JTP :: Příběhy utrpení aneb Sbírka kázání založených na legendách
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

Příběhy utrpení aneb Sbírka kázání založených na legendách

středa 8. února 2012.
středa 14. března 2012.

KRUH PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA

upřímně zve všechny své příznivce i nové zájemce
o problémy a taje českého jazyka na přednášky

jarního běhu roku 2012

-  14. 3. Marek Janosik-Bielski (ÚJČ AV ČR, Praha)
Příběhy utrpení aneb Sbírka kázání založených na legendách

-  21. 3. Tomáš Havelka (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
Od didaxe k zábavě: exempla v raném novověku

-  28. 3. Jarosław Malicki (Vratislavská univerzita, Polsko)
Staré a nové otázky ve výzkumu polských bohemismů

-  4. 4. Marián Sloboda (KSES FF UK, Praha)
Jazyková krajina: Co vypovídají nápisy v prostoru o jazyce a společnosti

-  11. 4. Jana Hoffmannová (ÚJČ AV ČR, Praha)
Syntax mluvené češtiny a možnosti jejího výzkumu

-  18. 4. Josef Ernst (Landesverteidigungsakademie, Vídeň)
Aspekty historického vývoje české vojenské terminologie

-  25. 4. Irena Vaňková (ÚČJTK FF UK, Praha)
K čemu lingvisté potřebují poezii (O jednom přístupu ke zkoumání konotací)

-  2. 5. Kateřina Šormová – Zuzanna Bedřichová (ÚČJTK FF UK, Praha)
Budování korpusu češtiny romských žáků ROMi a jeho možná využití

-  9. 5. Vladimír Binar (ÚČLLV FF UK, Praha)
Máchovo dědictví v české poezii 20. století

-  16. 5. Stanislava Kloferová (ÚJČ AV ČR, Brno)
Česká nářečí: jsou, či nejsou?

*******************************

Přednášky se konají vždy od 18.00 hodin (přesně)
v místnosti č. 18 na FF UK, Praha 1, nám. Jana Palacha 2.

*******************************

Bližší informace o činnosti KPČJ před přednáškou nebo u tajemníka KPČJ:
Ing. Vladimír Šmilauer, tel. 233 354 335, e-mail: vladimir.smilauer@tiscali.cz.
http://ucjtk. ff. cuni. cz/kruh/KPCJ.htm
nebo
http://www.souvislosti.cz/kpcj