JTP :: JERONÝMOVY DNY 2013
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce > Historie akcí

JERONÝMOVY DNY 2013

úterý 5. listopadu 2013.
pátek 8. listopadu 2013.

Devatenácté Jeronýmovy dny,
víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací,
které Jednota tlumočníků a překladatelů
již tradičně pořádá ve spolupráci
s odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení,
jakož i dalšími zajímavými osobnostmi
a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi,
profesními sdruženími
a vysokoškolskými pracovišti
Českou komorou tlumočníků znakového jazyka,
Filmovým a televizním svazem FITES,
Hereckou asociací,
Komorou soudních tlumočníků ČR,
Obcí překladatelů,
Kontinenty - sdružením pro spolupráci se zeměmi Afriky, Asie a Latinské Ameriky,
Ústavem translatologie FF UK v Praze
a Evropskou komisí
se budou konat

od pátku 8. do neděle 10. listopadu 2013

v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.

Změna programu vyhrazena, průběžně doplňujeme další přednášející, sledujte proto naše stránky.

***********************************************************************

K účasti není nutná registrace (pouze s výjimkou dvou placených nedělních kurzů),
ani členství v jakékoliv profesní organizaci, vítána je široká veřejnost.

***********************************************************************

U jednotlivých programů je za časem začátku uvedeno číslo sálu.

***********************************************************************

PÁTEK 8. 11.
=========

-  13.00 [16] Být či nebýt... na překladatelských portálech? (Zbyněk Táborský)
Internet je plný míst, kde si překladatel může pověsit životopis, shánět práci nebo jen poklábosit s kolegy. Povíme si něco o těch hlavních: které portály za to stojí, které ne, a co se z nich dá a nedá vymáčknout.

-  13.30 [254] 9 aplikací, které překladatelům usnadní život (Sylva Ficová)
V dnešním zrychleném světě je každá minuta drahá. Proč tedy nevyužít některé webové a mobilní aplikace pro editaci, produktivitu nebo správu financí, jež vám umožní získat aspoň část ztraceného času zpátky?

-  14.30 [16] Prezentace: Místní kancelář Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise (DGT) (Vítězslav Zemánek)
odpovídá na Vaše dotazy na tato témata:
1) Postavení kanceláře DGT v rámci Zastoupení EK v ČR. Spolupráce s partnery v České republice a v zahraničí.
2) Specifika práce překladatele u Evropské komise v porovnání s kolegy z jiných institucí EU
3) IT novinky v práci překladatelů v EK (migrace na Windows 7, nový CAT tool (SDL Trados Studio 2011), strojový překlad
4) Zamyšlení nad politikou mnohojazyčnosti EU a pozicí překladu v ní. Možné dopady na spolupráci s externími partnery
5) Možnosti stáží, zaměstnání a externí spolupráce v EK (výběrová řízení, tendry – aktuální stav)

-  15.00 [254] interpretty se vrací ze světa (Jana Kabíčková)
Po roce se na Jeronýmovy dny vrací tlumočnický portál Interpretty. Už ne v beta verzi, ale ve skoro plné alfa. Co se za rok stalo v internetovém startupu? Proč se AIIC obává technologií a zároveň je podporuje? Jakým směrem se ubírají video technologie pro tlumočníky? Jaký je rozdíl mezi studenty v Anglii a v Česku? Slovy zakladatelky Interpretty se dá říci, že "budoucnost nikdy nebyla tak jednoduchá". Přijďte a přesvědčte se sami

-  16.00 [16] České tlumočení v Evropské komisi a v Radě ministrů EU, současná situace a perspektivy (Roderick Jones)

-  16.30 [254] Převod textu do editovatelné podoby snadno a rychle (Jaroslav Volf, ředitel společnosti NUPSESO CZ, Praha).

-  17.00 [K-café - vchod ze Senovážného nám., vlevo vedle vchodu do K-centra] Vernisáž obrazů Andreje Rádyho

-  18.00 [254] Dostupné slovníky českého znakového jazyka (Mgr. Bc. Lenka Okrouhlíková, Ph. D., Česká komora tlumočníků znakového jazyka)
1) Specifika lexikografie znakových jazyků
2) Specifika překladových slovníků ČZJ
3) Slovníky ČZJ (1988-2013) – prezentace vybraných knižních a multimediálních elektronických slovníků a možnosti jejich využití v tlumočnické praxi

-  13.00-17.30BOOK-SEKÁČ anóbrž KNIŽNÍ SECOND HAND

***********************************************************

SOBOTA 9. 11.
==========

-  10.00 [010] FAQ – často kladené otázky ohledně soudního tlumočení a soudních překladů
vedení tlumočnického deníku v elektronické podobě, zasílání překladů v elektronické podobě, vícejazyčné dokumenty, částečný překlad, jazyk doložky, originály vs. prosté kopie dokladů, transkripce a další na co byste se chtěli zeptat. Pořad Komory soudních tlumočníků ČR (Eva Gorgolová a spol.)

