBN 3-333-00080-9

¨ BIOTECHNOLOGIE • výběr základních pojmů • 1987 • kniha 263 stran • české a slovenské pojmy s německým, anglickými a ruskými ekvivalenty a registry

¨ glosář odBorných výrazů z oborU biometriky • N Þ Č • 2006 • glosář •

M. Nenáhlo • JTP, Praha

¨    Slovník biotechnologie N Þ Č • 2003glosář NEM035 • PC + tisk 12 stran • 800 hesel • J. Vedral • JTP, Praha

¨ BIOTECHNOLOGIE • výběr základních pojmů • 1994 • knížka 468 stran • J. Mrázek • Nakladatelství FIN, Olomouc • ISBN 80-85572-59-1

¨ Biologický taxonomický slovníkN Þ Č 2002 • 70 000 názvů rostlin, hub, evropských obratlovců, hmyzu a motýlů, ptáků, trav a jedovatých rostlin. • PC + tisk 56 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86261-88-3 56.

BOTANIKA

¨ BOTANICKÝ SLOVNÍK • Č Û N Û LAT • slovník rostlinných jmen •kniha 397 stran • R. Rada • EKOservice Praha a Blatenská tiskárna s.r.o.r. • ISBN: 80-900848-X

¨ SLOVNÍK JMEN STROMů a KEŘů • Č Þ N • 2006 • glosář NEM067 • PC + tisk 24 stran • 2 570 termínů • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-026-5

¨ SLOVNÍK JMEN STROMů a KEŘů • N Þ Č • 2 200 termínů2003 • glosář NEM043 • PC + tisk 24 stran • 2 570 termínů • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-35-8

¨ ROSTLINNÁ VÝROBA • VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMů • 1991 • kniha 151 stran • Č + S pojmy s N, A, R a částečně lat. ekvivalenty a registry • V. Pokorný a kol. • Ústav VTI pro zemědělství •

¨    Slovník jmén hubČ Þ N • 2006 • glosář NEM066 • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-052-2

¨ Slovník jmén hubN Þ Č • 1 400 termínů2003 • glosář NEM042 • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-13-1

¨    Slovník jmén ROSTLINN Þ Č • 9 260 výrazů • glosář MEM 054 • jen PC • J. Vedral • JTP, Praha

¨    FYTOPATOLOGICKÝ Slovník • N Þ Č • 300 termínů • 2003 • glosář NEM 10 • PC +tisk 4 strany • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86261-94-8

¨    Slovník z oboru fytopatologie a škůdcůN Þ Č 2 600 termínů • glosář NEM006  • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86261-91-3

¨    SlovnÍk Plevelů • N Þ Č • 2003glosář NEM014 • tisk 8 stran převedený na PC • 2 000 termínů • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86261-98-0

¨    Slovník jmen dvouděložných rostlinČ Þ N • 2006 • 5 100 termínů • glosář NEM069 • PC + tisk 48 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-028-1

¨    Slovník jmen jednoděložných rostlinČ Þ N • 2006 • 1 400 termínů • glosář NEM068 • PC + tisk 48 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-027-3

 CESTOVNÍ RUCH

¨ CESTOVNÝ RUCH-HOTELIERSTVO-POHOSTINSTVO • S - N - F - A • 2006 • kniha • 216 stran • se slovenským výkladem 1000 pojmů • A. Friedová, I. Mešková, E. Bohušová, M. Olejárová • Slov. pedag. nakladatelství, Bratislava • ISBN 80-55629-09-7

¨ Odborný konverzační SLOVNÍK CESTOVNÍHO RUCHU • Č Þ N • 2000 • kniha 272 stran • pro profesionály pracující v cestovním ruchu • B. Balcar a kol. • Rezonance Domažlice • ISBN 80-902812-0-6

¨ HOTELY A REŠTAURÁCIE • Sl Þ R - N - A - F - M • 1981 • kniha 165 stran • 4 500 výrazů, a to i z oblasti kuchyně a jídel • I. Meyerová, K. Gara, I. Schindlerová • Alfa Bratislava •  

CÍRKEVNÍ ZÁLEŽITOSTI

¨ CÍRKEVNÍ SLOVNÍK • N Þ Č • 1 100 termínů • 2005 • glosář NEM051 • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-96711-91-9  

DOPRAVA

¨ Automobilová doprava - SILNIČNÍ VOZIDLA • N Þ Č + Č Þ N • rok • 2 knihy 414 stran • 12 000 + 13000 pojmů z osobní i nákladní automobilové dopravy • Machačka • Systemconsult Pardubice • ISBN 80-85639-10-0

¨  SLOVNÍK NA CESTY A DOPRAVNÍ RÁDCE PRO ŘIDIČE A MOTORISTY • N Û Č • 1998 • kniha 221 stran • uspořádaná věcně a abecedně/odlišnosti v SRN, Rakousku a Švýcarsku •  Machačka • Systemconsult Pardubice • ISBN 80-85629-13-5

¨ ČESKO-ANGLICKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK AUTOMOBILů1995kniha 175 stran • tematicky uspořádaný slovník s uvedením synonym ׇ  M. Dvořák, F. Vlk, V. Losík • ELK Brno s.r. o. • bez ISBN

¨    OdbornÉ výrazy z oboru „ŘÍČNÍ PLAVBA“ • N Þ Č • 2007 • glosář v časopise ToP • M. Nenáhlo • JTP Praha •

¨ Dopravní slovníkN Þ Č • glosář NEM021 • PC • J. Vedral • JTP, Praha

DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRůmysl

¨ SLOVNÍK dřevozpracujícího průmyslu a lesního hospodářství • Č Û N • 1999 • kniha 469 stran • navíc seznam Č a N norem a oborový přehled pojmů s obr. I. Vicena a kol. • nakladatelství Fraus Plzeň • ISBN 80-845784-41-6

EKOLOGIE

¨ ekologický slovník • N Þ Č • 2003 • 1 100 termínů • glosář NEM016 • PC + tisk 16 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-00-5

¨ Ekologický a technologický slovník • N Û Č •  kniha 185 stran • E. Lýkovcová • ISBN 80-7225-103-1

¨ VÝRAZY Z OBLASTI EKOLOGIE VODNÍHO PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ• N Û Č • 2008 • kniha • ISBN 978-80-87096-09-3 • I. Křížková • Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie

¨    OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Č Þ N a N Þ Č • 1998 • 2 brožury 178 stran • E. Šedová • Intertermin Praha

¨    Ochrana podzemních vod • N Þ Č • 2003glosář • A. Rády • JTP, Praha

EKONOMIKA - Obchod - marketing

¨ Velký ekonomický slovníkN Û Č • 2008 • kniha + CD-ROM • 1 400 stran • 120 000 hesel • Fraus, Plzeň • ISBN 978-80-7238-792-2

