Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP

3. Akce

Zde uvádíme akce pro překladatele a tlumočníky pořádané přímo JTP, nebo jinými subjekty.
U akcí, které neorganizujeme, je uveden odkaz na stránky pořadatele, pokud nám jej poskytl.
Kliknutím na název pořadu se otevře kompletní pozvánka se všemi podrobnostmi.
Poslední příspěvky : čtvrtek 16. dubna 2015.

Články v této rubrice

- DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ A PŘEDNÁŠKA PRO TLUMOČNÍKY A PŘEKLADATELE JAZYKA POLSKÉHO, TENTOKRÁT V OSTRAVĚ

Datum konání: 18. dubna 2015

Školení:
Tlumočnický zápis v konsekutivním tlumočení a úvod k přípravě na konferenční tlumočení
Přednáška:
„Etika a etiketa (nejen) soudního tlumočení“
18. a 19. 04. 2015, Ostrava
Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů
Popis školení:
školení je rozděleno do tří částí. Dvě jsou věnovány zásadám a technice konsekutivního tlumočení, zejména pravidlům tlumočnického zápisu. Jedná se o 8 vyučovacích hodin (4 v sobotu a 4 v neděli). Zde budou prezentovány základní etapy procesu tlumočení, (...)

- Kdo je statečný, aneb dopisy životu

Datum konání: 20. dubna 2015

Z úvah významného filozofa, poutníka, křesťana, ekologa, demokrata, člověka a skauta Erazima Koháka.
Účinkují: Taťána Míková, Alfréd Strejček
Vstupné Kč 120,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy ZDE.

- Prof. Ebru Diriker: přednáška o vývoji výzkumu v oblasti tlumočení a zejména o posledních trendech a směrech tohoto výzkumu.

Datum konání: 20. dubna 2015

Srdečně zveme všechny zájemce, studenty nMgr. i doktorandy,
na dvě mimořádné přednášky hostující profesorky Ebru Diriker, PhD.,
z univerzity Bogazici z Istanbulu – v rámci kurzu Teorie tlumočení na ÚTRL FF UK.
Profesorka Dirikerová bude přednášet anglicky v pondělí 20.dubna 2015 od 15:30 do 19:00
v učebně 206, 2. patro, budova Ústavu translatologie, Hybernská 3, Praha 1,
o vývoji výzkumu v oblasti tlumočení a zejména o posledních trendech a směrech tohoto výzkumu.
Pohovoří také o (...)

- Večer se slavnými matematičkami minulosti

Datum konání: 21. dubna 2015

Večer se slavnými matematičkami minulosti: Pýthagorejka Theanó, Hypatia z Alexandrie, Ada Lovelace-Byronová. Hypatia a Ada jsou letošní jubilantky. Od mučednické smrti Hypatie z Alexandrie uplyne v březnu už 1600 let, Ada Lovelace-Byronová se narodila právě před 200 lety.
Přednáší: prof. RNDr. Ivo Kraus
Vstupné Kč 100,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy (...)

- Překlady Friedricha Adlera / Übersetzertätigkeit von Friedrich Adler

Datum konání: 21. dubna 2015

Pražský literární dům | Prager Literaturhaus zve na přednášku o překladech Friedricha Adlera (1857-1938).
Přednáška bude věnována životu a působení F. A., především Adlerovým překladům z češtiny (např. J. Vrchlického, A. Klášterského, P. Bezruče aj.) a jejich recepci v německo-jazyčném i česko-jazyčném prostředí.
Hosté: Václav Petrbok
Přednáška proběhne v němčině.
Místo a čas konání: PLD, Ječná 11, Prag 2 v 18 hodin.
Akce se koná ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK.
Der (...)

- Kruh přátel českého jazyka: K edici básnických překladů Antonína Brouska

Datum konání: 22. dubna 2015

Barbora Chybová (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Praha) K edici básnických překladů Antonína Brouska. Překladatelské dílo Antonína Brouska zůstává čtenářům doposud z větší části neznámé, také proto, že jeho hlavní část - osmdesát básní Friedricha Hölderlina - nikdy jako celek nebyla publikována. Přednáška KPČJ představí Brouskovy překlady v kontextu jeho básnického díla a na pozadí jeho portrétních studií k překládaným básníkům (F. Hölderlinovi, M. P. Heinovi, P. Celanovi, K. (...)

