JTP :: TERMINOLOGICKÉ WORKSHOPY PRO PŘEKLADATELE POLSKÉHO JAZYKA
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

TERMINOLOGICKÉ WORKSHOPY PRO PŘEKLADATELE POLSKÉHO JAZYKA

Problematika obchodních společností v českých, slovenských a polských právních předpisech
středa 9. března 2011.
sobota 18. června 2011.

Problematika obchodních společností v českých, slovenských a polských právních předpisech (vybrané otázky) – terminologicko-překladatelský workshop pro překladatele a tlumočníky jazyka polského

sobota 18. června 2011, Senovážné náměstí 231, 110 00 Praha 1, sál č. 151
od 10.00 do 17.00 hodin (8 vyučovacích hodin včetně přestávek),

Stručný popis školení:
Cílem školení je porovnání vybraných otázek týkajících se fungování obchodních společností v České republice, Slovenské republice a v Polsku. Školení bude věnováno problematice zakládání společností, názvů orgánů, majetkové struktury, evidence, transformace vlastnických poměrů atd. Během workshopu budou využity odborné a terminologické podklady připravené lektorkou a vybrané vzory původních dokumentů týkajících se zmíněné problematiky.

Cílová skupina:
překladatelé, soudní tlumočníci jazyka polského, určeno rovněž konferenčním tlumočníkům uvedených jazykových kombinací, uchazečům o jmenování soudním tlumočníkem, studentům a absolventům polonistiky.

Minimální počet účastníků: 6

Vyučující:
Urszula Dzierżawska, konferenční a soudní tlumočnice jazyka českého, slovenského, srbského a chorvatského, dlouholetá zaměstnankyně polského Ministerstva zahraničí, od roku 2005 předsedkyně představenstva polské asociace tlumočníků a překladatelů STP.

Cena kurzu:
1700,- Kč (v případě účasti na dvou kurzech 18. a 25.6.2011 zvýhodněná celková cena 2700,- Kč)
Pro členy JTP a ASKOT 1200,- Kč (v případě účasti na dvou kurzech 18. a 25.6.2011 celková zvýhodněná cena 2000,- Kč).
Pro členy KST ČR 1400,- Kč (v případě účasti na dvou kurzech 18. a 25.6.2011 celková zvýhodněná cena 2400,- Kč).

Hlásit se můžete e-mailem na JTP@JTPunion.org, faxem na 224 142 312, nebo poštou či osobně na adrese JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.
Za kurz můžete zaplatit v hotovosti na sekretariátě JTP v návštěvní době (pondělí a středa 13-17, úterý, čtvrtek a pátek 10-12 hodin), nebo převodem na účet číslo 126383422/0300 (v tom případě do zprávy pro příjemce napište své příjmení a "Kurz PL 18.06.2011" a společně s přihláškou pošlete i doklad o provedené platbě - stačí i jeho oskenovaná či xeroxová kopie).
Z organizačních důvodů žádáme účastníky, kteří si přejí vystavit fakturu, o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou.

Jako obvykle u finančně náročnějších kurzů přihláška je přijata a potvrzena až když je cena kurzu uhrazena v hotovosti na sekretariátě JTP, nebo když je platba připsaná na účet JTP.

Mimopražským účastníkům můžeme nabídnout ubytování přímo v budově - pro členy JTP 245,- Kč/noc, pro ostatní 445,- Kč/noc. Kapacita ubytovacích prostor je však dost omezená, proto doporučujeme hlásit se včas.

Všichni účastníci školení obdrží potvrzení o účasti vydané JTP.

Žádáme všechny účastníky kurzu o stažení a vyplnění níže uvedené ankety a o její zaslání na adresu
jtp@jtpunion.org

************************************

Program szkolenia
Wybrane zagadnienia dotyczące spółek w prawie czeskim, słowackim i polskim
warsztaty terminologiczno-tłumaczeniowe
JTP, Senovážné nám. 23, Praga
18.06.2011 r.

godz. 10.00 – 11.30

Podział spółek i podstawowe kwestie wspólne dla wszystkich rodzajów spółek

Spółka jawna

Spółka partnerska

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo-akcyjna

Godz. 11.30 – 11.45 – przerwa

Godz. 11.45 – 13.00

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Godz. 13.00 – 14.00 przerwa

Godz. 14.00 – 15.30

Spółka akcyjna

Godz. 15.30 – 15.45 przerwa

Godz.15.45 – 17.00

Przekształcenie, łączenie i podział spółek

Likwidacja, rozwiązanie spółki

Podsumowanie, pytania, wypełnianie ankiet

*************************************ANKETA KURZ 18.6.2011