¨    Odborný slovník z oblastri ekonomické, finanční a právní • N Þ Č + Č Þ N • 1999 • 2 knihy • 641 + 669 stran • J. Zlámal • Linde Praha a. s. - ISBN 80-7201-166-9 + 80-7201-061-1

¨ GERICHTS- UND BEHÖRDENTERMINOLOGIE • N • 1995 • kniha • 181 stranzvláštnosti právnického jazyka a jazyka veřejné správy • U. Daum • Sprachen- und Dolmetscherinstitut München

¨ Stavebnicová německá obchodní korEspondence • Č • 1993 • kniha • 114 stran • miniučebnice stavebnice obchodní korespondence • D. Závada a kol. • SNTL/ALEKO •ISBN 80-03-00683-X

¨ hospodá5ský slovník • N Þ Č a Č Þ N •  1997 + 1998 • 2 knihy • 775 + 825 stran • slovník včetně přehled a vzorů dokladu z NSR • J. Burger a kol. • Nakladatelství Fraus a.s. Plzeň • ISBN 80-85784-29-7 a 80-85784-28-7

¨ SLOVNÍK EKONOMICKÝCH POJmů • N Û Č • kniha • 446 stran přes 16 000 pojmů pro obchodní praxi • V Lapka • vydal • ISBN 80-85780-49-6

¨ FinaNční a ekonomický slovník • N Þ Č a Č Þ N •  1996 • kniha • 485 stran • 14 000 pojmů, M. Grabmüller, R. Rädl • Č-N obch. a prům. komora Praha • ISBN 3-7690-0215-5

¨ Burzovní lexikon • N Þ Č • 1991 • kniha • 236 stran • 2 000 hesel z burzovního a finančního světa L. Rieger • Victoria publishing • ISBN 80-85605-00-7

¨ Slovník marketigových výrazů • N Þ Č • Rok vydání neuveden • kniha • 75 stran • marketingové pojmy s výkladem významu • V. Körmendy • Uniapress, Bratislava • ISBN 80-65313-27-8

¨ Slovník zaměřený na obchodní praxi • Č Þ N • 1992 • kniha • 98 stran • pojmy řazeny podle druhu prodávaného zboží •  J. Vopsálová, J. Glazdačková. I. Hloušková, V. Silná • TOPS Hradec Králové

¨ Abeceda NĚMECKÉHO obchodního práva • Č Þ N • 1997 • kniha 135 stran • 150 pojmů něm. obchodního práva s jejich českým výkladem •  V. Fessl • Linde Praha, a.s. • ISBN 80-7201-077-8

¨ Bankovní a finanční slovník • N Þ Č • 1999 • kniha 248 stran • 12 000 pojmů z bankovní, finanční, ekonomické. a právní praxe • J. Šimková, H. Baběradová • Prospektrum Praha • ISBN 80-7175-073-5

¨ Vícejazyčný slovník ekonomických účetních výrazů • Č, N, A, F, Š •  1991 • kniha 258 stran • 1 488 pojmů • J. Doležal, R. Kosina, I. Langr a kol. • Unie auditorů ČR •

¨   GmbH-Mustervertrag ČSFR • Č + N • s komentářem • 1992 • kniha 121 stran • vzorová smlouva o s r. • P. Doralt a kol. • Service Fachverlag • ISBN 3-85428-228-1

¨ Einführung in die Fachsprache der BetriebswirtschaFT • N • 1989 • 2 knihy 457 stran • vysvětlení pojmů z oblasti řízení podniků s příklady a cvičeními • R. Buhlmann a A. Fearns • Goethe-Institut München

¨ WIRTSCHAFSTEXTE IM UNTERRICHT • N • 1990 • kniha 205 stran • náměty na zlepšení didaktiky textů z oblasti hospodářství • K. Hermann • Goethe Institut München

¨ SLOVNÍK OBCHODNÍCH POJMů • Č Û N • 1992 • knížka 355 stran • L. Klusáková, W. Kerles, J. Škampa • MONTANEX spol. s r.o. • ISBN 80-85300-89-3.

¨ Slovník ekonomické a správní praxe • N Þ Č •  1989 • kniha 202 stran •  F. Seebauer a kol. • Intertermin, Praha

PraKTICKÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍKč Û n • 2008• kniha 458 stran • Fraus Plzeň • ISBN 978-80-7238 -741-0

ELEKTRONIKA

¨ SLOVNÍK Z TECHNOLOGIE VÝROBY Světelných vlnovodů a optoelektronické SDĚLOVACÍ TECHNIKY • Č Û N • 1987 • 2 knihy 47 stran • G. Oberlík • Intertermin + Škoda Plzeň

ELEKTROTECHNIKA A ENERGETika - včetně jaderné

¨ ODBORNý SLOVNÍK PRO ENERGETIKY A ELEKTROTECHNIKY • N Û Č • 1995 • kniha 286 stran15 000 pojmů včetně pojmů z životního prostředí a likvidace odpadů V. Müiller • Energie-Verlag GmbH Heidelberg • ISBN 3-87200-690-8

¨ Elektrotechnický A ELEKTRONICKÝ slovník • N Û Č •  1973 • kniha 946 stran - zhruba 35 000 pojmů • V. Hesounová B. + Kloudová a kol. • SNTL. Praha

¨ ČtyřjaZYČNÝ SLOVNÍK ENERGEtIKY • Č - A - N - F •  1999 • kniha • 12 000 hesel • L Copal, P. Erban, J. Veselý • LEDA Praha • ISBN 80-85927-68-3

¨ slovník jaderné elektrotechniky • N Þ Č • 2000 • kniha 284 stran • 16 500 hesel 000 pojmů z jaderně energetického cyklu •  F. Soukup • LEDA Praha • ISBN 80-85927-73-X

¨ NĚMČINA PRO ELEKTROTECHNIKY • N Þ Č •  1967 • kniha 467 stran • tematicky uspořádaný NÞČ slovník s doplňujícími německými texty • J Šankr, + M. Havlíček • SNTL Praha

¨    Slovník vybraných odborných výrazů z jaderné energetiky • Č Û N • 1985 • 2 knihy • 184 stran • F. Soukup • Intertermin + Škoda Plzeň

¨ JAdrová technika • A Þ N - F - R - Sl • 1987 • 2 knihy 1 407 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • R. Sube a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ Lexikon elektrotechnických značek • 2. vyd. • 2004 • kniha • I. Malínská, • Iris, Havířov • ISBN 80-9035410-2-5

ETYMOLOGIE

¨           Český etymologický slovník • 2008 • elektronická verze pro PC • 11000 hesel s 64000 ekvivalenty v dalších jazycích • J. Rejžek • Leda, spol. s r.o. Praha

EVROPSKÁ UNIE

¨ EVROPSKÁ UNIE • N Û Č • 1998 • kniha 383 stran • rukověť mez. nár pojmosloví práva a správy s výkladem •. Berggrenn-Merkel a kolektiv • Bayerische Verwaltungsschule, München • ISBN 0949-6971

 Český překlad: V Horský •.