-  Kafkův Proces novým úhlem pohledu / Kafkas Proceß von einem neuen Standpunkt

Datum konání: 22. dubna 2015

Pražský literární dům / Das Prager Literaturhaus představí novou knihu Marie Vachenauer Kafkas Roman Der Proceß als Spiegelung historischer Ereignisse in der Stadt Prag (Kafkův román Proces jako odraz pražských historických událostí).
Slavnému románu Proces od Franze Kafky se již dostalo mnoha interpretací. Jednu z nich ve své knize přináší Marie Vachenauer. Poukazuje na konkrétní logické souvislosti týkající se událostí, jmen a míst uvedených v ději Kafkova díla a tehdejší reality. (...)

- Zlatá éra francouzského šansonu

Datum konání: 23. dubna 2015

Návštěva známé kavárny „Les Deux Magots“ v pařížské Latinské čtvrti, kde se scházely v 50.-60.letech minulého století největší osobnosti francouzské kulturní scény i francouzského šansonu: Montand, Aznavour, Gréco, Piaf, Bécaud...
Účinkují: Eva Kriz, Milan Dvořák (klavírista, skladatel)
Vstupné Kč 150,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy (...)

- ITI Conference 24-25 April 2015, Hilton Newcastle Gateshead, UK

Datum konání: 24. dubna 2015

Call for papers:
The biannual ITI Conference is the biggest translation and interpreting event in the UK, attracting translators and interpreters from all over the country and beyond.
The 2015 edition will be on 24-25 April 2015
and is being held in Newcastle-upon-Tyne,
a city that is a shining example of successful regeneration.
To tie in with this, the theme of the Conference will be:
Renew, Rejuvenate, Regenerate Translating and interpreting in an evolving world.
If you have a (...)

- Kongres překladatelů lékařských textů, Washington, DC, USA

Datum konání: 24. dubna 2015

2015 IMIA International Congress "United We Are Stronger!"
The format of the conference is grounded in professional networking and workshop sessions that maximize audience participation, complemented by interactive plenary sessions on key professional issues. IMIA provides a forum for new and well-established experts in the field to develop their work side by side. This conference seeks to facilitate learning as an ongoing, dynamic and social process, and strives to offer engaging sessions (...)

- Seminář BDÜ: Technické překlady – angličtina

Datum konání: 24. dubna 2015

Seminář zaměřený mimo jiné na vysokou odbornost textu a písemný styl technické angličtiny v oboru elektrotechnika se koná v Lipsku.
Veškeré informace o tomto a dalších seminářích BDÜ najdete ZDE.
Členové JTP mohou využít slevu - platí účastnický poplatek, jako členové BDÜ.

- Korpusový workshop Ústavu Českého národního korpusu

Datum konání: 25. dubna 2015

Ústav Českého národního korpusu
srdečně zve všechny zájemce na celodenní praktický workshop,
který se bude konat v sobotu 25. 4. 2015 na Filozofické fakultě v Praze.
Workshop je zdarma a je určen začínajícím i pokročilým uživatelům
(nejen) z řad lingvistů, pedagogů či překladatelů,
teří mají zájem se naučit pracovat s našimi nástroji
a chtějí se dozvědět, jak mohou využívat korpusy při své práci.
Program workshopu je zde: (...)

- Translator Incubator: Seminář (nejen) pro studenty a začínající překladatele

Datum konání: 25. dubna 2015

Mgr. Tomáš Mosler, MITI,
přednáší na téma
„Podnikatelské, marketingové a etické minimum
pro začátečníky na překladatelském trhu“.
K-centrum, sál č. 201,
Senovážné nám. 23, Praha 1
sobota 25. dubna 2015 od 13:00.
Je nutná předchozí registrace.
Seminář se koná ve spolupráci s asociacemi IAPTI a JTP.
Vstupné od 250 Kč, zvýhodněné vstupné pro členy partnerských asociací.
Hodnotná cena pro vylosovaného účastníka.
Podrobnosti a registrační formulář viz (...)

- Techniky mluveného projevu pro tlumočníky

Datum konání: 25. dubna 2015

Lektor: Mgr. Marie Svobodová
Místo: K-Centrum, sídlo Jednoty tlumočníků a překladatelů,
Senovážné nám. 23, Praha 1, v sále č. (bude doplněno)
Termín konání: 25. 4. 2015, 9 - 16 hodin
Více informací zde:
www.cktzj.com/techniky-mluveneho-projevu-pro-tlumocniky-2015

- Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost - Úvod do konsekutivního tlumočení bez zápisu

Datum konání: 25. dubna 2015

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Ústav translatologie
CŽV – letní semestr 2014/2015
Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost
Ústav translatologie FF UK nabízí i v letním semestru 2014/2015 půldenní a jednodenní tlumočnické moduly, jež na sebe navazují. Je možné se hlásit na jednotlivé moduly i jazyky, avšak nutno zachovat návaznost, respektive prokázat, že zájemce o daný modul splňuje podmínky, jež jsou stanovené v přihlášce.
Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k (...)

