JTP :: ProTranslator's Day / deň prekladateľov - Nitra
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

ProTranslator’s Day / deň prekladateľov - Nitra

Workshop ku dňu prekladateľstva
pondělí 4. června 2012.
sobota 22. září 2012.

Počet zúčastnených (obmedzený): 30

Termín konania: 22. septembra 2012 o 09.30 hod.

Miesto konania: Agroinštitút Nitra

Cena: objednávky do 31. júna 95 € bez DPH, po 31. 6. 115 € bez DPH

Podrobné informácie a objednávkový formulár nájdete TU.

Pre prípadné otázky nás, prosím, kontaktujte na
workshop@protranslator.eu

Okrem zľavy na zakúpenie programu Wordfast (prebiehajú rokovania o zľave na program SDL Trados) účastník dostane aktualizované vydanie elektronickej publikácie „Nebojte sa Tradosu!".

Témy:

Slovenčina pre prekladateľov - najčastejšie problémy pri prekladoch do SJ, zoznam často používaných nespisových výrazov,... , prednášajúci: Mgr. B. Kráľová, PhD., prekladateľka, korektorka s praxou projektového manažéra,

Základy tlmočníckeho zápisu pri konzekutívnom tlmočení - prednášajúci: Ing. Lucia Synčáková, PhD. (prekladateľka a tlmočníčka)

Marketing na internete – možnosti marketingu na internete (SEO, SEM, ...), podrobný popis možností systému eTarget, prednášajúci: odborník v internetmarketingu zo spoločnosti eTarget

Zmluvy so zákazníkmi, riadenie rizika a vymáhanie pohľadávok – možnosti právnej ochrany proti neplatičom, prednášajúci: člen advokátskej komory s praxou

SDL Trados Studio – základná práca s CAT softvérom (založenie projektu, preklad, vyhľadávanie výrazov v TM, tvorba prekladovej pamäte TM, export TM, import TM) prednášajúci: Mgr. J. Absolon (školiteľ s viac ako 6 ročnou praxou)

Multiterm a tvorba terminologických databáz – založenie terminologickej databázy TB, import TB, export TB, prednášajúci: Mgr. J. Absolon (školiteľ s viac ako 6 ročnou praxou)

Wordfast Classic – základy práce s CAT softvérom, prednášajúci: Mgr. J. Absolon (školiteľ s viac ako 6 ročnou praxou), účastníkom bude poskytnutá zľava na nákup programu Wordfast

Fluency – ukážka práce s CAT softvérom z USA od spoločnosti Western Standards, prednášajúci: Mgr. J. Absolon (školiteľ s viac ako 6 ročnou praxou),

Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo na čiastočnú zmenu témy a prednášajúceho.
Organizátorom podujatia je webový portál ProTranslator, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť ASAP-translation.com, s.r.o.. Zodpovedný manažér Jakub Absolon, absolon@asap-translation.com .