¨ GLOsář k dvom smerniciam Európskeho parlamentu a Rady o elektrickom poDpise a obchodováníN Þ Č • glosář • A. Rády • JTP, Praha

FILATELIE

¨    FILATELISTICKÝ PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK • Č Û N • 2006 • kniha 224 stran • B. Beinhauer • Matice Slezská, Opava • ISBN 80-86887-03-0

¨    FilateliSTICKÝ SLOVNÍKe N Þ Ć • konec r. 2008 • glosář NEM 000 • J. Vedral • JTP, Praha

FILOLOGIE

¨ SLOVNÍK ČESKÝCH SYNONYM A ANTONYM • 2008kniha 576 stran + CD-ROM • 33 000 hesel a 120 000 synonym • Lingea s.r.o., Brno • ISBN 978-80-80762-09-8

¨ Český etymologický slovník2008 • kniga • 11 000 č. základních hesel + 64 000 odkazů na cizí slova • J. Rejzek • Leda s.r.o, Voznice • ISBN 80-85927-85-3

¨ Slovník české frazeologie a idiomatiky s cizojazyčnými ekvivalenty • 2008 • kniha • F. Čermák a kol. • Leda s.r.o., Voznice

¨ GRAMMATICON • kontrola překlepů, gramatických chyb a správného stylu českých textů • 2003 • PC programurčený pro Microsoft Windows, Lingea s.r.o., Brno

¨ SYNONYMWÖRTERBUCH • 1987 • kniha 643 stran • stejnoznačné výrazy německého jazyka • H. Görner, G. Kempcke • Dreililienverlag Wiesbaden • ISBN 3-922383-53-X

¨ Nový německý pravopis závazný od 1. 8. 2006 • Č • 2006 • kniha 143 stran • výklad k revidovanému německému pravopisu • V. Barrandovská, K. Schöne • Kava-Pech Dobřichovice • ISBN: 80-85853-88-4

¨ Česko-německý mluvník • 2007 • kniha 432 stran • 1 500 klíčových slov a 15 000 vět i konverzačních obratů, přehled německé gramatiky, německý rejstřík • Lingea s.r.o. Brno • ISBN 978-80-87062-17-3

¨ Německo-český slovník gramatických termínů • N Û Č • 1993 • knížka 96 stran • zhruba 2 300 pojmů • PhDr. Korčáková, D. Veverková • Gaudeamus • ISBN 80-7041-108-2

¨ Tematický slovník pro konverzaci, tlumočení a překladN Þ Č • 1996 • kniha 542 stran • tematicky uspořádaný slovník • M. Keprtová • Nakladatelství Olomouc • ISBN 80-7182-040-7

¨ SLOVNÍK ČESKÉ FRAZEOLOGIE A IDEOMATIKY • výkladový slovník s cizojazyčnými ekvivalenty v A, F, N, R • kniha 2 díly • F. Čermák, J. Hronek, J. Holun, A. Trnková • Academia, Praha • 1994,1988,1983

¨ Slovník pro studium a praxi doma i v zahraničíČ Þ N • 1995 • kniha • 167 stran + přílohy • 9 000 pojmů pro studium praxi v zahraničí + vzory formulářů • N. Peřinová, A. Linhartová • vydavatelství MONTANEX • ISBN 80-85780-09-7

¨ TEMATICKÝ SLOVNÍK PRO KONVERZACI, TLUMOČENÍ A PŘEKLADY • N Þ Č •  1996 • kniha 542 stran • tematicky uspořádaný slovník • M. Keprtové • Nakladatelství Olomouc • ISBN 80-7182-040-7

¨ NĚMECKÉ TEXTY PRO POLITOLOGII, mezinárodní teritoriální studia a žurnalistiku • 1999 • kniha 304 stran • texty doplněné NÞČ slovníčky • A. Vaněčková • Nakladatelství Univerzity Karlovy • ISBN 80-7184-818-2

¨ ÚSKALÍ AUSTRICISMů • výběr nejčastějších austricismů V ČÞN PŘEKLADECH • 1981 • kniha 105 stran • jednotlivé pojmy a jejich význam • F. Seebauer • Intertermin Praha

¨ ČÁRKA JAKO ZDROJ CHYB v Č a N •  1983 • brožura 46 stran • problémy interpunkce • H. Adamová • Intertermin Praha + Škoda Plzeň

¨ ZRÁDNÁ SLOVA V NĚMČINĚ 1985 • brožura 52 stran • rozdílný překlad některých slov do N • F. Seebauer • Intertermin

¨ SLOVNÍK PŘÍSLOVÍ V DEVÍTI JAZYCÍCH • včetně N • 2008 knížka700 přísloví •  A. Swierczynski, D. Swiercćzynska, D., Mrhačová E.

¨ Gramatický slovník • N Þ Č • glosář NEM053 • jen PC • J. Vedral • JTP, Praha

¨    Sémantické pole: myšlenkové procesy - slovesné a jmenné způsoby vyjádření • R Þ Č - N • glosář • V. Severa • JTP, Praha

¨ HOVOROVÝ SLOVNÍKN Þ Č • slovník německých rčení • glosář NEM009 • jen PC • J. Vedral • JTP Praha

¨ Techn. Překladový slovník gumárenské a plastikářské technologie • N Û Č • 1967 • kniha 633 stran • přes 3 500 pojmů s ekvivalenty v A, F, R.• J. Boušek • Čs. VTS •

¨ GUMÁRENSKÁ A PLAstikářská technologie • 1988 • kniha 348 stran • 5 jazyčný slovník (Č, N, A I, Š) s jazykovými rejstřík •  J. Krutil • VTEI Rudý říjen, Otrokovice •

¨ SLOVNÍK PNEUMATIK, NÞČ a ČÞN •  1986 • brožura 24 stran • J. Grimm • Intertermin

HORNICTVí

¨ HORNICKÝ SLOVNÍK • Č Û N • 1985 • kniha 699 stran • V. Michalíček • Severočeské hnědouhelné doly, Most

¨ HORNICKÝ A HUTNICKÝ SLOVNÍK • N - Č - R • 1890 • kniha 450 stran • 12000 hesel • E. Hořovský • vlastním nákladem

HOSPODAŔENÍ S ODPADY

¨ Technika pro likvidaci a svoz komunálního odpadu • N Þ Č • 2006 • glosář 2 díly • M. Nenáhlo • JTP Praha

HYDRAULIKA

¨ HYDRAULIKA - PNEUMATIKA • A Þ N - R - Sl • 1973 • kniha 226 stran • anglický slovník s 3 500 pojmů s registry pojmů v ostatních jazycích • G. Neubert a kol.• Alfa, Bratislava + Verlag, Berlin

CHEMIE

¨ šestijazyčný chemický slovník • Č Û N - F - A - I - Lat •  1952 • kniha 685 stran •  E. Votoček • Technicko vědecké vydavatelství Praha

