Odborné
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 5. Články a zajímavosti

Odborné

Poslední příspěvky : pondělí 9. ledna 2017.

Podrubriky

Podrubriky

Články v této rubrice

- Definice některých pojmů z oblasti tlumočení a překladů

čtvrtek 13. října 2005 napsal(a) Jan Valdman

- ČSN 01 6910 o správné úpravě písemností

čtvrtek 13. října 2005 napsal(a) Jan Valdman

- Korektory pravopisu na webu

čtvrtek 14. dubna 2011 napsal(a) Jan Valdman

- Survey of the FIT Committee for Information on the Status of the Translation and Interpretation Profession

úterý 5. prosince 2006 napsal(a) Petr Kautsky

- JAK VYJEDNÁVAT O SMLOUVĚ A HONORÁŘI? (Kurz negociačních dovedností)

čtvrtek 1. února 2007 napsal(a) Petr Kautsky

- Veřejná diskuse na téma RATING PŘEKLADATELSKÝCH AGENTUR

neděle 11. března 2007 napsal(a) Amalaine Diabova

- IATE - nová terminologická pomůcka

neděle 25. března 2007 napsal(a) Petr Kautsky

- NOVÉ OBORY NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY

pondělí 2. dubna 2007 napsal(a) Petr Kautsky

- LITERÁRNÍ PORTÁLY

úterý 14. srpna 2007 napsal(a) Barbora Stejskalova

- Překladatelský oříšek - David Antoš

pondělí 10. září 2007 napsal(a) Petr Kautsky

- PhDr. Mária Polčicová, PhD. : Terminologickosť a ustálená obraznosť v modelovosti motivácie odborného jazyka technického zamerania.

středa 28. listopadu 2007 napsal(a) Petr Kautsky

- Studie o systémech TM, tedy nástrojích s překladovou pamětí

pondělí 28. ledna 2008 napsal(a) Amalaine Diabova

- Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií

středa 21. ledna 2009 napsal(a) Petr Kautsky

- ITALSKO - ANGLICKO - ČESKÝ SLOVNÍK INFORMATIKY - návrh a diskuse

sobota 21. března 2009 napsal(a) Petr Kautsky

- DESATERO SLOVNÍKÁŘOVO

sobota 23. května 2009 napsal(a) Petr Kautsky

- ROLE TLUMOČNÍKA PŘI VYŠETŘOVÁNÍ A SOUDNÍM JEDNÁNÍ

neděle 21. června 2009 napsal(a) Petr Kautsky

- Překládat či nepřekládat patenty, toť otázka

sobota 8. srpna 2009 napsal(a) Petr Kautsky

- Návrh na rozšírenie slovenskej odbornej terminológie

sobota 26. září 2009 napsal(a) Petr Kautsky

- Evropský projekt AVIDICUS - videokonference a tlumočení na dálku

čtvrtek 8. října 2009 napsal(a) Amalaine Diabova

- Diskusné Fórum Slovenskej terminologickej siete

pondělí 19. dubna 2010 napsal(a) Petr Kautsky

- Konference o strojovém překladu - Machine Translation at the European Commission

úterý 19. července 2011 napsal(a) Petr Kautsky

- Vývoj češtiny v posledních 20 letech a jeho perspektivy

sobota 13. srpna 2011 napsal(a) Petr Kautsky

- Čeština pro překladatele (Milena Houžvičková – Jana Hoffmannová)

pátek 26. srpna 2011 napsal(a) Petr Kautsky

O připravované učebnici Ústavu translatologie FF UK

- Nový projekt pro tlumočníky (Naďa Dingová)

sobota 27. srpna 2011 napsal(a) Petr Kautsky

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

- Slova práva (Gianrico Carofiglio)

pátek 26. srpna 2011 napsal(a) Petr Kautsky

- Ohrožené a zanikajicí jazyky světa

pondělí 31. října 2011 napsal(a) Petr Kautsky

- Dokumentaristický seriál BBC Fry’s Planet Word

pondělí 31. října 2011 napsal(a) Petr Kautsky

- Projekt Tlumočník očima neslyšícího dítěte jako příklad specifické součásti profese tlumočníka znakového jazyka (Barbora Kosinová, Naďa Dingová)