-  10.00 [16] Erotika, sex a pornografie pro překladatele (Jiří Vedral)
Malý úvod do terminologie a rozdělení nejčastěji navštěvovaných a hledaných stránek na internetu. Zatímco všude v cizině je nejhledanější slovo ve vyhledávačích "sex", v Čechách je to "zdarma".
Přednáška u příležitosti druhého rozšířeného a doplněného vydání anglicko-českého slovníku sexu.

-  10.00 [201] www.nechybujte.cz - nový internetový portál o češtině LINGEA (Mgr. Eva Kopečková).
Nakladatelství LINGEA bude na svém obvyklém míste (místnost č. 152 ve II. patře) prezentovat i tyto novinky:
* největší ruský překladový slovník Lexicon 5 Platinum (Lingea)
* největší španělský překladový slovník Lexicon 5 Platinum (Lingea)
* italský technický slovník (p. Radvanovský a Lingea)
* anglický a německý zemědělský slovník (p. Beneš a Lingea)
* elektronické i knižní turistické průvodce (Berlitz/Lingea) – 25 titulů a další.

-  10.30 [254] Prezentace společnosti Deliberia,
knihkupectví zaměřeného na španělsky psanou literaturu (Petra Konvičková)

-  11.00 [010] Komunitní tlumočení (Ivana Čeňková a další)

-  11.00 [16] Dabing – nebo dlabing ??? (MgA. Jiří Hromada, prezident Herecké asociace)
Zrušte dabing! Chceme se naučit čínsky!!

-  11.00 [201] Hispánský svět objevuje Jiřího Levého.
Prezentace knihy Jana Králová, Miguel Cuenca: Jiří Levý, una concepción (re)descubierta , vydané Univerzitou ve Valladolidu 2013.
• Proč publikována právě antologie z prací?
• Kdo je cílovým publikem?
• S jakými problémy se překladatelé a editoři museli vyrovnat?

-  12.00 [201] Pamětníci vzpomínají na Jiřího Levého (Jarmila Emmerová a Vratislav Jiljí Slezák)

-  12.00 [16] Kulatý stůl o dabingu (Miriam Chytilová, Anna Kareninová, Alice Šnirychová, Jiří Hromada, Petr Kautský)
Dabingová cena Františka Filipovského. Jak se jednotlivé profese podílejí na dobrém výsledku českého dabingu? Čím je hlavně ohrožena jeho kvalita? Má vůbec smysl diskuse titulky versus dabing?

-  12.00 [254] O historii překladů bible do češtiny (Markéta Pytlíková)
(viz též http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=3722)

-  12.30 [010] Novinky v CAT softwaru Transit NXT u příležitosti vydání Service Packu 7 (Tomáš Červený)
* TM Container - Nová revoluční technologie překladové paměti, která spojuje výhody souborového a databázového systému pro maximální rychlost, efektivitu a kontextovou přesnost
* Morfologická analýza v terminologických kontrolách a při vkládání terminologie do překladu (v několika jazycích vč. češtiny)
* Další novinky v SP7

-  12.30 [201] Rozšiřte si slovní zásobu (Jiří Vedral)
Malé cvičení, jak si rozšířit slovní zásobu češtiny potřebnou pro překlady, nezávisle na zdrojovém jazyce. Na několika stylistických cvičeních si na místě ukážeme, jak si překlady vylepšit, aby se nám pořád do kolečka neopakovala ta samá slova.
V druhé fázi si ukážeme, jak vytvářet nová slova v češtině, hlavně podstatná jména a slovesa.

-  13.30 [010] Pod tíhou terminologie (Martin Kadeřávek)
Přednáška o obsesi tlumočníků terminologií, jejich snaze používat odborné termíny, jejichž význam je nejasný, původ někdy zvláštní a obecná přijatelnost pochybná, bez ohledu na význam ústního vystoupení. Jinak řečeno, za každým případem je příběh, který musíme nejprve vidět a poznat, teprve pak se dá tlumočit. Zkušenosti od Soudního dvora EU v Lucemburku.