¨  Chemie pro překladatele • Č • Příručka o správném překladu chemických názvů do češtiny a návod jak upravit cizojazyčný chemický název do češtiny • JTP, Praha

¨ Spracovanie plastov • A Þ N - F - R - Sl • 1984 • kniha 511 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • G. Kaliske a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin • bez ISBN

KULTURA a UMĚNÍ

¨ Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, A-N • 2008 • kniha věcný slovník • L. Tyllner a kol. • Lidová kultura • ISBN 978-80-204-1712-1

¨ Slovník základních pojmů z dějin uměníČ Û N • 1998 • kniha • 3 500 hesel z architektury, malířství, sochařství, kresby, grafiky, ikonografie atd. • Kroupová J. • Karolinum • ISBN 80 7184-689-9

¨ HUDEBNÍ SLOVNÍK • Č Þ N •  1984 • glosář 42 stran •  Batušek J. a kol. • Intertermin Brno

LODĚ - PLAV BA -RYBÁŘSTVÍ

¨ STAVBA LODÍ - PLAVBA - RYBÁŘSKÁ TECHNIKA • R Þ A - N - Sl • 1981 • kniha 1025 stran • slovník s registry v ostatních jazycích + seznam R + A + N zkratek •  Bensch E. a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ Glosář odborných výrazů z oboru „říční plavba“ 3 díly • N Þ Č • 2008 •M Nenáhlo • glosář v časopise ToP JTP, Praha

MANAGEMENT

¨ SLOVNÍK MANAGEMENTU • Č Û N •  2008 • ISBN 80-251-0520-2

¨    Slovník pro firemní praxi • Č Û N • 2003 • kniha 1. vydání • Jabůrek Hilar, Zvole

¨    vÝKlADOVÝ SLOVNÍK personalistiky • N Þ Č • 2005 • kniha 170 stran • J. Koubek • Linde Praha • ISBN 80-7261-130-5

MANIPULACE a obalová teCHnika

¨ MANIPULACE • N Þ Č • 1988 kniha 545 stran • 1120 pojmů •

¨ TERMINOLOGIE OBALOVÉ TECHNIKY • N Þ Č • 1996 • kniha 71 stran • zhruba 2000 pojmů a terminologických spojení •  M. Kubová, J. Kommová • JTP, Praha • ISBN 80-902208-1-9

MATEMATIKA

¨ Matematický slovník • N - F - I - S - R - L • 1998 • Hort & Filová • slovník na WEBuhttp:www.ped.muni.cz/wmathdictionary/czw.html

¨ MATEMATIKA • A Þ N - F - R - Sl • 1982 • 2 knihy 1682 stran • slovník s registry v ostatních jazycích Eisenreich G. a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin • bez ISBN

Měření, regulace a adjustace

¨ MĚŘENÍ, REGULACE, AUTOMATIZACE • Č - R - A - N - F • 1967 • kniha 633 stran • 3 500 pojmů

 J. Boušek • ČVTS Praha

METALURGIE

¨ Odborné výrazy z fyzikálnej metalurgie • A Þ N - F - R - Č - Sl • 1981 • kniha 210 stran • anglický slovník s abecedními rejstříky pojmů v ostatních jazycích •  R. Freiwillig a kol. • VEDA, Bratislava

METEOROLOGIE

¨ METEOROLOGICKÝ SLOVNÍK VÝKLADOVÝ TERMINOLOGICKÝ • Č Þ N •  1983 • kniha 594 stran • český výklad pojmů s N, A, F, R a Sl ekvivalenty • B. Sobíšek a kol. • MŽP ČR, Praha • 80-85368-45-5

MYSLIVECTVÍ

¨ Myslivecký slovník • N Þ Č • glosář NEM029 • J. Vedral • JTP Praha

ODĚVNICTVÍ A MÓDA

¨ LEXIKON MÓDY • N Û Č • 1987 • kniha 69 stran • včetně vyobrazení hlavních pojmů • H. Wagenhofer • Intertermin Praha + Výzkumný ústav vlnařský, Brno

¨ Slovník termínů pánského oblekuN Þ Č • 2003 • 200 termínů • PC + tisk 4 strany • podle publikace VÚ oděvního • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80 -86261-95-6

ODBORÁŘSKÁ TERMINOLOGIE

¨ glosář odborové terminologie • N Û Č •  1994 • kniha 100 stran • vydáno nákladem autorů • A. Šourková, A. Rády • JTP Praha • ISBN 80-900053-6-5

PATENTOVÉ PRÁVO

¨ OCHRANA PRůMYSLOVÝCH PRÁV, N Þ Č • 1985 • kniha 64 stran • G. Steinhäuser - J. Musil • INTERMIN, Praha

PEDAGOGIKA - PSYCHOLOGIE

¨ Pedagogicko-psychologický slovník • N Û Č •  2000 • kniha 206 stranpojmy z pedagogie a psychologie •  J. Poláková, A. Nelešovská • Nakladatelství Olomouc • ISBN 80-7182-091-1

PIVOVARNICTVí

¨ SlovNÍK PivovaRNICKý • N Û Č 1988 • kniha 108 stran • E. Melková-Sašecí • Intertermin, Plzeň + Západočeské pivovary

¨ PIVOVARSKÝ SLOVNÍK • N Þ Č 3 700 termínů • 2003 • glosář NEM041 • PC + tisk 36 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-17-X

PLYNÁRENSTVÍ

¨  SLOVNíK VÝRAZů Z oboru bioplynových stanic a anaerobní digesce • N Û Č 2006 • kniha • P. Kramoliš, W. Matiášek, M. Vrtek • CZ Biom.Praha • ISBN 80-903777-1-8

¨ PLYNÁRENSKÝ SLOVNÍK Mezinárodní plynárenské unie • A - N - F - R - M - Č • 1990 • kniha 736 stran • 28 755 očíslovaných hesel s registry podle jednotlivých jazyků + přílohy •  Mezinárodní kolektiv • Československý plynárenský svaz

POJIŠŤOVNICTVÍ

¨ Pojišťovací slovník • Č Þ N + N Þ Č •  1999 • 2 brožury 249 stran • pojmy z oblasti pojištění, zajištění, teorie rizika, zábrany škod atd. • L. Houska, D. Housková, V. Bočinský • Česká pojišťovna Praha • ISBN 80-7175-073-5

POLYGRAFIE A PAPÍR

¨ POLYGRAFICKÝ SLOVNÍK • A Þ N - R - H - I - Č • 1976 • kniha 654 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • A. Rambousek • SNTL, Praha •

¨ Polygrafický slovník • A - N - Č • 2002 • kniha - 1. vydání • M. Kaplanová • Svaz polygrafických podnikatelů, Praha

¨ Polygrafický slovníkN Þ Č • 2 500 termínů • 2003glosář NEM024 • PC + tisk 28 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-07-2

¨ Papírenský slovník • N Þ Č • 912 termínů • 1928 + doplněné nové výrazy • NEM062 • jen PC • J. Vedral • JTP Praha

