JTP :: (33) Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 6. Slovník roku > Seznam slovníků 2012

(33) Kolektiv autorů: SLOVNÍK SOUČASNÉ ČEŠTINY

středa 30. listopadu 2011.
Lingea, Brno 2011. 1. vyd. 1088 s. 30 000 hesel, 41 000 významů, 70 000 příkladů a idiomů. Tištěná i elektronická verze. Jde o zcela původní, autorské dílo kolektivu Lingea. Na budování databáze výkladového slovníku se podílelo více než 10 lingvistů, informatiků a dalších odborníků po dobu více než 10 let. Mezi hlavní autory patří Mgr. Jana Polendová, Mgr. Dorothea Patočková, Mgr. Květoslava Hegerová, Mgr. Kateřina Vacková, Mgr. Eva Kopečková a RNDr. Pavel Ševeček.
Slovník současné češtiny je výkladový slovník, který u nás vychází po více než 30 letech. Popisuje skutečně aktuální slovní zásobu a český jazyk vůbec, podává informace o významech slov, o jejich pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém zařazení, tvarosloví a stylové charakteristice. Jednotlivé významy slov dokládá řadou příkladů užití či typických slovních spojení a frazémů. Usnadňuje tak uživateli porozumění sdělované informaci. Kromě nejběžnějších slov v něm naleznete i množství cizích výrazů a frekventovaných termínů z nejrůznějších oborů, slova označující nové jevy či související s moderním životním stylem, a také výrazy nespisovné. Zpracování slovníku zaujme už na první pohled svou barevností, díky které snadno najdete, co právě hledáte. Slovník je určen nejen studentům, ale všem, kteří pracují s texty. Starší generaci také pomůže snadněji se orientovat v moderní mluvě.
Kniha navíc obsahuje CD-ROM s elektronickou verzí. Fulltextové vyhledávání usnadní orientaci ve slovníku. Díky němu možno najít např. všechna slovní spojení se slovem kočka či třída. Podobně možno zobrazit také idiomy obsahující zadané slovo. Rozšířené vyhledávání aplikace navíc umožňuje najít slova s daným stylovým příznakem (hovorová, odborná) nebo slova obsahující zadanou skupinu písmen (předpony, přípony). ISBN: 978-80-87471-27-2.