Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 5. Články a zajímavosti > Členové JTP napsali...

Dopis prezidentovi Baracku Obamovi - od předsedy ATA

pátek 2. října 2009.

Kolega Jiří Stejskal z titulu své funkce předsedy americké asociace překladatelů ATA napsal dopis prezidentovi Baracku Obamovi, v němž reaguje na jeho slova o potřebě rozšíření strojového překladu.

Dopis v angličtině si můžete přečíst ZDE

Následuje překlad dopisu do češtiny, který laskavě vyhotovila Eva Kožnarová.

2.října 2009

Vážený pane prezidente:
Ve vaší nedávné studii „Strategy for American Innovation“ se uvádí, že přesné překlady mají zásadní důležitost pro naši ekonomiku, národní bezpečnost i pro naše vztahy s ostatními národy. Americká asociace překladatelů (ATA) s tím naprosto souhlasí, ale současně je přesvědčena, že technologie v tom hraje jen částečnou roli. Jakožto největší asociace překladatelů a tlumočníků ve Spojených státech Vás žádáme, abyste k jazykové bezpečnosti přistoupil z dlouhodobého hlediska a snažil se zajistit investování do lidských dovedností a zvyšování povědomí o tom, jak důležitá je znalost cizích jazyků.

Jsme snad proti technologii? V žádném případě ne – vždyť většina profesionálních překladatelů již technologii používá k urychlení práce. Výpočetní lingvisté se již přes 50 let snaží dosáhnout „plně automatického kvalitního překladu provedeného počítačem“ a přes všechny změny, jež do našeho života přinesl technologický pokrok, se zatím žádný žádný počítač nemůže srovnávat s jazykovými dovednostmi pětiletého dítěte.

Důvod je jednoduchý: počítače nedokáží překládat efektivně, to znamená, že neumí dokonale převést význam z jednoho jazyka do druhého, neboť počítače jsou logické, zatímco jazyky nikoli. Používat správně nějaký jazyk znamená, že člověk ví, jak je v tomto jazyce chápán svět. A počítače sice dokáží analyzovat, kompilovat a srovnávat, ale neumějí chápat.
Tím nechceme říci, že překladová technologie není vůbec užitečná. Počítače umějí zpracovat neuvěřitelnou rychlostí obrovské množství textu a dokáží velmi rychle a levně vystihnout hlavní myšlenku nějakého cizojazyčného dokumentu. Překladový software je tudíž výborným nástrojem pro zajištění překladu, který je „dost dobrý“.

V mnoha oborech lidské činnosti – zejména v diplomacii, obchodě, národní bezpečnosti, tedy právě v těch oblastech, jež se uvádějí ve Vaší zprávě, hraje nejdůležitější roli přesnost, nuance a cit pro kulturní odlišnosti a „dost dobrý“ překlad zkrátka nestačí. Chyby v překladech a při tlumočení mohou znamenat obrovské ztráty času i peněz a pokud jde o nedorozumění a ztráty prestiže, mohou vést doslova k nevyčíslitelným škodám.

Stručně řečeno – k dosažení Vašeho cíle jazykové bezpečnosti je zapotřebí jak překladového softwaru, tak kvalifikovaných překladatelů. V současné době si přední zastánci počítačového překládání uvědomují, že zásadní význam budou mít vždycky lidé bez ohledu na to, jak sofistikované překladové programy budou.

ATA je největší asociace překladatelů a tlumočníků ve Spojených státech, která má téměř 11 000 členů. Její pověst mezinárodního lídra v této sféře lidské činnosti neustále roste. K našim členům patří tisíce zkušených jednotlivců, kteří pracují s různými jazyky, jakož i zástupci větších i menších překladatelských agentur, státních úřadů, akademických institucí a představitelé komunity počítačových překladů. Snažíme se zvyšovat povědomí o překladatelské a tlumočnické činnosti mezi uživateli jazykových služeb, studenty a učiteli, jakož i mezi širokou veřejností. Plně souhlasíme s tím, jak Vaše inovační strategie zdůrazňuje jazykové problémy a ujišťujeme Vás, že máme dostatečné zdroje na to, abychom vaši věc podpořili. Sdělte nám prosím, jak můžeme být nápomocni.

Se srdečným pozdravem
Jiří Stejskal
Prezident ATA