POTRAVINÁŘSTVÍ

¨ Slovník zpracování obilovin, pekárenství a mlynářství • 2003 • glosář NEM001 • PC + tisk 12 stran • 1 200 termínů • J. Vedral • JTP, Praha

¨ MLÉKAŘSKÝ SLOVNÍK • N Þ Č • 1 100 výrazů • 2003glosář NEM020 • PC + tisk 12 stran • Vedral• JTP, Praha • ISBN 80-86711-04-8

¨ PŘÍDAVNÉ (ADITIVNE) LÁTKY V POTRAVINÁCH anebo lidově „ÉČKA“A-N Þ Č-Sl • glosář • M. Spišiak, A. Rády • JTP, Praha

¨ SLOVNÍK MASNÝ PrůmyslN Þ Č • 970 termínů z oblasti technologie masa apod. glosář NEM037 • jen na PC • J. Vedral • JTP, Praha

 POŽÁRNÍ OCHRANA

¨ Požiarna ochrana • výkladový slovník SL - Č - A - N - F - R • 2 368 hesel • 2000 • kniha 371 stran • D. Dvořáková a kol. • Technická univerzita Zvolen • ISBN 80-228-0913-6

PRÁVA

¨ WÖRTERBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN RECHTS-, WIRTSCHAFTS- UND Verwaltungsterminologie • N •  2006kniha 136 stran •  H. Markhradt • P. Lang, Frankfurt am Main • ISBN: 3-631-55247-5

¨  Právnický slovník (nově zpracovaný) • N Þ Č • 2008 • kniha 384 stran • 16 000 německých hesel s 35 000 českými ekvivalenty • M. Horálková • Leda s.r.o., Voznice • ISBN 80-7335-019

¨ ODBORNÉ ČESKO-NĚMECKÉ PRÁVNICKÉ NÁZVOSLOVÍ •  2006 • kniha • J. Munková, S. Liška, E. Giese • C.H. Beck, Praha • ISBN: 80-7179-513-5

¨ Německé právo pro obchodní praxi • Č Û N • 1995 • kniha 483 stran • s texty obch. a obč. zákoníku + zákona o spol. s r. o. + vzory smluv • M. Aleš • Linde Praha a.s. • ISBN 80-86547-85-6

¨ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK • Č Û N • 1998 • 2 knihy • 541 + 472 stran • M. Aleš • Linde Praha a. s. • ISBN 80-7201-136-7 a 80-7201-200-2

¨ SLOVNÍČĚK PRÁVNÍCH POJMŮ • Č-A-N-F • 1983 • kniha 125 stran • M. Bakeš • Linde Praha, a.s.• ISBN80-85647-10-9

¨ Čtyřjazyčný právnický slovník • A-N-F-Č • 1997 • kniha 766 stran • E. Le Docte,. M Tomášek • Kodex • ISBN 80-85963-09-4

¨ NĚMČINA PRO SOUDNÍ TLUMOČNÍKY • N Þ Č • 1998 • brožura 144 stran • doplňující výklad k základním pojmům • K. Rozsypal • Všehrd • ISBN-85305-38-0

¨ PRÁVNICKO-OBCHODNÍ SLOVNÍK • N Þ Č • 14 900 termínů z oblasti leasingu, soudních tlumočníků, RVHP • glosář NEM015 • jen PC • J. Vedral • JTP, Praha

¨ Slovníček právních pojmů • Č - A - N - F • 2000 • kniha 162 stran • M, Bakeš, H. Marková, J. Tuláček • Linde, Praha • ISBN 80-7201-225-8

¨ Právnický slovník (2. vydání) • N Û Č • 2004 • elektronická verze • 60 000 hesel a vazeb • • Lingea •

¨ Slovníček kolokací z oblastí pracovního práva • 2008 • glosář • přes 100 pojmů • R. Klíčová, E. Šimečková

¨ Čtyřjazyčný slovník evropského práva • A - Č - F - N • 2005kniha 224 stran - 3. vydání • L. Tichý. P. Svoboda • Linde Praha • ISBN 80-7201-571-0

PSYCHOLOGIE

¨ Psychologický slovník N Þ Č • termíny z psychologie pro právníky, zaměstnanosti, povolání a trhu práce atd. • glosář NEM039 • jen PC • J. Vedral • JTP, Praha

ROPA

¨ Spracovanie ropy petrochémia • A Þ N - F - R -Sl • 1981 - kniha 321 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích •  W. Leipnitz a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

RUČNÍ PRÁCE

¨ SLOVNÍK RUČNÍCH PRACÍ • Č Û N • 1985 • glosář 58 stran • E. Tauscher, L. Daulová • Intertermin Praha •

RYBÁŘSTVÍ

¨ RYBÁŘSKÝ SLOVNÍKN Þ Č • 2 800 výrazů • 2003 • glosář NEM008 • PC + tisk 28 stran • J.Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86261-93-X

SPORT:

¨ SLOVNÍK SPORTOVNÍCH HER • Č Û N • 2003 • kniha 99 stran • pojmy basketbalu, kopané, házené, ledního hokeje a volejbalu •. Pokorná, J. Melichar • Nakladatelství Karolinum • ISBN 80-426-0663-1

¨ TERMINOLGIE V LH - HOKEJOVÝ SLOVNÍK • Č Þ N •  1987 • kniha 153 stran • 1 293 pojmů z tréninku na ledě, přípravy na sucho, vedení utkání a abecední seznam pojmů v N • S. Lener • Výbor svazu ledního hokeje ČÚV ČVTV

¨ Slovník pro horolezce a vysokohorské turistyN Þ Č • kniha 368 stran • 16 000 hesel • Fraus, Plzeň • ISBN 80-85789-42-4

¨ Sportovní slovník • N Þ Č • termíny z oblasti sportovního tréninku • NEM038 • jen PC • J. Vedral • JTP Praha

STAVEBNICTVÍ

¨ Slovník stavebni a architektonický • Č Þ N + N Þ Č •  2001 • kniha 1319 stran • 90 000 hesel • architektura, pozemní stavitelství, zařízení budov apod.• A Kejvanová a kol • Nakladatelství Fraus, Plzeň • ISBN 80-7238-124-6

¨ STAVEBNÍ SLOVNÍK • N Û Č1900 - 19922 knihy 1 041 stran41 000 pojmů • A. Kejvánková a kol, • SNTL Praha • ISBN 80-03-006659-7

¨ KLIMATIZAČNÁ A CHLADIACA TECHNIKA • A Þ N - F - R -Sl •  1978 • kniha 499 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích •  G. Heinrich a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ VYKUROVANIE - zdravotní technika • A Þ N - F - R - Sl •  1972 - kniha 185 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích •  W. Lindeke a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ SILIKÁTOVÁ TECHNIKA •Þ N - F - R - Sl •  1977 - kniha 271 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • A. Petzold a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ Slovník kamenoprůmysluN Þ Č • 2006 • 3 400 termínů • glosář NEM056 • PC + tisk • J. Vedral • JTP, Praha

