JTP :: (70) ENCYCLOPAEDIA BELIANA. SLOVENSKÁ VŠEOBECNÁ ENCKLOPÉDIA. 5. zväzok (Galb-Hir).
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 6. Slovník roku > Starší ročníky > Seznam slovníků 2009

(70) ENCYCLOPAEDIA BELIANA. SLOVENSKÁ VŠEOBECNÁ ENCKLOPÉDIA. 5. zväzok (Galb-Hir).

pátek 23. ledna 2009.
Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2008. 1. vyd. 7000 hesiel, 1900 ilustrácií (čierno–bielych i farebných fotografií, máp, tabuliek, grafov, schém a pod.). Kompletná encyklopédia vo vyše 150 000 heslách obsiahne podstatné informácie zo všetkých odborov ľudskej činnosti. Asi tretina zo všetkých hesiel je venovaná náukám o prírode, tretina duchovnej kultúre a tretina technike. Prvá národná všeobecná encyklopédia veľkého rozsahu - poznatky o prírode, kultúre, vede, športe, hospodárskom a politickom vývoji Slovenska od najstarších čias po súčasnosť, o živote národnostných menšín na Slovensku a Slovákov v zahraničí. 1. zväzok (A—Belk, vyše 10 000 hesiel, 1800 farebných a čiernobielych ilustrácií, 66 máp) vyšiel v r. 1999 a na jeho tvorbe sa podieľalo vyše 600 autorov, konzultantov a oponetov textov a vyše 100 autorov ilustrácií. 2. zväzok (Bell-Czy, vyše 10 000 hesiel, 2000 farebných a čiernobielych ilustrácií, 39 máp) vyšiel v r. 2001. 3. zväzok (Č—Eg, vyše 8 000 hesiel, 1600 farebných a čiernobielych ilustrácií, 39 máp, 52 tabuliek) v r. 2003. 4. zväzok (Eh—Gala, vyše 7500 hesiel, 1600 farebných a čiernobielych ilustrácií, 31 máp, 71 tabuliek) v r. 2005.