JTP :: Lucie RYCHNOVSKÁ (ÚČJ FF MU, Brno): Korespondence Bedřicha Smetany
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

Lucie RYCHNOVSKÁ (ÚČJ FF MU, Brno): Korespondence Bedřicha Smetany

neděle 9. října 2011.
středa 26. října 2011.

Cílem přednášky je představit po jazykové stránce korespondenci význačného českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. S využitím korpusu obsahujícího více než 400 Smetanou česky psaných dopisů budou prezentovány nejvýraznější lingvistické jevy, které se ve Smetanových listech objevují (a to v rovině hláskoslovné, morfologické, lexikální i syntaktické). Při pokusu o vysvětlení jejich výskytu budou zohledněny zejména dvě skutečnosti – jednak Smetanův česko-německý bilingvismus, jednak to, že si Smetana češtinu začal systematicky osvojovat a v psané podobě ji začal užívat až v dospělém věku.

Přednáška KRUHU PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA.

Bližší informace o místě a času konání i dalších přednáškách najdete ZDE.