Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

XIII. ČESKO-ANGLICKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ pro tlumočníky a překladatele

sobota 10. března 2012.
pátek 20. dubna 2012.

Pořádá Komora soudních tlumočníků ČR
ve dnech 20. 4. – 22. 4. 2012 v hotelu Eliška v Mikulově

Program:
-   trestní právo hmotné i procesní, a to především nová terminologie, včetně evropského trestního práva a mezinárodní spolupráce ve věcech trestních; činnost Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a úloha tlumočníka v rámci úkonů tohoto útvaru

Přednášející:
-  PhDr. Marta Chromá, Ph.D., vedoucí katedry jazyků na Právnické fakultě UK v Praze.
-  JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., odborný asistent Katedry trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
-  pplk. JUDr. Bc. Kateřina Prouzová z odboru metodiky, prevence a mezinárodní spolupráce Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR

Orientační časový rozvrh:

Pátek 20. 4. 2012

-  Příjezd účastníků v odpoledních hodinách – ubytování
-  networking

Sobota 21. 4. 2012
08.50 – 9:30 Pachatel trestného činu (M. Fryšták)
9.30 – 10:30Anglická terminologie s tím spojená (M. Chromá)
coffee break Networking
11:00 – 11:30 Hospodářská a majetková trestná činnost (M. Fryšták)
11:30 – 12:30 Anglická terminologie hospodářských trestných činů (M. Chromá) 12.00 – 13.40 polední přestávka 13.45 – 14:30 Co je nového v trestním řádu od 1. 1. 2012 (M. Fryšták)
14:30 - 15.30 Termíny t. ř. obtížné pro překlad (Marta Chromá)
coffee break Networking
16:00 – 16:30 Dožádání - smlouvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, resp. vzájemnost (M. Fryšták)
16:30 – 17:30 Anglická terminologie právních pomocí (M. Chromá)
17:30 – 18:00 Použití moderních technologií při dokazování v trestním řízení – provádění výslechu (tlumočeného) prostřednictvím videokonferenčního zařízení (M. Fryšták)

sobota večer
18.30 - ochutnánka vín s rautem

Neděle 22. 4. 2012
09:15 – 10.45 Činnost ÚOOZ a spolupráce policejních orgánů se soudními tlumočníky (K. Prouzová)
coffee break networking
11:00 – 12:30 Bezpečnostně právní terminologie užívaná v policejní praxi - workshop
12:30 – předání osvědčení, závěr, oběd, odjezd

Výše účastnického poplatku byla pro letošní rok stanovena na:

1.900,- Kč pro členy KST ČR a JTP a 2.800,- Kč pro nečleny KST ČR a JTP Účastnický poplatek se hradí předem bankovním převodem na účet KST ČR:

2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Jako variabilní symbol uveďte číslo, které se Vám vygeneruje po přihlášení (3xx).

Budete-li potřebovat vystavit fakturu předem, obraťte se, prosím, na naši tajemnici paní Mirku Černou (emailem na: kstcr@kstcr.cz). Všichni účastníci obdrží potvrzení o úhradě a účasti na místě.Všichni samozřejmě rovněž obdrží i osvědčení o absolvování semináře.

Účastnický poplatek zahrnuje: honoráře lektorů, úhradu za pronájem techniky, místností a didaktické pomůcky, coffee breaks - malá občerstvení v dopoledních a odpoledních přestávkách mezi přednáškami, občerstvení na rautu v sobotu večer, sborník materiálů apod.

Účast za nižší účastnický poplatek pro členy KST ČR, tj. 1.900,- Kč, je možná pouze za podmínky, že účastník má uhrazen svůj členský příspěvek na rok 2012 (2.000,- Kč), jinak se na účastníka vztahuje účastnický poplatek ve výši 2.800,- Kč.
Nižší účastnický poplatek platí i pro studenty a pedagogy Ústavu translatologie FF UK a členy JTP. Prosím přihlašujte se co nejdříve. Přednost mají ti, kteří se přihlásí dřív, resp. uhradí poplatek na účet KST ČR - nejlépe do 10. dubna 2012 (po tomto datu pouze po projednání ).

Vyplněnou přihlášku na seminář odešlete prostřednictvím automatického přihlašovacího systému na webových stránkách Komory soudních tlumočníků ČR:
www.kstcr.cz v sekci „Akce KST ČR“, XIII. česko-anglický terminologický seminář.

Ubytování a strava není součástí účastnického poplatku – každý si je hradí sám přímo na místě. Hotel disponuje dvojím druhem pokojů, v podstatě stejně vybavenými, pouze ty dražší (Standard Plus) jsou po rekonstrukci a mají nové vybavení.

Cena dohodnutého ubytování (možno hradit kartou nebo v hotovosti) včetně snídaně formou švédského stolu je:

1.200,- Kč za dvoulůžkový pokoj Standard Plus, tj. 600,- Kč/osoba/noc v případě dvou osob na pokoji
1.000,- Kč za dvoulůžkový pokoj Economy, tj. 500,- Kč/osoba/noc v případě dvou osob na pokoji
900,- Kč za pokoj Standard Plus, tj. samostatné ubytování / osoba / noc
650,- Kč za pokoj Economy, tj. samostatné ubytování / osoba / noc
Přistýlka 350,- Kč / noc (včetně snídaně)

Dítě do 3 let ubytování i snídaně zdarma, domácí mazlíčci zdarma.

Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.

Informace o hotelu naleznete na http://www.hoteleliska.cz

Doprovázející osoby blízké nehradí účastnický poplatek, ale hradí si ubytování, stravu apod.

Za pořádající KST ČR:

Eva Gorgolová
předsedkyně představenstva
organizátorka semináře

602 64 67 30 / 224 93 22 20
email: eva@gorgolova.cz