JTP :: ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

čtvrtek 17. března 2011.
sobota 16. dubna 2011.

Masarykova univerzita
Právnická fakulta
Centrum celoživotního vzdělávání

pod záštitou KOMORY SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ ČR

si Vás dovoluje pozvat na seminář

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Pro velký zájem opakujeme tento seminář, který je určen především pro stávající i budoucí tlumočníky a překladatele, soudní tlumočníky, studenty a pro další zájemce tuto problematiku.

Termín konání: sobota 16. dubna 2011

Cílem semináře je seznámit účastníky se základní terminologií týkající se trestního řízení a jeho samotným průběhem.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Obsah:
-  základní zásady
-  subjekty trestního řízení
-  zajištění osoby a věci
-  dokazování
-  přípravné řízení
-  předběžné projednání obžaloby
-  hlavní líčení
-  řízení o opravných prostředcích
-  vykonávací řízení
-  diskuze.

Lektor: JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., katedra trestního práva PrF MU

Místo a čas konání:
Právnická fakulta MU, Brno, Veveří 70, učebna číslo 038 v přízemí;
od 9:00 do 14:00 hod. (prezence účastníků od 8:30 hod.).

Cena semináře vč. 20% DPH: 990 Kč
Cena vč. DPH pro členy KST ČR: 890 Kč

Přihlašování:
Elektronickou přihlášku spolu s dalšími informacemi získáte na internetových stránkách fakulty na adrese www.law.muni.cz v sekci Semináře.

Kontakty:
Naďa Švihelová, tel.: 549 495 344
Jana Lautrbachová, tel.: 549 495 664
e-mail: ccv@law.muni.cz