Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 6. Slovník roku

Cena SLOVNÍK ROKU 2015 udělena

{Do 22. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 61 titulů. _ Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, zasedala 13. února 2015.}
pondělí 16. února 2015.

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2015 získal:
Soubor 7 slovníků pro interkulturní práci
(česko-anglický, česko-ruský, česko-španělský, česko-vietnamský, česko-arabský, česko-čínský, česko-mongolský),
InBáze, Praha 2014.
(Cena je spojena s finanční odměnou 20 000,- Kč, kterou věnuje JTP).
Na druhém místě byla hodnocena publikace:
2. Semotamová, Eva a kol.: AKADEMICKÝ ATLAS ČESKÝCH DĚJIN. Academia, Praha 2014.

Cena poroty za překladový slovník:
Valeška, Jan: SLOVNÍK ANGLICKÝCH FRÁZOVÝCH SLOVES A ODVOZENÝCH JMENNÝCH SLOŽENIN.
Argo, Praha 2013.
(Cena je spojena s finanční prémií 10 000,- Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT).
2. Šulc, Petr – Kučerová, Helena – Vicheka, Khim: ČESKO-KHMÉRSKÝ STRUČNÝ SLOVNÍK. Leges, Praha 2014.
3. Tomášek, Michal: KAPESNÍ ČESKO-ČÍNSKÝ / ČÍNSKO-ČESKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍČEK. Aleš Čeněk, Plzeň 2014.

Cena poroty za výkladový slovník:
Vašků, Zdeněk: HOLD SLUNCI, DEŠTI, PŮDĚ A PLUHU.
Academia, Praha 2014.
2. Pravdová, Markéta – Svobodová, Ivana: AKADEMICKÁ PŘÍRUČKA ČESKÉHO JAZYKA. Academia, Praha 2014.
3. Paulerová, Denisa a kol. autorů: NÁBYTKÁRSKY VÝKLADOVÝ SLOVNÍK: SLOVENSKO-ČESKO-ANGLICKO-NEMECKO-FRACÚZSKO-RUSKÝ. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen 2012.
a
Kuchař, Miroslav a kol. autorů: FARMACEUTICKÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK. Nakladatelství VŠCHT, Praha 2014.

Cena poroty za encyklopedické dílo obecné:
Hrůza, Jiří: SVĚT MĚST.
Academia, Praha 2014.
2. Socha, Radomír – Jegorov, Alexandr: ENCYKLOPEDIE LÉČIVÝCH HUB. Academia, Praha 2014.
3. Fialová, Alena: V SOUŘADNICÍCH MNOHOSTI. Academia, Praha 2014.

Cena poroty za encyklopedické dílo historické:
Semotamová, Eva a kol.: AKADEMICKÝ ATLAS ČESKÝCH DĚJIN.
Academia, Praha 2014.
2. Piorecká, Kateřina – Piorecký, Karel: PRAHA AVANTGARDNÍ. Literární průvodce metropolí 1918-1938. Academia, Praha 2014.
3. Přibáň, Michal: ČESKÁ LITERÁRNÍ NAKLADATELSTVÍ. Academia, Praha 2014.

Cena poroty za elektronický slovník:
Horáček, Miroslav: ATLAS RYB.
www.chytej.cz/atlas-ryb/

Čestná uznání:

Seidl, Jan a kolektiv autorů: TEPLÁ PRAHA: PRŮVODCE PO QUEER HISTORII HLAVNÍHO MĚSTA 1380-2000 /
QUEER PRAGUE: A GUIDE TO THE LGBT HISTORY OF THE CZECH CAPITAL 1380-2000.
Nakladatelství Černé pole, Brno 2014.

Stacho, Ľubo: OBCHODNÁ 1984-2014.
O.K.O., Bratislava 2014.

Porota zasedala ve složení:
Markéta Čepková (Knihkupectví Kanzelsberger), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/, předseda poroty), PhDr. Petr Kitzler (Obec překladatelů), Iva Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), PhDr. Jana Rejšková (Ústav translatologie FF UK), Mgr. Lenka Okrouhlíková (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), PhDr. Silvia Semaková (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry), Barbora Stejskalová (Jednota tlumočníků a překladatelů), Olga Vašková (měsíčník Čtenář), Mgr. Šárka Valverde (Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT).

Všechny tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny v expozici JTP SLOVNÍK ROKU na 21. mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA od 14. do 17. května 2015, ve foyer levého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti Praha.

Ceny budou během programu JTP slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům tamtéž v pátek 15. května ve 14.00 hod. v Literárním sále (pravé křídlo).

Všechny tyto tituly, přihlášené do hodnoceného ročníku, můžete již nyní zhlédnout na našich webových stránkách ZDE.

V současné době probíhá již třiadvacátý ročník soutěže. Podrobnosti o soutěži a její historii najdete ZDE: