JTP :: PŘEKLADATELSKÁ STÁŽ U EVROPSKÉ KOMISE
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 9. Evropská unie > Archiv EU

PŘEKLADATELSKÁ STÁŽ U EVROPSKÉ KOMISE

úterý 10. ledna 2012.

Do konce ledna 2012 je opět možné podávat přihlášky na překladatelskou stáž u Evropské komise

Vyzkoušet si, jak pracuje překladatel Evropské komise, je možné i na stáži. Přihlášky je možné podávat on-line do 31. ledna 2012 na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/stages/.
Do stejného data je třeba na adresu uvedenou ve formuláři zaslat poštou přihlášku s příslušnými kopiemi dokladů a potvrzení (pokud jde o odeslání, rozhoduje datum na poštovním razítku). Nyní se podávají přihlášky na pětiměsíční stáž, která začne 1. října 2012.

Uchazeči musí splňovat několik základních podmínek:

-  musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (stačí bakalářské, magisterské není nutné);

-  musí být občanem členského státu EU či kandidátské země;

-  musí být schopni překládat do svého rodného (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie, přičemž prvním zdrojovým jazykem musí být angličtina nebo francouzština či němčina);

-  dosud nebyli na stáži v orgánech a institucích Evropské unie, která by byla delší než 6 týdnů.

Vybraní uchazeči jsou zařazováni do oddělení Generálního ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT), kde pracují překladatelé se stejným mateřským jazykem (případně jazykem, který zvládli na stejné úrovni). Stážisté vykonávají stejnou práci jako překladatelé, tedy překládají do svého mateřského jazyka ze dvou úředních jazyků EU. Překlady stážistů revidují jejich zkušení kolegové. Stážisté mohou pracovat i v administrativních útvarech DGT. Český jazykový odbor DGT sídlí v Lucemburku, DGT má pracoviště i v Bruselu. Další informace o DGT získáte na jeho webových stránkách v angličtině, ve francouzštině nebo v němčině.

Evropská komise poskytuje stážistům na úhradu životních nákladů 1071 eur měsíčně. Komise nicméně poskytuje pouze velmi omezený počet stipendií. Není tudíž v jejích možnostech vyhovět všem žádostem, jež obdrží.

Více se dozvíte na webových stránkách
http://ec.europa.eu/stages/.
Tam naleznete i popis jednotlivých fází ve výběrovém řízení.