JTP :: Petr JANEČEK (etnografické oddělení Národního muzea, Praha): Současné pověsti, fámy a anekdoty (Specifika soudobého českého folkloru)
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

Petr JANEČEK (etnografické oddělení Národního muzea, Praha): Současné pověsti, fámy a anekdoty (Specifika soudobého českého folkloru)

neděle 9. října 2011.
středa 9. listopadu 2011.

Přednáška je pokusem o nastínění přehledového pohledu na fenomén soudobého slovesného folkloru na území České republiky v mezinárodním kontextu, tak jak jej konceptualizuje současná etnologie. Pozornost je věnována především teoretickému, genologickému a především chronologickému vymezení současného folkloru s přihlédnutím k aktuálním sběratelským snahám na poli současného folkloru a soudobé metodologii a etice terénního sběru. Snahou přednášky je i srovnání domácích aktivit s příbuznými badatelskými snahami především v sousedních zemích střední Evropy postižení místních odlišností, stejně jako zasazení těchto aktivit do širšího historického a především společensko-kulturního kontextu. Příspěvek se také snaží představit historický vývoj konceptu „současného folkloru“ i jeho obhajobu a následnou kritiku z per domácích i světových folkloristů, včetně představení alternativních konceptualizací tohoto jevu. Současný folklor je tak prezentován na poměrně široké škále možných teoretických uchopení – od kontinuace následného rozvíjení tradičních folklorních žánrů přes zcela nový, soudobý typ folkloru či postfolkloru až po svérázný produkt populární či mediální kultury bez jakýchkoli vazeb na formy a prostředí tradiční lidové kultury.

Přednáška KRUHU PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA.

Bližší informace o místě a času konání i dalších přednáškách najdete ZDE.