Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 1. O Jednotě tlumočníků a překladatelů

PŘIHLÁŠKA A INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V JTP

neděle 1. února 2009.

Pokud se rozhodnete pro členství v JTP vyplňte Elektronickou přihlášku na našem webovém formuláři ZDE.

Pokud by to z jakéhokoli důvodu nešlo, můžete si přihláštu stáhnout ve formátu HTML, nebo ve formátu Word, a vyplněnou zaslat na náš sekretariát na Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

K přihlášce přiložte kopii - nemusí být ověřená - dokladu vaší profesionální činnosti (fotokopii živnostenskeho listu, nebo smlouvy o tlumočení či překladu, či potvrzení od zákazníka, jemuž jste tlumočili nebo překládali), případně doklad oscanujte a zašlete e-mailem na JTP@JTPunion.org.

Výkonný výbor zasedá zhruba jednou do měsíce a po projednání vaší přihlášky vás bude písemně informovat o přijetí a vyzve vás k zaplacení členského příspěvku

Po jeho zaplacení budete při nejbližší aktualizaci zařazeni do databáze tlumočníků a překladatelů na našich stránkách, dostanete všechny publikace, které v tomto roce JTP již vydala a dále budete automaticky dostávat časopis ToP(tlumočení-překlad) a elektronické zpravodajství. Jako členové JTP si již ToP nemusíte objednávat samostatně.

Osobní údaje členů jsou veřejně přístupné na webu JTP jen v tom rozsahu, který uchazeč o členství v přihlášce do JTP vyplní.
Veškeré další údaje, které člen JTP sděli, jsou uchovávány v interní databazi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nejsou dále šířeny, ani zpřístupněny.