Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 6. Slovník roku

Cena SLOVNÍK ROKU 2014 udělena

Do 21. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 91 titulů. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, zasedala 14. února 2014.
pátek 14. února 2014.

Do 21. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 91 titulů.
Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, zasedala 14. února 2014.

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2014 získal:

Padevět, Jiří: PRŮVODCE PROTEKTORÁTNÍ PRAHOU. Academia, Praha, 2013.
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000,- Kč, kterou věnuje JTP).

Na dalších místech se umístily:
2. Komplet 3 HUDEBNĚ-LITERÁRNÍCH SLOVNÍKŮ, HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM vše Nakladatelství Masarykovy univerzity, Brno, 2011-2013.
-  Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM I. SVĚTOVÍ SKLADATELÉ
-  Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM II. ČEŠTÍ SKLADATELÉ
-  Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM III. SKLADATELÉ 20. STOLETÍ.
3. Novák, Lubomír: JAGHNÓBSKO-ČESKÝ SLOVNÍK. Filozofická fakulta UK, Praha, 2010.

Cena poroty za překladový slovník:
Radojković Kubešová, Branka: ČESKO-SRBSKÝ SLOVNÍK. Srbské sdružení sv. Sáva, sdružení srbské menšiny v ČR, a Srbské kulturní centrum, Praha 2013. 1. vyd
(Cena je spojena s finanční prémií 10 000,- Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT)
2. Novák, Lubomír: JAGHNÓBSKO-ČESKÝ SLOVNÍK. Filozofická fakulta UK, Praha, 2010.
3. soubor 18 slovníků 1000 … SLOVÍČEK – ILUSTROVANÝ SLOVNÍK. Albatros Media a.s. Praha 2012.

Cena poroty za výkladový slovník:
KNIHA FILOZOFIE. Euromedia Group, k. s. – Knižní klub. Praha, 2013.
2. Kopecký, René – Bahbouh, Charif: TURECKÁ, PERSKÁ A ARABSKÁ PŘÍSLOVÍ A MUDROSLOVÍ. Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem, 2013. 1. vyd.
3. David Levithan: SLOVNÍK LÁSKY. Argo, Praha 2013.

Cena poroty za encyklopedické dílo:
Soukup, Vladimír – David, Petr: DĚJINY ZÁMKŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. Euromedia Group, k. s. – Knižní klub. Praha, 2013.
(Cena je spojena se čtyřmi bezplatnými celostránkovými reklamami během roku 2014 v časopise ToP(tlumočení překlad).
2. Ždárek, Jan: HMYZÍ RODINY A STÁTY. Academia, Praha, 2013.
3. Roček, Zbyněk: KRONIKA ZOOLOGICKÉHO POZNÁVÁNÍ. Academia, Praha, 2013.

Cena poroty za biografický slovník:
Komplet 3 HUDEBNĚ-LITERÁRNÍCH SLOVNÍKŮ, HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM vše Nakladatelství Masarykovy univerzity, Brno, 2011-2013.
-  Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM I. SVĚTOVÍ SKLADATELÉ
-  Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM II. ČEŠTÍ SKLADATELÉ
-  Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM III. SKLADATELÉ 20. STOLETÍ.
2. Le Goff, Jacques: MUŽI A ŽENY STŘEDOVĚKU. Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2013.
3. Kolektiv autorů: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN. Euromedia Group – Knižní klub. Praha, 2013.

Cena poroty za elektronický slovník:
Kolektiv autorů: ČESKÝ SLOVNÍK POJMŮ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. AFCEA - Kybernetická bezpečnost, Praha 2012.
2. Komplet 3 HUDEBNĚ-LITERÁRNÍCH SLOVNÍKŮ, HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM vše Nakladatelství Masarykovy univerzity, Brno, 2011-2013.
-  Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM I. SVĚTOVÍ SKLADATELÉ
-  Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM II. ČEŠTÍ SKLADATELÉ
-  Spousta, Vladimír: HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ SLOVNÍK. HUDEBNÍ DÍLA INSPIROVANÁ SLOVESNÝM UMĚNÍM III. SKLADATELÉ 20. STOLETÍ.
3.
SLOVNÍK POJMŮ CHEERLEADING (SLOVNÍK ROZTLESKÁVAČEK). Česká asociace cheerleaders, Praha, 2013
a
Autorský kolektiv Lingea: PORTÁL O ČEŠTINĚ www.nechybujte.cz. Lingea, Brno, 2013.

Čestná uznání:

Košková, Mária: BULHARSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK II. Л–По.
Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2013.

Novák, Lubomír: JAGHNÓBSKO-ČESKÝ SLOVNÍK.
Filozofická fakulta UK, Praha, 2010.

Hudecová-Podhorná, Soňa: KURIATKO V KASTRŮLKU, česko-slovenský a slovensko-český (občas aj výkladový) slovník gastronómie.
Vydavateľstvo Kontakt, Jungmannova 20, Bratislava 2012.

Porota zasedala ve složení:
Amalaine Diabová (Jednota tlumočníků a překladatelů, předsedkyně poroty), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), PhDr. Petr Kitzler (Obec překladatelů), PhDr. Peter Kopecký, CSc. (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry – SSPOL), Iva Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Marie Pospíšilová (Knihkupectví Kanzelsberger), PhDr. Jana Rejšková (Ústav translatologie FF UK), Mgr. Lenka Okrouhlíková (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), Olga Vašková (měsíčník Čtenář), Mgr. Šárka Valverde (ASKOT), Jiří Vedral (Sekce odborného překladu a terminologie, JTP).

Všechny tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU
na 20. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2014
od 15. do 18. května 2014 ve foyer levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti Praha.
Ceny budou během programu JTP slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům tamtéž
v pátek 16. května ve 14.00 hod v Literárním sále.

V současné době probíhá již dvadvacátý ročník soutěže.
Podrobnosti o soutěži a její historii najdete na našich webových stránkách www.JTPunion.org nebo přímo na adrese:
http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=6.