- Seminár anglickej právnej terminológie, Košice

Datum konání: 25. dubna 2015

Vážené kolegyne a kolegovia, radi by sme Vás pozvali na Seminár anglickej právnej terminológie, ktoré spoluorganizuje SAPT v Košiciach 25. apríla.
S pozdravom
Mária Mlynarčíková
Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov - Slovak Association of Translators and Interpreters
www.sapt.sk
Veškeré informace najdete v příloze.

- Popis v českém znakovém jazyce při tlumočení dětem

Datum konání: 26. dubna 2015

Lektor: Bc. David Jorda
Místo: K-Centrum, sídlo Jednoty tlumočníků a překladatelů,
Senovážné nám. 23, Praha 1, v sále č. (bude doplněno)
Termín konání: 26. 4. 2015 od 9 do 16 hodin
Program a přihláška zde:
www.cktzj.com/popis-v-czj-pri-tlumoceni-detem

- Jazzový kabaret „Dobře vím, že jsi šedivá“, 2. premiéra

Datum konání: 27. dubna 2015

Druhá premiéra nového pořadu.
Hudba: M. Kysilka, H. Tonzarová, P. Jurkovič, T. Vlk,
Texty: J. Weinberger
Hrají: Hana Tonzarová nebo Marianna Borecká, Miloš Kysilka, Tomáš Vlk a Jiří Weinberger
Host: Daniil Charms
Vstupné Kč 100,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy ZDE.

- Norsko

Datum konání: 28. dubna 2015

Díky jeho nedotčené přírodě můžeme Norsko směle označit za jednu z nejkrásnějších zemí Evropy. Krásná a drsná krajina tunder a lesotunder se stády divokých sobů a pižmoňů, hluboko do pevniny zaříznuté fjordy, bezedná jezera s průzračnou vodou, jiskřící ledovce, vodopády... ¨
Přednáší: Tomáš Hájek
Vstupné Kč 50,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy (...)

- Pojďte, přisedněte si…….

Datum konání: 29. dubna 2015

Večer při kytaře písničkáře Franty Vlčka a syna Martina, občas s hostem a občas s překvapeními. Hostem 5. setkání bude Milan Dvořák. Letití kamarádi a spoluautoři mnoha společných písní pro vás svorně zaloví tentokrát v těch méně známých přihrádkách. Nenechte si to ujít a nechte se překvapit !
Účinkují: Franta Vlček, Martin Vlček, Milan Dvořák
Vstupné Kč 150,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy (...)

- Kruh přátel českého jazyka: Neosémantizace internacionalizmů v západoslovanských jazycích

Datum konání: 29. dubna 2015

Magdalena Kroupová (Odd. současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, Praha) Neosémantizace internacionalizmů v západoslovanských jazycích. Přednáška KPČJ pojednává o změnách v sémantickém složení internacionalizmů, ke kterým dochází jinojazyčným, resp. internacionálním vlivem. Internacionální charakter sémantických inovací naznačuje skutečnost, že k analogickým změnám s totožnými nebo podobnými výsledky dochází v mnoha různých jazycích. Tyto sémantické inovace budou představeny v (...)

- Business and Practice conference for freelance translators

Datum konání: 1. května 2015

May 1-2, 2015, Zagreb
Independently organized international conference for freelance translators
While you’re on holiday, we’re working hard to bring a conference website to you
http://Croatia.www.bp15conf.com
http://fb.me/75l4nIZe6

- Přednášky Prof. Dr. Sylvie Kaliny z univerzity v Heidelbergu o tlumočnických strategiích a také o kvalitě tlumočení

Datum konání: 4. května 2015

Srdečně zveme všechny zájemce, studenty magisterského i doktorského programu,
na dvě mimořádné přednášky hostující profesorky
Prof. Dr. Sylvie Kaliny, z univerzity v Heidelbergu
-  v rámci kurzu Teorie tlumočení na ÚTRL FF UK.
Profesorka Kalina bude přednášet anglicky
v pondělí 4. května 2015 od 15:30 do 19:00
v učebně 206, 2. patro, budova Ústavu translatologie, Hybernská 3, Praha 1,
zejména o tlumočnických strategiích a také o kvalitě tlumočení (měření kvality, očekávání posluchačů (...)