¨ Slovník kamenoprůmysluČ Þ N • glosář NEM058 • J. Vedral • JTP, Praha

¨ Slovník DRCENÍ • Č Þ N • glosář NEM057 • J. Vedral • JTP, Praha

STRAVOVÁNÍ

¨ Gastronomický slovník • N Þ Č • 2003 • glosář NEM012 • PC + tisk 20 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86261-96-4

STROJÍRENSTVÍ

¨ NĚMČINA VE STROJÍRENSTVÍ • N Þ Č • Německé texty se slovíčky1973 • kniha 523 stran • materiál, zkoušení, výrobní prostředky, chemie, energetika atd. • F. Soukup • SNTL Praha

¨ SLOVNÍK SVAŘOVÁNÍ • N Þ Sl • 1988 • glosář 28 stran • nová slova ve svařování • E. Zieglerová, K. Podhrázský • Intertermin + Rudý říjen Otrokovice

¨ Technický slovník čerpací techniky • Č Û N - A - F - I • 1972 • knížka 657 stran • J. Hašek, J. Skácel • Sigma Olomouc

¨ úpravnický slovník • N Þ Č • 2 700 hesel • glosář NEM036 • PC + tisk 28 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-14-5

SVÁŘENÍ

¨ ZVÁRECÍ TECHNIKA • A Þ N - F - R - P - Sl • 1974 • kniha 762 stran • slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • A. Dollinger a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ Svářečský slovníkN Þ Č • 1 200 termínů • 2003 • glosář NEM040 • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-16-1

ŠKOLSTVÍ

¨ Školský slovník • Sl Û N • 2006 • knížka 750 stran • zhruba 42 000 pojmů používaných v Německu, Rakousku a Švýcarsku • Priora Bratislava • ISBN 80-07-01526-4

¨ Slovník školské terminologie, ČÞN • 1988 • kniha 545 stran • L. Houska, k. Maršík • Intertermin Praha •

TECHNIKA (obecně)

¨ TECHNICKÝ SLOVNÍK Č Û N kniha 1 151 stran s 100 000 pojmy ze všech oblastí vědy a techniky a přírodovědných oborů • J. Heger • Montanex a.s. • ISBN 80-7225-027-2

¨ TECHNOLOGICKÝ SLOVNÍK • N Û Č  1999 • kniha 1151 stran • 100.000 pojmů z většiny oblastí vědy a techniky • E. Pukovcová • ISBN 80-7225-103-1

¨ slovník pro technickou praxi • Č Û N zhruba 20 000 pojmů z metalurgie, hutnictví, strojírenství, chemii a energetiku atd. • 2006 • kniha 581 stran • V. Lapka • ISBN 80-85780-45-3

¨ VELKÝ MULTIOBOROVÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK • Č Û N CD-ROM • 130 000 hesel s ekvivalenty ze 12 oborů • T. Zahradníček

¨  Praktický technický slovník • N Û Č • kniha 500 stran • 32 000 hesel • Fraus, Plzeň, ISBN 978-80-7238-742-7

¨ Technický slovník N Þ Č • 200812 800 výrazů z oblastí: telefony Bosch, Dixie, Ericsson. řezání dřeva, etiketování, prací prášky, hornictví, reprografie, pneumatiky, tvářecí stroje, válcovací zařízení, vlnovody, jakosti Donatello • glosář NEM019 • jen na PC • J. Vedral • JTP Praha

TECHNICKÉ VĚDY

¨ ODBORNÝ SLOVNÍK VĚDY, TECHNIKY, EKONOMIKY N Û Č • 2000 • kniha 1 240 stran • 230 000 termínů ze 130 oborů • V. Hegerová, T. Zahradniček a kol. • Nakl. Olomouc • ISBN 80-7182-110-1

¨ VĚDECKOTECHNICKÝ SLOVNÍK • N Þ Č •  1987 • Kniha 1135 stran • zhruba 100 000 hesel ze všech oborů techniky • J. Gregr a kol. • Litera Kovařík • ISBN 80-8573-03-6

¨ VAKUOVÁ FYZIKA - Vakuová technika • A Þ N - Sl - r • 1981 • kniha 321 stran • anglický slovník s registry v ostatních jazycích • K Nutrie a kol • Verlag Technik, Berlin a Alfa Bratislava,

¨ KRYŠTALOGRAFIE • A Þ N - Sl - r •  1981 • kniha 140 stran • anglický slovník s registry v ostatních jazycích •  K. Hurrie a kol • Verlag Technik, Berlin a Alfa Bratislava

¨ CHROMATOGRAFIA • A Þ N - Sl - r •  1981 • kniha 140 stran • anglický slovník s registry v ostatních jazycích • K. Hurrie a kol • Verlag Technik, Berlin a Alfa Bratislava,

¨ Subjádrová fyzika • A Þ N - F - R - Sl • 1989 • kniha 201 stran • anglický slovník s registry v ostatních jazycích •  R. Sube a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨    Technická akustika •Þ N - F - R - Š - P - M - Sl • 1978 • kniha 267 stran • anglický slovník s registry v ostatních jazycích 0149 • W. Reichardt a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ SLOVNÍK subjaderné fyziky • N Þ Sl • 4 400 termínů • glosář NEM027 • jen PC • J. Vedral • JTP Praha

¨ SLOVNÍK jaderné fyziky • N Þ Č • 5 400 termínů • glosář NEM028 • jen PC • J. Vedral • JTP Praha

¨ Optická komunikačná technika • A Þ N - F - R - Š - P - M - Sl • 1989 • kniha • 197 stran • angl. slovník s registry v ostatních jazycích • P. Rehahn, N. Schäferová a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ KYBERNETIKA • A Þ N - F - R - Sl • 1974 • kniha 175 stran • anglický slovník s registry v ostatních jazycích A. Sydow a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ SVĚTELNÁ TECHNIKA • A Þ N - F - R - Š - P - M - Sl • 1977 • kniha 363 stran • anglický slovník s registry v ostatních jazycích •  R. Zimmermann a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

TEXTILNICTVÍ

¨ SLOVNÍK TEXTILNÍ • Č Û N •  2 knihy 681 stran, bez uvedení autora a nakladatelství

ÚČETNICTVÍ

¨  Položky rozvahy a výkazu zisku a ztrát • Č Þ N •  1992 • knížkaq 58 stran • pojmy a jejich obsahové vymezení • MF-ČR

¨ Slovník účetních pojmů • Č Þ N • Č Þ A • kniha 3 124 stran • výklad českých pojmů a používané zkratky, s rejstříky v Č, N, A •  Koljaková L. a kol. • ASPI Wolters Kluvej, Praha • Fraus Plzeň •

¨ ČESKÉ PRÁVO ÚČETNICTVÍ • Č Û- N • 1994 • kniha 467 stran • Texty českých účetních předpisů v Č a N •  Lenczowski E. • IDW - Verlag GmbH Düsseldorf • ISBN 80 85573-42-3

¨ Účetní výkladový slovník • ČÞ A - N - F • 1994 • kniha 252 stran • slovník s registry v A, N, F.

