JTP :: ToP 93/2009
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 7. Časopis TOP > ToP ročník 2009 (č. 91-94)

ToP 93/2009

Podzimní číslo vyjde v září 2009
neděle 21. června 2009.

Z translatologické bibliografie I. Čeňková

Setkání absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví

Chronologický seznam publikací přihlášených do 16. ročníku soutěže – Slovník roku 2010

Bezplatná školení CAT pro překladatele

Návrh na vydání platebního rozkazu – obrana proti neplatičům J. Schovancová

Mrhačová E., Balowski M.: Česko-polský frazeologický slovník (recenze, M. Hrdlička)

VIII. Medzinárodná konferencia „Odborná komunikácia v zjednocenej Európe“

Teorie titulkování F. Dratva

EIZIE – Association des traducteurs, interpretes, correcteurs en langue basque (Asociace překladatelů, tlumočníků a korektorů baskického jazyka) R. Durčák

Zrcadlo honorářů BDÜ (přehled honorářůů, které uvedli členové německého Svazu překladatelů a tlumočníků v anketě v roce 2008) A. Rádyová

O různých světotextech neboli Den s překladem a Studentská překladatelská soutěž opět v Ostravě I. Jelínek a E. M. Hrdinová

Pravidla českého pravopisu LINGEA Lingea M. Herold

Magnus 2009 M. Herold

Dále vyšlo (či vyjde) A. Šourková

Příjemná zpráva z veletrhu Svět knihy M. Herold

„Neutralizačný obrat“ v translatológii? (recenze publikace Bohušová, Zuzana: Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii) J. Dolník

TERMINOLOGIE:
-  Šelmy II (španělsky-česky) I J. Vedral
-  Terminologie kamenoprůmyslu (česky-německy) J. Vedral -Regionální a staročeský gastronomický slovníček aneb -Zapomenutá slova našich hospodyněk - VII J. Vašák
-  Německo-český glosář odborných výrazů z oboru mechanika hornin / Deutsch-tschechisches Glossar der Fachbegriffe aus dem Gebirgsmechanik ... M. Nenáhlo
-  Malý francouzsko-český slovník historické architektury I. M. Šťovíček

****************************

DO TOHOTO ČÍSLA PŘISPĚLI:

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – konferenční tlumočnice, garant oboru překladu a tlumočení (ruština) a vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení ÚTRL FF UK v Praze / Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. – Filozofická fakulta UK Bratislava / Mgr. František Dratva – tlumočník a překladatel / René Durčák – tlumočník a překladatel / Ing. Miroslav Herold, CSc. – tlumočník, překladatel a recenzent / Mgr. Eva Marie Hrdinová, PhD. – katedra germanistiky, Filozofická fakulta Ostravské univerzity / PhDr. Milan Hrdlička, CSc (sn) – odborný asistent katedry slavistiky FF OU / Mgr. Igor Jelínek – odborný asistent, katedra slavistiky, odd. rusistiky, FF OU / Petr Kautský – tlumočník a překladatel, šéfredaktor ToP / Ing. Martin Nenáhlo – překladatel, pracovník řízení jakosti / Mgr. Alena Rádyová – tlumočnice a překladatelka / JUDr. et Mgr. Jana Schovancová – advokátka, soudní tlumočnice, předsedkyně představenstva Komory soudních tlumočníků ČR, o. s. / Mgr. Alena Šourková – tlumočnice a překladatelka / Ing. Michael Šťovíček – tlumočník a překladatel / Jaroslav Vašák – Mistr kuchař, publicista, sběratel gastronomických kuriozit a terminologie / Jiří Vedral – středoškolský učitel, glosátorolog a webmaster JTP