JTP :: Petr ŠÁMAL (ÚČL AV ČR, Praha): Jak se stát socialistickým realistou (O přepracovaných vydáních podruhé)
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

Petr ŠÁMAL (ÚČL AV ČR, Praha): Jak se stát socialistickým realistou (O přepracovaných vydáních podruhé)

středa 3. února 2010.
středa 7. dubna 2010.
Přednášky KRUHU PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA se konají vždy ve středu od 18.00 hodin v místnosti číslo 18 na FF UK, Praha 1, nám. J. Palacha 2. Bližší informace o činnosti KPČJ před přednáškou nebo u tajemníka KPČJ:
Ing. Vladimír Šmilauer, tel. 233 354 335,
e-mail: vladimir.smilauer@tiscali.cz.
http://ucjtk.ff.cuni.cz/kruh/KPCJ.htm
nebo
http://www.souvislosti.cz/kpcj