VEŘEJNÁ SPRÁVA

¨ SLOVNíK VYBRANÝCH ODB. VÝRAZů Z OBLASTI REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY • N Û Č • 2003 • kniha • 900 hesel • knížka 64 stran • Káňa A. • Ministerstvo vnitra ČR. • ISBN 80-239-0518-X

VETERINÁŘSTVÍ

¨ Veterinární lékařství • Č + Sl Þ N - A - R a latinský • 1990 • kniha 380 stran • výběr základních + rejstříky N - A - R - L •  Král E. a kol. • ČS akademie zemědělská • bez ISBN

¨ Veterinární slovník • N Þ Č 2003 1 000 výrazů • glosář NEM034 • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP. Praha • ISBN 80-86711-12-9

VOJENSKÁ TERMINOLOGIE + ZBRANĚ

¨ SLOVNÍK VOJENSKÝ • N Û Č • 2000 • kniha 270 stran + přílohy • vojenské výrazy s terminologií NATO • J.Bušina, B. Machourková, E.Mlýnková, J. Lániček • Nakladat. Fraus • ISBN 80-77268-093-1

¨ Glosář vojenských pojmů, NÞČ1985 • glosář 50 stran • základní vojenské pojmy + hodnosti v armádách NATO  

¨ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIvA • ČÞA. F, I. N, R a Š • 1987 • kniha 104 stran • včetně něm. abecedního seznamu pojmů • O. Vrba - E. Kubát • Agrozet Brno

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

¨ Osobní počítače a základy elektrotechniky N, Þ Č •  1996 • kniha 405 stran • popis počítačů se slovníkem u každé kapitoly •  M. Havlíček • Technická literatura BEN, Praha • ISBN 80-86056-17-1

¨ SLOVNÍK výpočetní techniky N Þ Č a Č Þ N • 1889 + 1890 • 2 knihy 1075 stran • 27 500 terminů z oblasti výpočetní techniky • O. Minihofer • SNTL Praha • ISBN 80-03-00271-0 + 80-03-00173-0

¨ Slovník počítačových zkratek • Č •  1994 • kniha 97 stran • na 3 000 zkratek s uvedením jejich významů • V. Černý • Kopp České Budějovice • ISBN 80-85828-14-6

¨  slovník pro uži vatele Počítačů, obchodníky a překladatele • Č Û N • 1992 + 1993 • 2 knihy 202 stran • na 4 500 pojmů se zaměřením na osobní počítače • I. Machačka • Systemconsult Pardubice • ISBN 80-900344-9-7 + ISBN 80-85629-04-6

¨ Velký frekvenční slovník počítačů • A Þ Č • 1995 • kniha 304 stran • 7 000 anglických pojmů s jejich výkladem, používaných v Č a N • J. Kříž • Nakladatelství Kříž Vyškov

¨ Slovník výpočetní techniky • N Þ Č • 1987 • kniha 98 stran • Ing. J, Laitl, Ing. G. Oberlík a kol • Intertermin, Praha

¨ Doplněk k Č Þ N a N Þ Č slovníku výpočetní techniky •  1989 • kniha 37 stran • zahrnuje i anglické ekvivalenty •  E. Tauscher a kol. • Intertermi, Praha

¨ SLOVNÍK POČÍTAČOVÉ TERMINOLOGIE APPLE MACINTOSH • A Þ Č a Sl •  1994 • brožura 80 stran • anglické pojmy často v odborné literatuře nepřekládané • M. Květoň • JTP, Praha • ISBN 80-901698-0-5

¨ Mikroprocesorové systémy • A Þ N - F - R - Sl •  1985 • kniha 393 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích •  D. Müller a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik, Berlin

¨ Počítačový slovníkN Þ Č • 2004 • 6 700 termínů • glosář NEM013 • PC + tisk 32 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86261-97-2

¨ Počítačový slovník Microsoft • A Þ N • glosář NEM059 • jen PC • J. Vedral • JTP, Praha

¨ Počítačový slovník Microsoft • N Þ Č • glosář NEM060 • jen PC • J. Vedral • JTP, Praha

ZDRAVOTNICTVÍ

¨ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK • Č Û N • 2002 • kniha 910 stran • základní pojmy z oblasti medicíny •  I. Mokrašová • GRADA Publishing Praha • ISBN 80-247-0218-5

¨ SLOVNÍK NEMOCÍ, úrazů a příčin smrti • LatinskoÛ německoÛ český • 1995 • kniha 247 stran • názvy nemocí, úrazů, příčin smrti a souvisejících genealogických výrazů •  B. Lutonský,. J. Černý • Česká genealogická a heraldická společnost

¨ Slovník starého zemědělského nářadí a nástrojů na území ČEGH • Č Û N • 1987 • brožura 46 stran • V. Vondruška • Intertermin, Praha •

¨ LékaŘSKÝ SLOVNÍK (a…z) • Č Û N • 1989 • kniha 585 stran • J. Kábrt • Avicenum, Praha

¨ SLOVNÍK CYTOGENETICKÝ • Č Þ N - A - R - F • brožura 251 stran • slovník s rejstříky v ostatních jazycích •  V. Srb • Ústav vědeckotechnických informací

¨ Lekárská technika • A Þ N - F- R - Š - P - M - Sl • 1979 • kniha 595 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích •  R. Albert a H. Hahnewald a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik Berlin

¨ Ochrana před žiarením, nukleárná medicína, rádiobiológia • A Þ N - F- R - Sl •  1987 • kniha 557 stran • anglický slovník s registry pojmů v ostatních jazycích • R. Sube a kol. • Alfa, Bratislava + Verlag Technik Berlin

¨ SLOVNÍK LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJů • N Þ Sl • 9 260 termínů (ze staršího slovenského originálu) glosář NEM052 • jen na CD J. Vedral JTP Praha

¨    SLOVNÍK LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE • N Þ Č glosář NEM030 překlad ze slovenštiny • jen PC • J. Vedrala JTP Praha

ZEMĚDĚLSTVÍ

¨ ZEMĚDĚLSKÝ SLOVNÍK OSMIJAZYČNÝ  ruský s indexy: českým, anglickým,- bulharským, latinským, maďarským, německým a rumunským • 1970 - 2 knihy přes 1 000 stran • N. D. Pume a mez.nár. kolektiv • Kolos, Moskva, SZN Praha a další,

¨ Chmelařský slovník • Č Û N • 1988 • kniha 127 stran • slovník doplněný ilustracemi • V. Vaněk • Výzkumný a šlechtitelský ústav chmelařský, Žatec