- S úsměvem bytového jádra

Datum konání: 5. května 2015

Intelektuální kabaret Jana Vodňanského nabízí novinky jeho současné aktuální tvorby. Hana Navarová, která skládá hudbu k Vodňanského textům a zároveň je s ním zpívá, patří k osobnostem divadla Sklep. Svéráznou interpretací dodává další mezigenerační rozměr a představuje výrazné ozvláštnění Vodňanského stylu v tomto klubovém programu.
Účinkují: Jan Vodňanský, Hana Navarová
Vstupné Kč 180,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další (...)

- Kruh přátel českého jazyka: Neologismus v teoretické, mediální a naivní perspektivě

Datum konání: 6. května 2015

Michaela Lišková (Odd. současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, Praha) Neologismus v teoretické, mediální a naivní perspektivě. Přednáška KPČJ se bude věnovat neologismům: odborné přístupy k tomuto termínu (a pojmu) v ní budou konfrontovány s přístupy laickými. Po stručném přehledu bohemistické literatury o neologii budou prezentovány výsledky kvantitativně-kvalitativní analýzy celostátních a celospolečenských médií po roce 2000, které ukazují různé aspekty užívání výrazu neologismus, (...)

- Corpus-based Interpreting Studies: The State of the Art

Datum konání: 7. května 2015

First Forlì International Workshop
Forlì, Italy, 7-8 May 2015
Department of Interpreting and Translation, University of Bologna
Více zde:
http://fb.me/6W20uYc43

- Překlad a politika, Université de Liège

Datum konání: 7. května 2015

Traduction et politique - Translation and politics
The words ‘translation’ and ‘politics’ are so frequently used in a metaphorical sense that it can be safely claimed both that everything depends on translation and that everything is involved in politics. It is clear, however, that from the beginning the two fields, as indeed language and power, are closely related. (...) The part played by translation in international institutions and in multilingual countries can also be examined. Case (...)

- Workshop BDÜ: práce s textem

Datum konání: 9. května 2015

Překladatelská dílna procvičí práci s textem, pravopis i gramatiku, styl apod.
Veškeré informace o tomto a dalších seminářích BDÜ najdete ZDE.
Členové JTP mohou využít slevu - platí účastnický poplatek, jako členové BDÜ.

- Víc než osud

Datum konání: 11. května 2015

V dalším pokračování se zamyslíme nad nevšedním osudem Bavoračky Filipíny Welzerové, ženy, pro které její muž nechal postavit u Prahy letohrádek Hvězda. Po přestávce budeme sledovat životní dráhu Rusky Naděždy Abrikosovové-Kramářové, „matičky ruské emigrace“, stavitelky přepychových vil v Praze, ve Vysokém na Jizerou a na Krymu.
Účinkují: Nina Vrbovcová, hudební doprovod: Alena Hanusová, Milan Dvořák
Vstupné Kč 180,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na (...)

- Přátelství básníka a malířky

Datum konání: 12. května 2015

Literární pořad z korespondence malířky Zdenky Braunerové a básníka Julia Zeyera.
Účinkují: Pavla Boloňská, Václav Pavlík, Josef Kolář a Rudolf Kviz
Vstupné Kč 150,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy ZDE.

- Milujte své nepřátele

Datum konání: 13. května 2015

Dokumentární film Milujte své nepřátele režiséra Tomáše Škrdlanta líčí příběh Švýcarky a Čecha (Olga Fierzová a Přemysl Pitter), kteří změnili život stovkám lidí. Přítomen bude režisér filmu Tomáš Škrdlant a Hana Kofránková, autorka pořadu o P. Pitterovi.
Vstupné Kč 100,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy (...)

- XXI. Mezinárodní knižní veletrh SVĚT KNIHY

Datum konání: 14. května 2015

14. - 17. 5. 2015
V těchto dnech se v Průmyslovém paláci
na Výstavišti v Praze - Holešovicích
bude konat již jedenadvacátý mezinárodní velterh
a litrární festival SVĚT KNIHY.
Více informací na www.svetknihy.cz

- SVĚT KNIHY PRAHA 2015

Datum konání: 14. května 2015

21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy se bude konat 14. – 17. května 2015 na Výstavišti Praha - Holešovice.
Čestný host: EGYPT
Témata:
Fotografie a kniha
Světoví knižní šampioni pro mladé čtenáře
Literární diaspora a Češi ve světě

- SVĚT KNIHY PRAHA - BOOK WORLD PRAGUE 2015

Datum konání: 14. května 2015

21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
se bude konat 14. – 17. května 2015 opět na Výstavišti v Praze - Holešovicích.
Čestný host: EGYPT
Témata veletrhu: fotografie a kniha; světoví knižní šampioni pro mladé čtenáře;
literární diaspora a Češi ve světě.
Více (a postupně stále více)
zde.

- Soutěž SLOVNÍK ROKU - program JTP na veletrhu Svět knihy 2015

Datum konání: 15. května 2015

Přijďte a shlédněte program JTP!
Naše soutěž SLOVNÍK ROKU existuje již 22 let, na veletrhu budeme nyní vyhlašovat výsledku ročníku minulého.
V pátek 15. května 2015 od 14.00
v Literárním sále (pravé křídlo Průmyslového paláce)
vyhlásíme výsledky a předáme ceny a diplomy.
O dvě hodiny později, v 16.00,
proběhne ve střední hale paláce
vyhlášení anticeny Skřipec a Skřipeček,
které uděluje Obec překladatelů
za nejhorší překladatelské počiny.)
21. ročník veletrhu Svět knihy
probíhá od (...)

- Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost - Úvod do tlumočnického zápisu

Datum konání: 16. května 2015

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Ústav translatologie
CŽV – letní semestr 2014/2015
Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost
Ústav translatologie FF UK nabízí i v letním semestru 2014/2015 půldenní a jednodenní tlumočnické moduly, jež na sebe navazují. Je možné se hlásit na jednotlivé moduly i jazyky, avšak nutno zachovat návaznost, respektive prokázat, že zájemce o daný modul splňuje podmínky, jež jsou stanovené v přihlášce.
Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k (...)

- Workshop na téma technické terminologie v kontextu českého a německého jazyka pro překladatele a tlumočníky

Datum konání: 16. května 2015

Workshop na téma technické terminologie
v kontextu českého a německého jazyka pro překladatele a tlumočníky
(stavební právo, stavby plynárenského zařízení v České republice)
Organizováno ve spolupráci Komory soudních tlumočníků ČR a Jednoty tlumočníků a překladatelů. Přednášející:
Ing. Martin Kugler, RWE Distribuční služby s.r.o.
a Dipl. VW Carsten Guhr (Management Counselor)
Čas a místo konání:
sobota 16.5.2015 9:30-14:15,
K-centrum, Senovážné náměstí 23, Praha 1; místnost 16
(2 (...)

- Kde se líbat v Praze

Datum konání: 18. května 2015

V souboru příběhů několika pražských míst objevíte jak ta známá a romantikou proslulá, tak /a to častěji/ místa pozapomenutá, tajemná, hříšná a okouzlující. Stejnojmenná kniha M.Riebauerové bude v tento den pokřtěna a budete mít možnost si ji zakoupit. Závěrečnou esej O vztazích, krásných zážitcích, líbání a Praze napsal prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (zakladatel dětské onkologie), který bude hostem tohoto večera. Úryvky z knihy vybral Václav Pavlík.
Účinkují: studentky VOŠH Praha, (...)

- Slavné francouzské páry

Datum konání: 20. května 2015

Každé setkání muže a ženy je svým způsobem jedinečné - ale jen z některých takových párů se stanou legendy: Bardot a Vadim, Napoleon a Josefína, Chopin a Sand, Cocteau a Marais, Cerdan a Piaf... O každém z nich se dá povídat i zpívat. Pojďme se s nimi setkat v zemi, kde prý je láska doma, ve Francii.
Účinkují: Eva Kriz, Edouard Mesdag, Milan Dvořák
Vstupné Kč 180,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy (...)

- Jazzový kabaret "Dobře vím, že jsi šedivá", 1. repríza

Datum konání: 21. května 2015

Hudba: M. Kysilka, H. Tonzarová, P. Jurkovič, T. Vlk,
Texty: J. Weinberger
Hrají: Hana Tonzarová nebo Marianna Borecká, Miloš Kysilka, Tomáš Vlk a Jiří Weinberger
Host: Daniil Charms
Vstupné Kč 100,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy ZDE.

- Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost: Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny)

Datum konání: 22. května 2015

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Ústav translatologie
CŽV – letní semestr 2014/2015
Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost
Ústav translatologie FF UK nabízí i v letním semestru 2014/2015 půldenní a jednodenní tlumočnické moduly, jež na sebe navazují. Je možné se hlásit na jednotlivé moduly i jazyky, avšak nutno zachovat návaznost, respektive prokázat, že zájemce o daný modul splňuje podmínky, jež jsou stanovené v přihlášce.
Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k (...)

- NĚMČINA simultánní tlumočení začátečníci III

Datum konání: 23. května 2015

23. – 24. 5. 2015 PRAHA
Lektoři: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. a rodilý mluvčí
shadowing
intenzivní nácvik tlumočení
jako vždy perfektně strukturované příspěvky
zpestření jazykovými a stylizačními cvičeními
Možno zakoupit jako balíček tří navazujících školení
http://www.belisha.cz/2013/12/nemcina-simultanka-zacatecnici/
za zvýhodněnou cenu 16 000,- Kč
Cena: 6000,- Kč/1 víkend,
[http://www.belisha.cz/2013/12/nemcina-simultanka-zacatecnici-iii/ (...)

- Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost - Konsekutivní tlumočení se zápisem I.

Datum konání: 23. května 2015

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Ústav translatologie
CŽV – letní semestr 2014/2015
Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost
Ústav translatologie FF UK nabízí i v letním semestru 2014/2015 půldenní a jednodenní tlumočnické moduly, jež na sebe navazují. Je možné se hlásit na jednotlivé moduly i jazyky, avšak nutno zachovat návaznost, respektive prokázat, že zájemce o daný modul splňuje podmínky, jež jsou stanovené v přihlášce.
Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k (...)

- Eva Dvořáková - Půjčovna

Datum konání: 25. května 2015

Eva Dvořáková hraje a zpívá písničky Honzy Roušara, Hanky Peckové, Karly Krátké, Agy Grey, Jarmily Moosové, Aleše Nováka a dalších…….
Hraje a zpívá: Eva Dvořáková (znáte ji ze společného pořadu s Evou Kriz).
Vstupné Kč 100,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy ZDE.

- Večery staré Prahy – mosty, lávky, přívozy, I. část

Datum konání: 26. května 2015

Další komentované promítání starých fotografií. Tentokrát nás čeká první část dvoudílné procházky po pražských mostech a jejich okolí. Vydáme se po proudu Vltavy od Zbraslavi až na most Mánesův.
Místy i časem provází: Jiří Dovrtěl
Vstupné Kč 80,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy ZDE.

- Překladatelská fikce, Montreal, Kanada

Datum konání: 27. května 2015

CFP: The Fictions of Translation, Concordia University, Montreal, Canada
Conference Theme: This conference is a follow-up to the first Transfiction conference on “Fictional Translators” (Vienna 2011) and its sequel, Beyond Transfiction, on “Translators and (Their) Authors” (Tel Aviv 2013). Transfiction 3 will continue to explore the complex relationship and shifting borders between writing and translation, in the past and at present.
Více informací (...)

- TAO-CAT-2015, konference v Angers, Francie

Datum konání: 28. května 2015

TAO-CAT-2015 je konference, jejímž tématem jsou nástroje CAT. Jednat a diskutovat budou překladatelé, překladatelské agentury, CAT-software firmy, učitelé, studenti a další zájemci s tvůrci těchto nástrojů.
Konference se koná na Université Catholique de l’Ouest ve francouzském Angers.
Veškeré informace najdete zde.

- Wordfast Forward - konference v Rize

Datum konání: 28. května 2015

Konference o překladatelském softwaru WORDFAST - první svého druhu - se koná v Rize.
Informace, program a přihlášku najdou zájemci zde.

- Workshop v Dublinu - různé přístupy ke kvalitě překladu

Datum konání: 28. května 2015

TAUS QE Summit Dublin 2015 - The focus of this workshop will be on different approaches to translation quality in a fast-paced world.
Participants will discuss relevant topics, recommend best practices and outline collaboration plans between industry and academia. The breakout sessions will provide opportunity for networking and interaction.
The Translation QE Summit is recommended to buyers of translation in different industries and government and non-government organizations (director (...)

- Naďa Konvalinková hostem Jany Rychterové a V. I. Pecháčka

Datum konání: 28. května 2015

Naďa Konvalinková hostem Jany Rychterové a V. I. Pecháčka
Vstupné Kč 180,-
Kavárna Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2 - 19.30
Rezervace míst na toto představení a další programy ZDE.

- Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost: Simultánní tlumočení I (do mateřštiny)

Datum konání: 30. května 2015

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Ústav translatologie
CŽV – letní semestr 2014/2015
Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost
Ústav translatologie FF UK nabízí i v letním semestru 2014/2015 půldenní a jednodenní tlumočnické moduly, jež na sebe navazují. Je možné se hlásit na jednotlivé moduly i jazyky, avšak nutno zachovat návaznost, respektive prokázat, že zájemce o daný modul splňuje podmínky, jež jsou stanovené v přihlášce.
Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k (...)

- Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost: Úvod do simultánního tlumočení do cizího jazyka (tzv. retour)

Datum konání: 5. června 2015

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Ústav translatologie
CŽV – letní semestr 2014/2015
Tlumočnické kurzy pro odbornou veřejnost
Ústav translatologie FF UK nabízí i v letním semestru 2014/2015 půldenní a jednodenní tlumočnické moduly, jež na sebe navazují. Je možné se hlásit na jednotlivé moduly i jazyky, avšak nutno zachovat návaznost, respektive prokázat, že zájemce o daný modul splňuje podmínky, jež jsou stanovené v přihlášce.
Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k (...)

- Seminář BDÜ: Terminologie

Datum konání: 6. června 2015

MultiTerm-Workshop aneb Jak pracovat s tímto softwarem.
Veškeré informace o tomto a dalších seminářích BDÜ najdete ZDE.
Členové JTP mohou využít slevu - platí účastnický poplatek, jako členové BDÜ.

-  TERMINOLOGICKÉ FÓRUM 5 - Úklady terminológie

Datum konání: 11. června 2015

POZVÁNKA
Katedra anglistiky a amerikanistiky
FILOZOFICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
pod záštitou dekanky Filozofickej Fakulty
doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD.
v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou prekladateľov odbornej literatúry
a Jednotou tlumočníků a překladatelů v Prahe
Vás pozýva
na 5. medzinárodnú vedeckú konferenciu
TERMINOLOGICKÉ FÓRUM 5
na tému „Úklady terminológie“,
ktorá sa uskutoční dňa (...)

- Tenth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics)

Datum konání: 19. června 2015

19th to 21th of June (Friday-Sunday) 2015 in Poznan, Poland
http://fb.me/1mbC5hc8m

- Mezinárodní překladatelská konference japonština - angličtina, York, Velká Británie

Datum konání: 20. června 2015

Překladatelé a tlumočníci mezi angličtinou a japonštinou jsou zváni na 26. mezinárodní konferenci IJET 26. / The 26th International Japanese English Translation Conference, IJET 26 will be held on June 20-21, 2015 at York St John University in the UK.
Konference se koná každý rok, místo konání alternuje mezi Japonskem a anglicky mluvícími zeměmi.
Organizers invite any members who translate and/or interpret between Japanese and English, and try to draw their attention to this event. The (...)

- I. mezinárodní konference Centra právní a úřední translatologie Univerzity v Ženevě

Datum konání: 24. června 2015

The 2015 Transius Conference se bude konat v Ženevě 24.-27. června 2015.
Příspěvky je třeba přihlásit do 18. října 2014 (v angličtině, francouzštině, němčině, italštině nebo španělštině).
Veškeré informace, přihlášky a plakáty v angličtině a francouzštině najdete na [webových stránkách konference
>http://www.unige.ch/traduction-interpretation/recherches/groupes/transius/conference2015_en.html].

- Letní kurz audiovizuálního překladu, Londýn

Datum konání: 29. června 2015

Centre for Translation Studies (CenTraS), University College London pořádá ve dnech 29.06.-24.07.2015 letní kurz překladu audiovizuálních textů (Summer Course in Audiovisual Translation)
This intensive course provides a theoretical framework for translators and researchers in the area of AVT as well as hands-on training with professional software and audiovisual material taken from different authentic contexts.
Module A: Subtitling (29 June - 7 July) – 12 hours – English into French, (...)

- Mezinárodní sympozium pro mladé translatology, Barcelona

Datum konání: 3. července 2015

6th International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies and East Asian Studies - více (ve španělštině) ZDE.

- Právní minimum pro překladatele a tlumočníky v akademickém roce 2015/2016.