úterý 1. listopadu 2011 napsal(a) Petr Kautsky

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

- ODBORNÝ PŘEKLAD V PRÁVNÍ PRAXI (NA RUSKO-ČESKÉM MATERIÁLE) /Marie Csiriková/

neděle 6. listopadu 2011 napsal(a) Petr Kautsky

O připravované učebnici Ústavu translatologie FF UK

- Jíří Levý: Umění překladu - vyšlo v angličtině (The Art of Translation)

středa 21. prosince 2011 napsal(a) Petr Kautsky

- HEXALOG ANEB KODEX DOBRÉ PRAXE

pátek 6. ledna 2012 napsal(a) Petr Kautsky

- Vyhledavač v oblasti ISO

neděle 11. března 2012 napsal(a) Amalaine Diabova

- O spisovných češtinách

úterý 26. června 2012 napsal(a) Petr Kautsky

- Elektronické knihy v Knihovně AV ČR

pátek 13. července 2012 napsal(a) Petr Kautsky

- Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT

pátek 13. července 2012 napsal(a) Petr Kautsky

- Aktuální seznam oficiálních názvů států

pátek 13. července 2012 napsal(a) Petr Kautsky

- Tlumočení znakového jazyka v oblasti vzdělávání - otázky a odpovědi

pondělí 1. října 2012 napsal(a) Petr Kautsky

- Tlumočení u soudu s obžalovanými z útoků na příměstské vlaky v Madridu a situace tlumočení u soudů ve Španělsku (Eva Jandečková)

středa 3. října 2012 napsal(a) Petr Kautsky

- Tlumočníkem Checomacoco (Andrea Fajkusová)

středa 3. října 2012 napsal(a) Petr Kautsky

- Tlumočení a komunikace v cizím jazyce ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

pátek 23. listopadu 2012 napsal(a) Petr Kautsky

Tereza Janáčková

- ZA JANEM PETREM VELKOBORSKÝM

pondělí 4. března 2013 napsal(a) Petr Kautsky

- Přechylování v překladech ze stylistického hlediska

pátek 24. května 2013 napsal(a) Petr Kautsky

Karel Sekvent

- DEKLARACE Z RENNES

pondělí 2. září 2013 napsal(a) Petr Kautsky

Optimalizace vzdělávání překladatelů v Evropě pro období let 2014 až 2020

- Komunitní tlumočení pro neslyšící

středa 25. září 2013 napsal(a) Petr Kautsky

Mgr. Marie Horáková, tlumočnice znakového jazyka, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.

- ODMĚNY A PRACOVNÍ PODMÍNKY TLUMOČNÍKŮ VE FINSKU

pondělí 21. října 2013 napsal(a) Petr Kautsky

- ĆTYŘI NOVÉ KORPUSY Ústavu Českého národního korpusu

sobota 21. prosince 2013 napsal(a) Petr Kautsky

- Daniela Müglová a kol.: Komunikace, tlumočení, překlad aneb Proč spadla Babylonská věž?

středa 12. března 2014 napsal(a) Petr Kautsky

- Pražský Ústav translatologie se stává součástí sítě „European Master’s in Translation“

středa 11. června 2014 napsal(a) Petr Kautsky

- Bezplatné online kurzy v angličtině

sobota 5. července 2014 napsal(a) Barbora Stejskalova

- ČSN 01 6910 (2014) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

pátek 8. srpna 2014 napsal(a) Petr Kautsky

-  The African Linguist Network

pátek 29. srpna 2014 napsal(a) Petr Kautsky

-  Interpreting: A communication profession in a world of non-communication (Roderick Jones)

sobota 25. října 2014 napsal(a) Amalaine Diabova

- Marta Chromá: Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

pátek 26. prosince 2014 napsal(a) Petr Kautsky

Karolinum 2014. 272 str. ISBN 9788024628516

- Jazyk, jak ho neznáte (Co víte o českém znakovém jazyce?). Video

čtvrtek 2. dubna 2015 napsal(a) Barbora Stejskalova

- Průzkum překladatelského trhu ve střední Evropě / Central European Translation Market Survey (CETMS) - souhrnná zpráva

středa 30. března 2016 napsal(a) Petr Kautsky

- THE MODERN TRANSLATOR AND INTERPRETER

neděle 3. dubna 2016 napsal(a) Petr Kautsky

- 10 let Klubu kultury překladu ve faktech a číslech

úterý 6. prosince 2005 napsal(a) Jan Valdman

documents_rubrique

Dokumenty

Doplňky k publikaci - Bibliografie překladů z nizozemštiny do češtiny a slovenštiny 1890-1993

Internetový translatologický sborník JTP 2001

Překladatel - bytost kritická a pochybující