-  13.30 [201] Machine translation a post editing
Denis Nagel: o tom, jak nástroj pracuje,
Luboš Skupník: požadavky na kvalitu strojového překladu a úloha post editora
(ACTA = Asociace českých překladatelských agentur)

-  13.30 [254] Překlady mongolské literatury do češtiny (Kontinenty - PhDr. Jiří Šíma DrSc.)
Mongolista, orientalista a sinolog. V letech 1966-69 pracoval jako překladatel na čs. velvyslanectví v Číně a v letech 1990-92 byl čs. velvyslancem v Mongolsku. Pracoval v Orientálním ústavu ČSAV, externě vyučoval na Filozofické fakultě UK na katedrách českého jazyka pro cizince, etnografie a folkloristiky a věd o zemích Asie a Afriky. Do roku 1995 byl vedoucím oddělení Východní Asie Orientálního ústavu. Po odchodu z Orientálního ústavu založil klub přátel Asie Pražská jurta, v němž rozvíjí kulturní, vědecké a cestovatelské aktivity, vyučuje češtinu, mongolštinu a čínštinu. Je soudním překladatelem a tlumočníkem mongolštiny a čínštiny. Účastnil se světových mongolistických kongresů. Mongolsko navštívil více než stokrát i jako překladatel delegací a poradce filmů a jako vedoucí Mise dobré vůle.

-  14.00 [16] Náplavy mezi námi Giorgio Cadorini, René Durčák, Eszter Honti, Kestrina Peza, Dely Serrano, Peter Stephens). Moderuje P. Kautský.
Kdy a jak mezi nás přišli kolegové a kolegyně "nerodilí čehúni", jak se vyrovnávali s novým jazykovým, kulturním i gastronomickýcm prostředím. A vyrovnali se už?

-  14.30 [201] Etika využití strojového překladu (Tomáš Svoboda)
Dřívější předpovědi se vyplnily a strojový překlad se rychle šíří. Je to dobrý sluha, ale špatný pán.
Výstup ze strojových překladačů může na jedné straně šetřit čas, protože nemusíme všechna slova vyťukávat na klávesnici a u některých textů získáme slovní prefabrikáty, které lze po náležité úpravě a po pečlivé kontrole oproti originálu poskládat do ucházejícího výsledného celku. Na druhé straně však strojový překlad budí u zadavatelů neoprávněné naděje, že nahradí drahé překladatele, a někdy mohou tuto technologii použít jako prostředek pro vyvíjení dalšího tlaku na překladatele. Extrémem jsou pak situace, kdy se kvůli nedostatku času nevěnuje pozornost originálu a opravuje se jen cílový text. Protože však statistický strojový překlad produkuje vcelku idiomatické, avšak mnohdy vůči originálu nepřesné texty, může obsahovat zásadní významové posuny; ale posteditace jen cílového textu toto neodhalí.
Strojový překlad jistě není třeba zavrhovat, ale jak zadavatelé, tak příjemci zakázek posteditace by si měli být vědomi určité etiky strojového překladu.
Zadavatelé:
* by neměli zadávat na posteditaci texty např. s interpretační či kreativní přidanou hodnotou,
* by neměli zadávat texty se stěžejní důležitostí
* nesmějí porušit důvěrnost zdrojových textů jejich odesláním do veřejných překladačů.
Překladatelé:
* by v žádném případě neměli přijímat zakázky bez originálu nebo z jazyka, z nějž běžně nepřekládají,
* by si měli být vědomi toho, že posteditace je specifický úkon a se zadavatelem by měli dohodnout podmínky spolupráce (např. kvalita výsledného textu),
* by měli trvat na účtování honoráře dle hodinové sazby.

-  15.00 [010] Přechody Venuše přes Slunce: Cestování do zahraničí a sex (Dr. William Tobin)
Jen sedmkrát měli obyvatelé Země příležitost pozorovat, jak se putující planeta Venuše překryla se Sluncem a pomalu se přesunula přes jeho tvář jako tmavá skrvna. Tyto vzácné “přechody” inspirovaly astronomy, ale také básníky, dramatiky a další umělce k horečné aktivitě. William Tobin je Angličan, vystudoval astrofyziku v Cambridge, žil ve Velké Británii, ve Francii a pak Novém Zélandu, kde přednášel po mnoho let fyziku a astronomii na Univerzitě v Canterbury. Je autorem biografie a titulků k filmu o francouzském fyzikovi Léonu Foucaultovi. V současné žije v Bretani a zabývá se výzkumem dějin astronomie.
Bude předneseno v angličtině, simultánní tlumočení do češtiny. Účastníci obdrží terminologii v angličtině, francouzštině a češtině.