¨ Meliorační výstavba a údržba • Č Þ N - A - R •1980 • kniha 97 stran • slovník s rejstříky ekvivalentů v N, A, R •  J. Dvořák a kol. • ČS. Akademie zemědělská

¨ LESNICTVÍ - VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POJMů • Č Þ N - A - R • 1986 • kniha • kniha 237 stran • slovník s rejstříky ekvivalentů v N, A, R • A. Laffers a kol. • ČS. Akademie zemědělská

¨ SLOVNÍK PRO ZEMĚDĚLCE • Č Û N •  1993 • brožurka 89 stran • M. Černá • Ústav zemědělských a potravinářských informací • ISBN 80 85 120-43-7

¨ Výživa a krmení hospodářských zvířat • Č Þ N - A - R - Sl - Š - M - B • 1989 • brožura 280 stran • slovník s rejstříky ekvivalentů v ostatních jazycích • ČS. Akademie zemědělská

¨ Zemědělská ekonomika - výběr základních termínů • Č Þ N - A - R •  1986 • brožura 152 stran • slovník s rejstříky ekvivalentů v ostatních jazycích •  A. Grollge a kol. • Ústav zemědělských a potravinářských informací

¨ Zahradnický slovník • Č Þ N • 1995 • brožura 65 stran • L, Celebrant • Výzkumný ústav okrasného zahradnictví • ISBN 80-85116-05-5

¨  biotechnologie - výběr základních termínů Č + Sl Þ N - A - R • 198/ • kniha 263 stran • slovník s rejstříky ekvivalentů v ostatních jazycích

¨  SLOVNÍK z oboru pěstování brambor • N Þ Č • 2002 • 1 600 terminů • glosář N005 podle publikace ÚVTIZ-ČSAZ-ÚZPI • PC a tisk 16 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86261-90-5

¨  SLOVNÍK CHOVU PRASAT • N Þ Č • 2003 • 1 800 výrazů • glosář NEM031 podle převedené publikace • J. Vedral • JTP, Praha ב ISBN 80-86711-09-9

¨  SLOVNÍK Z CHOVU KONÍ • N Þ Č • 20031 600 termínů • glosář N07 • PC + tisk 16 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN b0-86261-92-1

¨  ZEMĚDĚLSKÝ SLOVNÍK • N Þ Č • 2003 • 3 500 termínů• glosář NEM033 • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-11-0

¨  Slovník rostlinnÁ výrobAN Þ Č • 2003 • 1 200 termínů • glosář NEM032 podle převedené publikace UZPI • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-10-2

¨ Mlékařský slovníkN Þ Č • 20031 900 termínůglosář NEM020 • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-04-8

¨ Slovník zevnějšek velkých hospodářských zvířatN Þ Č • 1 400 výrazů • 2003 • glosář NEM024 podle publikace SNTL • PC + tisk 16 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-05-6

¨ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK AGRÁRNÍ POLITIKYN Þ Č/Sl • 1993 • kniha 216 stran • J. Kraus, A. Brčák, F Hutník a další • VÚZE Praha

ZEMĚPIS

¨ PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK MÍSTNÍCH A ZEMĚPISNÝCH NÁZVů • Č Û N • 1997 • kniha 197 stran • řádově 4 000 pojmů •  O. Purkert • Edition Resunus Praha • ISBN 80-901907-8-2

¨ DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER • jen N • základní informace o SRN, Rakousku. Švýcarsku. Lichtenštejnsku a Lucembursku, 1992 • brožura 55 stran • H. Justová • Fragment • ISBN 80.901070-3-6

¨ ZEMĚPISNÝ SLOVNÍK • N Þ Č • 200310 400 zeměpisných názvů • PC + tisk 12 stran • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-02-1 12

¨ ZEMĚPIS PRO Překladatele • Č • příručka o překladu zeměpisných pojmů a názvů • JTP, Praha

ZOOLoGIE

¨ SLOVNÍK SAVCů • Č Þ L Þ N • 1985 • glosář 24 stran • L. Špiclová + J. Sedláková

¨ Pojmenování zvířat v čerské a německé frazeologii a idiomatice • N Û Č •  2000 • kniha 223 stran •  E. Mrhačová, W, Jandová, J. Hartung • Ostravská univerzita • ISBN 80-86101-34-7

¨ Elsevier's dictionary of invertebrates (exclusing insects) • L- A - F - N - Š • 2000 • kniha 449 stran • slovník bezobratlých (kromě hmyzu) • I. Okáli, M. Dulová, P, Mokráň • Elsevier Amsterodam • ISBN 0-444-50535-0

¨ Slovník jmÉnA papoušků • N Þ Č • 2003 • glosář NEM044 • PC či tisk 16 stran • 1 200 termínů • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-8611-14-X

¨    Slovník jmen motýlů • Č Þ N • glosář NEM70 • PC či tisk 28 stran • 3 094 terminů • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-7374-029-0

¨    SLovník jmen motýlů • N Þ Č • 2003 • glosář NEM045 • PC či tisk 20 stran • 1 700 termínů J. Vedral • JTP, Praha, ISBN 80-86711-37-4

¨    Slovník jmen pTÁKů • Č Þ N • 2006 • glosář NEM63 • PC či tisk 106 stran • 12 800 hesel • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-7374-030-6

¨    Slovník jmen ptáků • N Þ Č • 2005 • glosář NEM046 • PC či tisk 112 stran - 2 díly • 11 900 termínů • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-867711-39-0

¨ Slovník JMEN savcůČ Þ N • 2006glosář NEM064 • PC či tisk 28 stran • 3 100 termínů • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-7374-031-1

¨ Slovník JMEN savcůN Þ Č • 2003 • glosář NEM047 • pc či tisk 20 stran • 1 900 termínů • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-63-3

¨ Slovník plemena holubůN Þ Č • 2003 • glosář NEM017 • PC či tisk 4 strany • 100 hesel • J. Vedral • JTP, Praha • ISBN 80-86711-01-3

¨ Slovník jmen bezobratlých (měkkýšů) N Þ Č • 2003 • glosář NEM048 PC či tisk 16 stran • 1 500 termínů • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-68-4

¨ Slovník paryb a obojživelníkůN Þ Č • 2004 • glosář NEM049 • PC či tisk 8 stran • J. Vedral • JTP Praha • ISBN 80-86711-79-X

¨ Slovník zevnějšek velkých hospodářských zvířatN Þ Č • glosář N22 • 1 400 hesel • JTP Praha • bez ISBN

Železnice

¨ Železnice • A Þ-N - F - R - Sl •  1985 • kniha 495 stran • 10 000 pojmů z oblasti železniční dopravy A, Dannehl • Alfa Bratislava

ŽURNALISTIKA

¨ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK ŽURNALISTIKY • Sl Þ Č - R - A- N - F • 1989 • kniha 388 stran • slovník s registry pojmů v ostat.. jazycích • D. Serafinová a kol. • Alfa, Bratislava • ISBN 80-05-001047-X