Datum konání: 11. září 2015

MASARYKOVA UNIVERZITA
PRÁVNICKÁ FAKULTA
CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
pod záštitou KOMORY SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ ČR
si Vás dovoluje pozvat na roční kurz
PRÁVNÍ MINIMUM
pro překladatele a tlumočníky
který bude probíhat od září 2015 do konce června 2016.
Bližší informace najdete na přiloženém letáku,
nebo včetně přihlášky zde:
http://www.law.muni.cz/content/cs/kurzy-a-seminare/aktualni-nabidka/dlouhodobe/pravni-minimum-pro-prekladatele-a-tlumocniky-20152016/

- Seminář BDÜ: Jak udržet soustředění při tlumočení odborného dialogu

Datum konání: 12. září 2015

Nikdo není dokonalý, tlumočníkova pozornost může slábnout, zákazník je nezdvořilý - a vznikají choulostivé situace. Jak s nimi naložit a vrátit se ke konstruktivnímu dialogu pomůže nacvičit tento seminář.
Veškeré informace o tomto a dalších seminářích BDÜ najdete ZDE.
Členové JTP mohou využít slevu - platí účastnický poplatek, jako členové BDÜ.

- Mezinárodní translatologický kongres v Panamě

Datum konání: 25. září 2015

“II INTERNATIONAL CONGRESS ON TRANSLATION AND INTERPRETATION – APTI PANAMA 2015” - Call for Papers.
Tato multidisciplinárné akce se bude konat v hotelu Panama Marriott v Panama City, Panama. Jejím ústředním tématem je “AT THE TECHNOLOGICAL FOREFRONT OF THE PROFESSION”.
Termín pro elektronické zaslání návrhu příspěvku je 15. únor 2015. Návrhy se zasílají na adresu: Congreso.Apti2015.Panama@gmail.com.
Veškeré informace jsou (...)

- Seminář BDÜ: právo a zákony ve vztahu k internetu a sociálním médiím

Datum konání: 26. září 2015

Seminář se pokusí zlepšit znalosti v oboru "internetového práva".
Veškeré informace o tomto a dalších seminářích BDÜ najdete ZDE.
Členové JTP mohou využít slevu - platí účastnický poplatek, jako členové BDÜ.

- Seminář BDÜ: Uvod do titulkování

Datum konání: 16. října 2015

Dvoudenní seminář se zaměří na nejdůležitější specifika titulkování a metody překladu audiovizuálních děl. Ve druhé části seznámí účastníky s běžným softwarem tohoto překladatelského odvětví.
Veškeré informace o tomto a dalších seminářích BDÜ najdete ZDE.
Členové JTP mohou využít slevu - platí účastnický poplatek, jako členové BDÜ.

- Seminář BDÜ: základní pojmy trestního řízení - španělština

Datum konání: 23. října 2015

Seminář poskytne tlumočníkům a překladatelům srovnání systémů trestního řízení v Německu a Španělsku.
Veškeré informace o tomto a dalších seminářích BDÜ najdete ZDE.
Členové JTP mohou využít slevu - platí účastnický poplatek, jako členové BDÜ.

- Seminář BDÜ: překlad španělských soudních textů.

Datum konání: 24. října 2015

Seminář německo-španělský o přeshraničním soudním řízení, překladech standardizovaných textů i tlumočení.
Veškeré informace o tomto a dalších seminářích BDÜ najdete ZDE.
Členové JTP mohou využít slevu - platí účastnický poplatek, jako členové BDÜ.

- Mezinárodní konference, Káhira

Datum konání: 27. října 2015

The Cultural Politics of Translation, třídenní konference se bude konat v říjnu v Káhiře.
Organizátoři jsou Department of English Language and Literature, Cairo University, Egypt a Centre for Translation and Intercultural Studies, University of Manchester, UK
Veškkeré informace najdete ZDE.

- JERONÝMOVY DNY 2016

Datum konání: 6. listopadu 2015

Jedenadvacáté Jeronýmovy dny,
víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací,
které Jednota tlumočníků a překladatelů
již tradičně pořádá ve spolupráci
s odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení,
jakož i dalšími zajímavými osobnostmi
a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi,
profesními sdruženími
a vysokoškolskými pracovišti
Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT
Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ),
Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR),
Ústavem (...)

- Kongres EST v roce 2016, Aarhus, Dánsko

Datum konání: 15. září 2016

Hostitelem 8. ročníku kongresu EST (European Society for Translation Studies) bude v roce 2016 Univerzita v Aarhusu pod názvem “Translations Studies: Moving Boundaries”.
Veškeré informace, kontakty, důležité termíny jsou ZDE.

RSS

Podrubriky

Podrubriky