Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 7. Časopis TOP > ToP ročník 2010 (č. 95-98)

ToP 95/2010

neděle 25. dubna 2010.

OBSAH ToP 95/2010

O Jednotě A. Diabová

Překlady a interpretace kultur jakožto východisko k jejich porozumění (seminář)

Z TRANSLATOLOGICKÉ BIBLIOGRAFIE :
-  S. Fiedler – P. Rak: Ilustrita frazeologio V. Barandovská-Frank
-  Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání.
-  Holokaust v komparácii a preklade P. Prando
-  Z. Pluhař: Chemický slovník esperantsko-český a česko-esperantský J. Werner

Výsledky 16. ročníku soutěže – „Slovník roku 2010

Chronologický seznam publikací přihlášených do 16. ročníku soutěže

Prevence syndromu vyhoření v tlumočnické profesi N. Dingová, B. Kosinová

Šťastným výhercům blahopřejeme! Vylosování ankety z minulého čísla.

Překladatelské aktivity členů Společnosti přátel jižních Slovanů I. Dorovský

Sladká nevedomosť súdneho prekladateľa E. Herková

Filozofické fakultě Ostravské univerzity udělena Evropská jazyková cena Label M. Hrdlička

Výuka překladu a tlumočení aneb Jak na to J. Muryc, V. Vilímek

Translatologica Ostraviensia IV (sborník) I. Fialová

Anglicko-český lékařský slovník LINGEA (recenze) M. Herold

Dále vyšlo (nebo vyjde) A. Šourková

TERMINOLOGIE:
-  Odborný česko-rumunský slovník z oboru právního, správního, ekonomického a politického / Dicţionar de specialitate ceh-român din domeniul juridic, administrativ, economic şi politic B. David
-  Italsko-český terminologický glosář rodinného práva II. N. Doušová
-  Regionální a staročeský gastronomický slovníček aneb Zapomenutá slova našich hospodyněk – IX. J. Vašák
-  Malý francouzsko-český slovník historické architektury III. M. Šťovíček
-  Terminologie kamenoprůmyslu (česky-německy) VI. J. Vedral
-  Německo-český glosář odborných výrazů z oboru mechanika hornin / Deutsch-tschechisches Glossar der Fachbegriffe aus dem Gebirgsmechanik III. M. Nenáhlo