JTP :: Kurz pro překladatele právnických textů - pro jazyk anglický
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

Kurz pro překladatele právnických textů - pro jazyk anglický

pátek 27. dubna 2012.
pátek 3. srpna 2012.

KST ČR® ve spolupráci s Justiční akademií
Vás srdečně zve na týdenní kurz
pro překladatele právnických textů

- pro jazyk anglický -

letos od 3. do 11. 8. 2012

v prostorách Justiční akademie v Kroměříži
(výuka začíná v sobotu 4. srpna (ráno) a končí v sobotu 11. srpna 2012 v poledne)

Přednáší garant kurzu paní PhDr. Marta Chromá, Ph.D., vedoucí katedry jazyků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Celkový počet výukových hodin 56 – absolventi obdrží osvědčení o absolvování

Cena kurzu: 7.000,- Kč (pro členy KST ČR a JTP 6.000,- Kč) + ubytování

Předběžný rozvrh a program:
Výuka bude probíhat každý den dopoledne i odpoledne,
tj. 8.30 – 10.10
coffee/tea break
10.30 – 11.45
a 14.05 – 15.20
coffee/tea break 15.40 – 17.00
polední pauza bude od 11.45 do 14.00;
ve středu 8. 8. a v sobotu 11. 8. bude výuka pouze dopoledne

Kurz je určen především pro překladatele a tlumočníky, kteří dosud neabsolvovali Doplňkové studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (hlavně z Moravy), ale i pro ty, kteří již dříve absolvovali a potřebují si níže uvedená témata zopakovat. Zároveň je vhodný pro pracovníky resortu justice (soudce, státní zástupce, pracovníky ministerstva), kteří si potřebují osvěžit, prohloubit a rozšířit jazykové znalosti.

Program kurzu vychází z programu Doplňkového studia. Počtem hodin tento kurz odpovídá rozsahu druhého semestru Doplňkového studia na PF UK (veřejné právo, hlavně trestní).

-  1. trestní právo: obecná část I; trestný čin, pachatel
-  2. trestní právo: obecná část II; odpovědnost atd.
-  3. zvláštní část; skutkové podstaty trestných činů I
-  4. zvláštní část; skutkové podstaty trestných činů II
-  5. subjekty řízení; orgány činné v trestním řízení
-  6. trestní soudnictví I (zajištění osob a věcí, dokazování)
-  7. trestní soudnictví II (stadia trestního řízení)
-  8. veřejná správa I; správní orgány: obecní, městské, okresní;
-  9. veřejná správa II; úřady živnostenské, pozemkové, katastrální (evidence nemovitostí), matriční úřady, atd.; správní řízení; stavební řízení; přestupky)
-  10. finanční instituce; daňová soustava ČR
-  11. peněžní ústavy (účty; bankovní operace);
-  12. pojišťovací právo
-  13. evropské právo I; instituce a legislativa EU
-  14. evropské právo II; soudnictví

P.S.: Ti, kdo absolvovali loňský (nebo v roce 2009), a absolvují i letošní kurz, se mohou přihlásit ke zkoušce, která se bude konat v listopadu 2012 na PF UK (k přihlášce nutno přiložit prosté kopie osvědčení o absolvování obou kurzů). Poplatek za zkoušku ve výši 2.500,- Kč se hradí PF UK v Praze.

Ubytování je zajištěno ve velmi pěkných dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích hotelového typu se samostatným sociálním zařízením v budově C Justiční akademie (poblíž Květné zahrady), která se nachází mezi ulicemi Štěchovice, Smetanova, resp. U Sýpek 3921/11, Kroměříž, GPS: Loc: 49°17’57.684"N, 17°23’2.539"E, nebo v budově B na náměstí Míru 517/7, GPS: 49°17’46.640"N, 17°23’20.687"E

viz www.justice.cz - Justiční akademie

Cena ubytování pro účastníky kurzu je 420,- Kč na osobu a noc. V případě ubytování po dvou na pokoji je 50 % sleva, tj. 210,- Kč na osobu a noc, a to od pátku 3. srpna, s možností zůstat až do neděle 12. srpna 2012.

Podmínkou pro slevu na účastnickém poplatku je, aby měli členové KST ČR® uhrazen svůj členský příspěvek na rok 2012 (2.000,- Kč), jinak se na ně vztahuje plný poplatek, tj. 7.000,- Kč.

Účastnický poplatek i ubytování (pro ty, kdo mají zájem i o ubytování) se hradí předem bankovním převodem na účet:

2104417790 / 2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

tj. např. 8.890,- Kč (1.890,- + 7.000,-), resp. 7.890,- Kč (1.890,- + 6.000,-)

Jako variabilní symbol uveďte kód, který se automaticky vygeneruje po řádném přihlášení do on-line systému (www.kstcr.cz/akce-kst-cr), a který Vám přijde na Vaši emailovou adresu.

Prosím přihlaste se co nejdříve. Kapacita je omezena a přednost mají ti, kteří se přihlásí dřív, resp. uhradí účastnický poplatek na účet KST ČR®.

Za pořádající KST ČR®:

Eva Gorgolová
předsedkyně představenstva
602 64 67 30
224 93 22 20
eva@gorgolova.cz