Collins, Harper Collins Publishers. Glasgow 2017. 5. vyd. 432 s. Všeobecný velšsko-anglický a anglicko-velšský slovník kapesního formátu pokrývající slovní zásobu moderního velšského jazyka. Obsahuje poznámky k výslovnosti a přehled gramatiky velštiny.  ISBN 978–0‑00–819482‑6.