JTP :: ToP 82/2006
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 7. Časopis TOP > ToP ročník 2006 (č. 79-82)

ToP 82/2006

pátek 1. prosince 2006.
Britské poštovní známky ilustrující píseň „Koroptev na hrušni“ a překlad Milana Dvořáka .... 1
Jeronýmovy dny 2006 … 2
Z translatologické bibliografie I. Čeňková ... 4
Příručky pro zadavatele překladů a tlumočení ... 4
Křesty překladu Ewalda Oserse (Po zarostlém trávníčku/Encounters with Leoš Janáček) a Slovníku Nespisovné češtiny (Maxdorf, 2006), předání ceny JTP za dabing v Přelouči …..... 5
Cena Josefa Jungmanna za překladatelské dílo - 2006 B. Koseková ...6
Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka jednalo v Praze o inovativních praktikách týmového tlumočení L. Šůchová ... 8
Překladatel jako Mistr Leonardo? ( Z konference o rychlosti a kvalitě překladu) J. Venc ... 9
TERMINOLOGIE:
* Ptačí slovník (latinsky-česky-srbsky) III V. Mikeska …10
* Německo – český glosář odborných výrazů z oboru biometriky / Deutsch – tschechisches Glossar der Fachbegriffe aus dem Gebiet der Biometrie M. Nenáhlo ... 18
Vyšlo (či vyjde) A. Šourková… 12
Doporučené minimální tarify za tlumočení a překlad v české a slovenské měně na rok 2007 ... 14
Doporučené smluvní podmínky pro tlumočení ...16
Kondiční kurzy konferenčního tlumočení.... 16
K některým problémům odborného překladu z hlediska explicitnosti vyjádření V. Ptáčníková... 20
RECENZE:
* Vlčková-Mejvaldová, J.: Prozodie, cesta i mříž porozumění. Experimentální srovnávání příznakové prozodie různých jazyků. I. Čeňková ... 21
* B. Borecký, R. Dostálová a kol.: Slovník řeckých spisovatelů. R. Kindlerová ... 22
Na co se chcete zeptat češtinářů? ... 22
Publikace přihlášené do soutěže Slovník roku 2007 … 28
Další svazek ve slovníkové databázi LEDA M. Herold... 25
Velký anglicko-český a česko-anglický slovník Lingea – knižní vydání M. Herold... 26


Cena Josefa Jungmanna 2006
Otázky češtinářům