Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 9. Evropská unie > Archiv EU

Harmonogram verejných výberových konaní Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO na tento rok

neděle 5. června 2011.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás informoval, že na webových stránkach harmonogram verejných výberových konaní Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO – European Personnel Selection Office) bol uverejnený harmonogram verejných výberových konaní na tento rok:

http://europa.eu/epso/doc/epso_planning_en.pdf.

Termín vypísania výberového konania na prekladateľov do slovenského jazyka je stanovený na 6. júla 2011.

Od uvedeného dňa začne plynúť lehota na prihlasovanie, ktorá potrvá do 9. augusta 2011.

Za ďalšie rozšírenie tejto informácie vo Vašom okolí Vám vopred ďakujem.

Kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad v Bratislave pripravuje v tejto súvislosti dve informačné stretnutia o preklade v európskych inštitúciách, a to 29. júna 2011 (streda) od 10.00 do 12.00 hod. a 12. júla (utorok) od 10.00 do 12.00 hod. v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave (Dom Európskej únie, Palisády 29). Z organizačných dôvodov je potrebné, aby jednotliví účastníci potvrdili do 24. júna 2011 svoj záujem o účasť s uvedením vybraného termínu stretnutia na adrese: dgt-bratislava@ec.europa.eu

V prípade otázok privítam, ak sa na mňa obrátite.

S pozdravom

Rastislav Popelka
Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Palisády 29
811 06 Bratislava
Tel.: 02/54 43 17 18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Niekoľko informácií k verejným výberovým konaniam:

* Konania sa nevypisujú na konkrétne uprázdnené pracovné miesto resp. miesta, slúžia na vytvorenie rezervy uchádzačov následne zapísaných do tzv. rezervných zoznamov, z ktorých inštitúcie vyberajú úspešných uchádzačov do pracovného pomeru podľa svojich potrieb a v závislosti od pohybu zamestnancov.

* Viac o všeobecných charakteristikách konaní a postupoch sa možno dozvedieť z prehľadnej príručky, na ktorú sa oznámenie o vypísaní výberového konania bude odvolávať:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184A:0001:0014:SK:PDF

* Lepšiu predstavu o priebehu a podmienkach výberových konaní na prekladateľské miesta si možno urobiť z oznámenia o výberovom konaní týkajúcom sa prekladateľov do anglického, dánskeho, francúzskeho, nemeckého a slovinského jazyka z minulého roka. Kým stručná informácia o vypísaní výberového konania sa uverejňuje vo všetkých úradných jazykoch, samotné oznámenie je len v tých jazykoch, ktorých sa výberové konanie týka. Uvádzam prepojenie na anglické, francúzske a nemecké znenie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:188A:0001:0005:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:188A:0001:0005:FR:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:188A:0001:0005:DE:PDF