JTP :: První fórum platformy Lind-Web
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

První fórum platformy Lind-Web

čtvrtek 3. května 2012.
čtvrtek 24. května 2012.

24. května 2012 se v Bruselu uskuteční první fórum Lind-Web, webové platformy odvětví jazykových služeb. Zájemci o účast se mohou registrovat on-line do 15. května 2012, budou-li ještě volná místa.

Registrace je možná na internetové adrese
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/languageindustry/platform/forum_en.htm.

Účelem platformy Lind-Web, kterou spravuje Generální ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT), je zveřejňovat všechny informace o odvětví jazykových služeb na jednom snadno přístupném místě, shromažďovat další srovnatelné ekonomické a statistické údaje ze zemí EU a provádět pravidelně průzkumy odhalující stav odvětví. Na bruselském fóru se sejdou zástupci firem využívajících jazykové služby, poskytovatelů jazykových služeb, sdružení překladatelů, kateder jazyků a translatologie.

Další informace o platformě Lind-Web:
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/languageindustry/platform/index_en.htm .