Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 1. O Jednotě tlumočníků a překladatelů > F. A. Q. > Práva a povinnosti překladatele, tlumočníka

Jak mohu účtovat více kopií (vyhotovení) soudního překladu?

úterý 20. prosince 2011.

Právní předpis, na který se odkazujeme, doznal změny a nyní příslušná sazba činí 70,- CZK za každou stránku tzv. "dalšího vyhotovení" překladu listin.
Zdůrazňuji, že se jedná o každou další fyzickou stránku, jak nepochybně vyplývá z logiky věci. Příslušný právní předpis pojem "normostránka" nezná.

Formulace odkazující na příslušný právní předpis a zdůvodňující naúčtování 70,- CZK /1 fyzickou stránku:
uvádíme jako poznámku na faktuře:
**) dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ze dne 17. dubna 1967 (č. 37/1967 Sb.), které zní: "Mezi hotové výdaje náleží i částky za pomocné práce" a dle přiměřeného použití přílohy k zákonu č. 549/1991 o soudních poplatcích ve znění změny zákona o soudních poplatcích a změny souvisejících zákonů číslo 218/2011 Sb., SAZEBNÍK POPLATKŮ, část Poplatky za řízení, položka 30. bod 1.

Citace podporující oprávněnost výše uvedeného postupu:
"Dovoluji si Vás pro doplnění informovat, že v obdobném případě (tj. neproplacení tlumočného za další vyhotovení překladu rozsudku), na základě mého odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v (...) ze dne (...), Vrchní soud v Praze svým usnesením číslo (....) rozhodl v můj prospěch a konstatoval přiměřenost výše citovaných použitých právních předpisů a účtované částky a nařídil Krajskému soudu v Plzni proplacení mnou účtované částky za vypracování dalšího vyhotovení rozsudku."

Vše výše uvedené platí pro soudní překlady pro státní instituce. Pro soukromé účely platí zákon nabídky a poptávky a výše uvedený postup může sloužit jako vodítko.