-  15.00 [254] Tlumočení migrantům na pozadí globalizace (Kontinenty - PhDr Ivo Vasiljev, CSc. )
Vietnamista, polyglot a lingvista. Kromě češtiny a vietnamštiny hovoří také rusky, korejsky, anglicky, francouzsky, německy, japonsky, slovensky, maďarsky a polsky, celkem tedy jedenácti jazyky. Je členem sociolingvistického výzkumného týmu Filozofické fakulty UK v Praze, poradcem pro věci jazykové a interkulturní komunikace. Ivo Vasiljev začal vietnamštinu studovat v roce 1959 s hlavním cílem podílet se na rozvoji vietnamistických studií v tehdejším Československu. Ivo Vasiljev navštívil Vietnam více než padesátkrát. Sférou Vasiljevova zájmu je kromě vietnamštiny a typologie jazyků i multilingvismus. Je autorem knihy Život s více jazyky. S jeho názory na téma výuky cizích jazyků se můžete seznámit na blogu http://vasiljev.blog.idnes.cz.

-  16.00 [16] Zdegenerovaná komunikace (PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.)
Psycholog, psychoterapeut a publicista. Vystudoval nejprve hydrologii a inženýrskou geologii, poté psychologii na Filozofické fakultě UK a na University of Texas. Věnuje se především psychologickému poradenství zaměřenému na rodinné vztahy. Rodinné a manželské terapii se věnoval také při práci se zájemci o adopce a pěstounskou péči. Je autorem knih Partneři a rozchody a Psycholog a jeho svědectví o Kristu.

-  16.00 [201] Význam certifikace pro překladatelské agentury
ISO 9001 versus EN 15038, příklady z praxe (Ing. Petr Matušinský - ACTA = Asociace českých překladatelských agentur)

-  16.30 [010] Co chce agentura od překladatele? (Jiří Vedral)
Pokud se už tedy rozhodnete stát se překladatelem, zde se dozvíte:
1. co od vás budou vaši případní platící zákazaníci chtít;
2. jak agentury oslovit a jak naopak nezískáte ani jednu zakázku;
3. jaké zakázky vám budou od agentury chodit;
4. jak to chodí s cenami a s fakturací;
5. čeho se vyvarovat, než překlad vůbec přijmete a než ho odevzdáte;
6. co všechno si pořídit, než začnete svůj první překlad.
(Na četné žádosti p. t. publika, opáčko z Mladého Jeronýma /jaro 2013/)

-  16.30 [254] OmegaT – bezplatný CAT pro překladatele (Ing. Milan Čondák)

Po celý den prezentace, konzultace a prodej:

-  10.00-17.00 [152] LINGEA

-  10.00-17.00 [15] STAR (Transit)

-  10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Slovníky a glosáře Jiřího Vedrala

-  10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Nakladatelství APOSTROF
prodej publikací Umění překladu, Titulkujeme profesionálně, Pozvání k překladatelské praxi aj.

-  10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Lekváriky aj. ze Slovenska Mira Hudáková

-  10.00-18.00 [vchod D, přízemí] Deliberia, knihkupectví zaměřené na španělsky psanou literaturu

-  13.00-18.00 [vchod C, chodba v přízemí] BOOK-SEKÁČ anóbrž KNIŽNÍ SECOND HAND

-  V sobotu je restaurace otevřená již od 8:00 do 17:00.

***********************************

NEDĚLE 10. 11.
===========

Placený kurz
9.00-16.00 Hlasová výchova, technika řeči a rétorika pro tlumočníky a překladatele
Přednáší a cvičení vede Ing. Mgr. Jiří Svoboda, jehož přednáška na letošním Mladém Jeronýmovi setkala s velkým ohlasem.
Bližší informace najdete ZDE.

Placený kurz
Terminologický seminář: CENNÉ PAPÍRY, angličtina-čeština
Vysvětlení pojmů a jejich použití v různých kontextech, glosář termínů, zdroje informací, možnost konzultace specialistky na kapitálové trhy
Lektor: Mgr. Ivana Karhanová, překladatelka, specialistka na kapitálové trhy, majitelka PR agentury
Bližší informace ZDE

Večer budou pak Jeronýmovy dny zakončeny
Setkáním absolventů Ústavu translatologie.

V rámci setkání absolventů (v neděli 10. 11.) proběhne ve Šporkově paláci od 15.00 také
vernisáž výstavy ZTRACENI V PŘEKLADU?
- Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963 - 2013)

Pozor! Obě akce (vernisáž i setkání absolventů) proběhnou ve Šporkově paláci v Hybernské 3, Praha 1.

****************************

S dalšími potenciálními přednášejícími ještě jednáme,
program bude na této stránce průbežně aktualizován.

===============================================

Program loňských Jeronýmových dnů si můžete prohlédnout ZDE.

Přednášky z Jeronýma 2012 zase najdete ZDE.

================================================