JTP :: Kurz právnické němčiny - Prof. Dr. Gerald G. Sander
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

Kurz právnické němčiny - Prof. Dr. Gerald G. Sander

středa 23. května 2012.
sobota 9. června 2012.

Jednota tlumočníků a překladatelů
ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR

vás zve na další

KURZ PRÁVNICKÉ NĚMČINY

K-Centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, 9-17 hod.

Téma:

Rechtsdurchsetzung in Deutschland (Gerichtsstände etc.), Mahnverfahren und europäisches Mahnverfahren, Vertragsrecht und Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Vymahatelnost práva v Německu (soudní příslušnost atd.), řízení o platebním rozkazu a evropský platebni rozkaz, smluvní právo a všeobecné obchodní podmínky.

Po úspěchu loňského kurzu budou přednášet právník a vysokoškolský pedagog z Německa
Prof. Dr. Gerald G. Sander a PhDr. Milena Horálková.

Cena:
1900,- Kč
1500,- Kč pro členy ASKOT, BDÜ, JTP a KST ČR

Minimální počet účastníků: 12

Pro přihlášení stačí napsat mail na adresu: JTP@JTPunion.org .

Kurzovné můžete uhradit v hotovosti na sekretariátu JTP v návštěvní době,
nebo převodem na účet č. 126383422/0300.
Do zprávy pro příjemce prosím napište své příjmení a "KURZ NĚMČINA 2012".